Tam olarak bir kelime karşılığı olmasa da anlam itibariyle gaslighting nedir sorusunun yanıtı psikolojik manipülasyon olarak ifade edilebilir. Günümüzde çok sayıda ilişkide, özellikle de romantik ilişkilerde gaslightingle karşı karşıya gelinir. Bunun çeşitli sebepleri olabilmekle birlikte genellikle uygulayan ve mağdur kişinin geçmiş yaşantıları önemli paya sahiptir. Buna bağlı olarak da gaslightinge maruz kaldığımı nasıl anlarım sorusuyla sıkça karşı karşıya gelmekteyiz.

İlk olarak problemi tanımak gerekir. Gaslightingte, uygulayıcı ve mağdur taraflar bulunur. Uygulayıcı, partnerine bir çeşit psikolojik şiddet uygulamaktadır. Bunu yaparken de mağdur tarafın, kendi düşünce, algı ve davranışlarını sorgulamasına neden olmaktadır. Çoğu vakada bu silsile, bilinçli ve planlı bir eylem olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte nadiren de olsa bazı kişilerin farkında olmayan gaslighting uygulaması söz konusu olabilmektedir.

Erkek veya kadın, bir bireyin gaslightingten muzdarip olup olmadığını anlaması için ilişkisini gözden geçirmesi gerekir. Bu gözden geçirme esnasında aşağıdaki gaslighting belirtileri aranmalıdır:

  • Kendini yetersiz hissettiren baskılara maruz kalınması
  • İyi bildiği şeylerden şüphe edilmesi
  • Artık hafızasına güvenmiyor hale gelmesi
  • Sürekli olarak bir şeyleri abarttığını duyması
  • Yoğun şekilde alınganlık veya paranoya yaptığının söylenmesi
  • Gerçeklik algısının partnere bağlı hale gelmeye başlaması
  • Sık şekilde bir şeyleri yanlış hatırladığının ifade edilmesi

Sıralanan belirtiler incelendiğinde, gaslightingin bir çeşit toksik ilişki olduğu da anlaşılabilir. Bu tarz ilişkilerde mağdur olarak tarafın, durumun bilincinde olması önemlidir. Bu şekilde çift terapisti İzmir çalışanlarına ulaşmak da mümkün hale gelir. Bunun olumlu sonucunda ise daha sağlıklı bir egoya sahip olabilmek sağlanabilir.

Gaslightingten Kurtulmanın Yolları

Psikolojik bir şiddet türü sayılan gaslightginten kurtulmanın yolları öncelikli olarak psikolog desteğiyle başlar. Çoğu zaman eşler bu durumu, ağır sonuçları ortaya çıktığında fark ederler. Bu sebeple de bireysel çabalarla aşılması zor bir durum haline dönüşür. Tam olarak da buna bağlı olarak profesyonel yardım oldukça gerekli görülmektedir.

Gaslighting mağduru kişilerin vakit kaybetmeden İzmir psikolog desteğine başvurması gerekir. Böylelikle kaybedilen benlik algısı kısa sürede yeniden kazanılmaya başlanabilir. Aksi takdirde ego, sürekli zarar görerek aşağıya doğru ivmelenir. Bunun sonucu ise ne yazık ki azalan özsaygı ve yavaş yavaş gerçeklikten kopuştur.

Psikologların gaslightingi çalışma şekli de öncelikle bu iki konu üzerine odaklıdır: özsaygı ve gerçeklik algısı. Vakalar incelendiğinde en büyük hasarın bu iki öğe üstünde yoğunlaştığı görülür. Bu sebeple de bireyin normal yaşantısına dönebilmesi için gerçekliğe dönüşü, özsaygıyla birlikte sağlanmalıdır. Uzmanlar ayrıca gaslightingten kurtulmanın yolları arasında, uygulayıcı tarafla ilişkiyi sonlandırmaya da üst sıralarda yer vermektedir.

Elbette tüm bu rehabilitasyon aşamalara gelmeden önce geçilmesi gereken önemli bir aşama bulunur. O da, gaslighting mağduru olduğunu fark etmektir. Bunun için yukarıda sıralanan belirtilerin izlenmesi büyük önemi haizdir. Birey, ancak bu durumu fark ettiğinde çözüme yönelik olarak adım atmaya karar verebilir. Bu noktada çevre desteği ve yönlendirmesi de oldukça önemlidir. Bu hususta mağdur kişilerin, benlik saygıları düşük olduğundan böyle bir sorunu fark etmemesi gayet olasıdır. Bu nedenle de insanların sadece kendisinin değil, çevresini de iyi gözlemlemesi gerekir.

Yapılacak olan İzmir psikolog aramaları sonucunda ulaşılan isimlerin bu konuda bilgili ve deneyimli olması danışan yararına olacaktır. Her ne kadar tüm uzmanlar bu hususta bilgi sahibi olsalar da vaka deneyimi daha hızlı çözüme ulaşabilme açısından önemlidir. Bununla birlikte danışan mağdur kişinin, psikologun verdiği yönergeleri uygulaması da gerekir. Haftada 1 kez görüşmeye giderek gaslighting sorununun üstesinden gelmek oldukça uzun bir zaman alacaktır. Kalan sürelerde ise rehabilitasyona yönelik verilen ödevler süreci önemli ölçüde hızlandırmaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar