Kelime anlamı olarak toksik, zehirli anlamına gelmektedir. İlişkiler için kullanılmaya başlanması ise çok eski bir tarihe dayanmaz. Özellikle sosyal medya etkisiyle toksik ilişkiyi konu edinen çok sayıda paylaşım her gün karşımıza çıkmaktadır. Toksik ilişki nedir sorusuna şöyle bir tanımla cevap verilebilir: Tarafların birbirine zarar verdiği, mutluluk ve destekten çok acı ve üzüntüye neden olan ilişkilerin tamamıdır.

Tanımdan ve kelime kökeninden anlaşılacağı üzere toksik ilişkiler, insana duygusal ve psikolojik olarak zarar veren ilişkileri ifade eder. İlişkilerin sahip olması gereken birtakım nitelikler, toksik ilişkilerde yoktur. Aksine bunların genellikle zıttı olan olumuz duygulanımlar söz konusudur. Toksik ilişki belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tarafların birbirine desteği yoktur
 • Yapıcı olmayan eleştiriler çok sık görülür
 • Duygusal ve/veya psikolojik şiddet yaşanır
 • Genellikle taraflardan birinde değersizlik duygusu gelişir
 • Tarafların güven duygusu zarar görür
 • Diğer sosyal ilişkiler zarar görür
 • Okul, iş vb. önemli konularda istenilen kararlar verilemeyebilir
 • Bireysellik en alt seviyelere iner
 • Genellikle anlamsız düzeyde kıskançlıklar görülür

Tüm bunları saydıktan sonra toksik ilişki kavramının romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını da belirtmek gerekir. En çok çift ilişkilerinden karşımıza çıksa da daha geniş bir kavram olduğu söylenebilir. Aile-kardeş ilişkileri, arkadaş ilişkileri de bireyler için toksik hale gelebilir. Bu noktada psikolog ve psikolojik danışmanların sunduğu terapi hizmetleri oldukça kritik bir rol üstlenmektedir.

Toksik İlişki Nasıl Anlaşılır?

Toksik ilişkilerde genellikle bir mağdur taraf bulunur. Söz konusu ilişkiden duygusal ve psikolojik olarak zararı gören bu kişi için toksik ilişki nasıl anlaşılır sorusu çok kıymetlidir. Bunun öncelikle bireyin gördüğü zararın farkında olması gerekir. Düşen benlik saygısı, azalan özgüven bunun en önemli belirtileri arasında sayılır.

İzmir psikolog arayışları sonucunda varılan noktada toksik ilişkilerin tespiti daha kolaydır. İlişkinin dinamikleri bir uzman tarafından analiz edildiğinde, bireye ne düzeyde zarar verdiği tespit edilebilir. Bunun öncesinde bireysel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Sürekli olarak kendinizi sorgularsınız
 • Yoğun biçimde suçlanırsınız
 • Kendi kararlarınızı veremez hale gelirsiniz
 • Fedakarlık yapan taraf daima siz olursunuz
 • Anlamsız kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz
 • Kendinizde yoğun bir şekilde değersizlik duygusu hissedersiniz

Toksik Bir İlişkiden Kurtulmanın Yolları

Yukarıda sıralanan durumları yaşayanlar toksik bir ilişkiden kurtulmanın yolları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öncelikli olarak bu konuda en iyi çözümün profesyonel ellerden geleceği unutulmamalıdır. Bu anlamda psikolojik danışman ve psikologlara büyük görev düşmektedir. Kendilerine ulaşan vakalarda, toksik ilişkiyi tespit ettikten sonra vakit kaybetmeden rehabilitasyon çalışmaları başlamalıdır.

Bunun yanında uzmanlar çoğu zaman toksik ilişkiden zarar gören bireyin, ilişkiyi sonlandırması gerektiğini savunur. Kimi durumlarda, çeşitli sebeplerle bu mümkün olmayabilir. Bu durumda ise çift terapisti İzmir başvuruları önem kazanır. İlişkinin sonlandırılamadığı durumlarda, ilişkideki dinamiklerin mağdur yararına değiştirilmesi gerekir. Bunu ise çoğu kez çiftler bireysel olarak başaramazlar. Bu noktada psikolojik desteğin büyük önemi vardır.

İlişkilerde Çift Terapisinin Önemi

Toksik yapıda olmasa bile rutin ilişkilerde çift terapisinin önemi oldukça büyüktür. İlişkilerde tarafların daha az yıpranması ve daha mutlu olabilmeleri adına çift terapileri önemlidir. Uzmanlar, ilişkilerde yaşanan fikir ayrılıkları, kıskançlık krizleri vb. durumlarda profesyonel yardımın oldukça etkili sonuç verdiğini ortaya koymaktadır.

Yaşanan toksik ilişki sonucunda çoğunlukla bir taraf olumsuz etkilenir. Bunun dışında rutin ilişkilerde yaşanan problemler karşısında da taraflardan biri veya her ikisi zarar görebilir. Bu sebeplerle psikolog desteği almanın önemi büyüktür. Çift terapilerine katılarak elde edilecek kazanımlar şu şekilde listelenebilir:

 • İlişkideki saygı ve anlayış artar
 • İlişki her bakımdan daha kaliteli hale getirilir
 • İlişkinin dinamikleri olumlu yönde ivme kazanır
 • İlişkideki var olan sorunlar en sağlıklı şekilde atlatılır
 • Gelecek yaşanabilecek sorunlara karşı baş etme becerileri edinilir

Tüm bu sebeplerle psikolog desteği almak her türlü ilişki açısından oldukça yararlıdır. Söz konusu romantik ilişkiler (flört, sevgili veya evli) olduğunda ise her çiftin profesyonel yardım alması gerektiği savunulabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar