Modern psikologların aktif olarak kullandığı psikolojik testler ve ölçekler terapi sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Sürecin başlangıcında ve/veya sonrasında yapılan testler pek çok amaca hizmet edebilir.  Bunlar arasında;

 • Psikolojik sorunun tespiti
 • Danışanın kişilik yapısı
 • Terapi türüne karar verilmesi
 • Sürecin nasıl yönetileceğinin ön görülmesi
 • Danışanın kaydettiği gelişimi görmesi

gibi amaçlar sayılabilmektedir. Bu nedenle terapi sürecine başvuran veya süreci devam eden çok sayıda danışana bu testler uygulanmaktadır. Çok kullanılan psikolojik testler ve ölçekler gruplar halinde şöyle sıralanabilir:

 • Psikolojik Sorun Tarama Testleri
 • Kişilik Testleri (En yaygın olarak MMPI)
 • Zeka testleri (En yaygın ve etkili olarak çocuklar için WISC-R ve yetişkinler için WAIS-R)
 • Rehberlik testleri
 • Bağımlılık testleri

İzmir Psikolojik Test

Terapi ihtiyacı duyan kişinin bağlamsal psikolojik durumunun değerlendirilmesi adına İzmir psikolojik test uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte etkin olabilecek terapi türünün belirlenmesi için de bu testlerden yararlanılmaktadır. Ayrıca psikolojik rahatsızlıkların tespit edilmesine yönelik olarak uygulanan profesyonel testler de bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 • Depresyon Testi Ölçeği
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Testi
 • Kişilik Bozukluğu Testi
 • Yeme Bozuklukları Testi
 • Kaygı Bozuklukları Testi
 • Cinsel Hastalık Testi (kadın ve erkekler için spesifize edilmiştir)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) Testi
 • Sosyal Fobi Testi

sayılabilmektedir. Danışan kişinin ilk görüşmede hikayesi dinlendikten sonra psikolog tanının hangi sorun üzerine olabileceğini ön görebilmekte ve uygulanacak olan psikolojik testler ve ölçekler arasından uygun olana karar verebilmektedir. Bunun için de görüşmelerde samimi ve dürüst bilgiler paylaşılması oldukça önemlidir.

Psikolojik Test Bayraklı

Türkiye’nin ve İzmir gibi büyükşehirlerin tamamında uygulanan psikolojik test Bayraklı ilçesinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında güvenirlik ve geçerliği kanıtlanmış olan test ve ölçekler, psikolog tarafından sürecin yönetilmesi için önemli birer araç niteliğindedir. Büyük çoğunlukla yaşanan psikolojik sorunun tespiti ve iyileşme süreci için yol haritasının belirlenmesinde kullanılır. Bununla birlikte seanslar ilerledikçe kaydedilen gelişmenin hem psikolog hem de danışan kişi tarafından görülebilmesi için de psikolojik testler ve ölçekler kullanılmaktadır. Elbette testlerden elde edilen sonuçların psikolog tarafından yorumlanarak anlamlandırılması de sürecin en önemli parçası olmaktadır.