Günlük kullanımda çocukluk olarak adlandırdığımız 0-12 yaş grubunu psikoloji dünyası 3 ana evrede incelemektedir. Çocuk terapisi alanında hizmet veren psikologlar ise tüm bu evrelerin gelişimsel ve dönemsel özelliklerini haiz olmak durumundadır. Her yaş döneminde karşılaşılan sorunlara karşı nasıl bir yol haritası ile müdahale edileceği iyi bir uzmanlık bilgisi ve deneyim gerektirmektedir. Çocukluk döneminin 3 evresini sıralamak gerekirse:

 • Bebeklik dönemi (0-2 Yaş)
 • Erken çocukluk veya Okul öncesi çocukluk (2-6 yaş)
 • Çocukluk dönemi veya akademik dönem (6-12 yaş)

Bu alanda en çok uygulanan yaklaşımın oyun terapisi olduğunu ön görmek zor değildir. Çocukluk döneminin gelişimsel özellikleri doğrultusunda onlarla iletişim kurmanın en iyi yolu da oyun olacaktır. Farklı yaklaşımlarda oyun terapileri bulunmakta olup bunların tümünün  kullanılabileceği vaka çerçeveleri uzmanlarca bilinmektedir. Hangi terapinin daha iyi olduğu gibi bir soru geçersiz sayılmaktadır. Çocuk terapisi alanında her vaka ve çocuk özelinde her yaklaşımın faydalı olması ve çocuğa en yüksek yararı sağlaması mümkündür.

Çocuklarla çalışan psikologların sık başvurdu yöntemlerden biri de resim çizdirme olarak bilinmektedir. Çocukların hissettiği olumsuz duyguları veya şahit olduğu olumsuz yaşantıları resim çizerek aktarması oldukça bilinen ve etkili bir yaklaşımdır.

Çocuk terapisi alanında çalışanların bir başka tekniğinin ise hikaye anlatma-anlattırma tekniği olduğu söylenebilir. Bu metot, hem çocukların duygu ve düşüncelerinin öğrenilmesinde hem de verilmek istenen mesajların çocuk dilinde anlaşılması amacıyla kullanılmaktadır.

İzmir Çocuk Psikolog

Yetişkinlik döneminden farklı olarak çocukların yaşadığı psikolojik sorunlar da aynı ölçüde farklılaşmaktadır. Çocukluk döneminin getirdiği bilişsel süreçler ve olayları yorumlayış şekli, yetişkinler için sıradan olan bir durumun çocuklar için büyük bir sorun olmasına neden olabilmektedir. Tam olarak da bu nedenle İzmir çocuk psikolog olarak çalışanların çocukları genel olarak iyi tanıması ve terapi verilecek çocuğu ayrıca analiz etmesi oldukça önemlidir. Çocuk psikologlarının genel olarak üzerine yoğunlaştığı konulardan bahsetmek gerekirse:

 • Ebeveyn boşanması/ayrılması
 • Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin vefatı
 • Ebeveyn ilgisizliği
 • Ebeveynlerin mükemmeliyetçi tutumları
 • Ebeveynlerin tutarsızlığı
 • Aile içi çatışmalar/fikir ayrılıkları
 • Akademik ilgisizlik
 • Okula uyum sorunları
 • Okul öncesi gelişim gerilikleri
 • Dil ve konuşma bozuklukları/gecikmeleri
 • Akran zorbalığı uygulama/maruz kalma
 • Şiddet eğilimleri
 • Suça sürüklenmiş çocuklar
 • Otoriteye itaatsizlik
 • Üstün zeka
 • Sosyal uyum bozuklukları
 • Otizm ve türevleri (Atipik otizm, çocukluk otizmi, yaygın gelişimsel bozukluk, asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu vb.)
 • Down Sendromu
 • Rett sendromu
 • West sendromu
 • Hafif-orta-ağır zihinsel gerilikler

Bunların dışında onlarca farklı terapi konusu sayılabilir. Çocukluk çağında yaşanan ve çocuğun hayatına olumsuz etki eden her türlü olay, duygu veya düşüne çocuk terapisi konusu haline gelebilmektedir.

Sayılan sorunları yaşayan çocuklarla çalışırken izlenmesi gereken yol İzmir çocuk psikolog görevlisi tarafından belirlenmektedir.  Ailenin müracaat ederek oyun terapisi almak istediğini beyan etmesi, bunun uygulanabilmesi için yeterli değildir. Psikologun hem aile hem de çocukla yaptığı görüşmelerde en iyi metodu belirlemesi ve bunu uygulaması esastır.

Çocuk Psikolog İzmir

Bilişsel süreçlerin farklı işlemesi, soyut kavramların algılanamaması gibi nedenlerden dolayı çocukla çalışacak olan psikologların bu konuda ayrı eğitimler alması gerekmektedir.  Her yaş döneminin gelişimsel özellikleri birbirinden farklı olup, bunların tümü terapi sürecine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle çocuk psikolog İzmir ve tüm illerde yaş özelliklerini bilerek hareket etmek durumundadır.

Çocuk psikolojisi alanında uygulanan terapi türlerini de şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Yönlendirilmiş Oyun Terapisi
 2. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
 3. Gelişimsel Oyun Terapisi
 4. Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi
 5. Çocuk Merkezli (Müdahalesiz) Oyun Terapisi
 6. Deneyimsel Oyun Terapisi

Sayılan terapi türlerinin tümü farklı çocuklarda görülebilecek farklı vakalarda işlevsel olabilmektedir. Çocuğun gelişimsel durumu, sosyoekonomik durumu, yaşam hikayesi gibi nedenlere bağlı olarak İzmir çocuk psikolog ve pedagogları tarafından hangisinin uygulanacağına karar verilir.

Oyun terapilerinin ayrıntılarına girmeden kısaca bahsetmek gerekirse, ayrımların psikologun sürece katılımı ve oyun odasının düzeni doğrultusunda yapıldığını söylemek mümkündür. Çocukların bazıları serbest bir oyun alanında, psikolog müdahalesi olmaksızın duygu ve düşüncelerini net şekilde ifade edebilir. Bazıları ise yönlendirmeye, komutlara ve sınırlandırılmaya ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerin tamamı hem çocuk hem de aileyle yapılan ön görüşmede edinilmektedir. Bu nedenle psikologlarla çocuk terapisi maksadıyla yapılan ilk görüşmeler daima ailenin katılımıyla olmaktadır. Oyun sürecinde ise ailenin dışarıda bırakılması ve çocuğun baskı altında olmaması, yargılanıyor hissetmemesi büyük önem arz eder.

İzmir Çocuk Psikolog Doktorları

0-12 yaş grubuyla çalışan danışmanlar ilimizde İzmir çocuk psikolog doktorları olarak tanınabilmektedir.  Bu noktada psikologların birer doktor olmadığı, birer danışman oldukları belirtilmelidir. Çocukların hayatlarında olumsuz etkiye neden olan veya yetişkinlik yaşamında sorunlara neden olabilecek olaylar üzerine çalışmalar gerçekleştirirler.

Yetişkin hayatında görülen psikolojik sorunların ve rahatsızlıkların önemli bir bölümünün çocukluk döneminden ileri geldiği psikolog camiasında kabul gören bir görüştür. Bu nedenledir ki bu dönemde yaşanan saplantılar, olumsuz deneyimler, travmalar ve olumsuz düşünce süreçlerinin iyileştirilmesi kaliteli bir yetişkin yaşamına zemin hazırlamaktadır. Aynı şekilde bu dönemde göz ardı edilen süreçler, yetişkinlik hayatında birer sorun olarak bireyin karşısına çıkmakta ve iyileştirilmesi daha zor bir hal almaktadır.

Çocuklar her ne kadar kırılgan ve hassas olsalar da psikologların sağladığı danışmanlık hizmetlerine açık bir yapı sergilerler. Verilen yönergelere karşı dirençleri az ve düşünce yapıları değişime oldukça müsaittir. Yetişkin yaşamında ise bu süreçleri sağlayabilmek daha uzun uğraş gerektirmekte ve kimi zaman başarısız sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle çocuk terapisi alarak bu yaş döneminde çözülen sorunlar daima bireyin yaşantısına olumlu katkı sağlamakta ve olumsuz deneyimleri en aza indirgemektedir.