Çağdaş psikolojide etkin olarak kullanılan tekniklerinden birisi olarak EMDR Terapisi ön plana çıkar. Türkçe karşılığı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) olan EMDR terapisinin kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır. Uygulama alanının genişliği, çeşitli psikopatolojiler üzerinde etkili olması nedeniyle  modern psikologlar tarafından sıkça başvurulur hale gelmiştir.

Uygulanışı itibariyle hipnotize tekniği çağrıştırmakla birlikte farklı bir uygulama olduğunun altının çizilmesi gerekir. Danışanın geçmiş dönemde yaşadığı olumsuz yaşantıları yeniden değerlendirebilmesi ve beynin farklı bölümleriyle konuyu irdeleyebilmesini hedefler. Buna yönelik olarak, danışanın söz konusu olayı düşünürken psikolog ise parmağıyla danışanın gözlerini uyararak beynin farklı bölümlerine hitap etmeye çalışır.

Bu yönüyle nörolojik de bir kökeni olan EMDR terapisi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir metottur. Bu sebeple de yetkinliği olan psikologların etkin olarak kullandığı bir metot olarak güvenirlik ve geçerliğini korumaktadır. Bu tekniğin uygulanması içinse psikolog tarafından görüşmeler yapılması ve EMDR terapisinin uygun görülmesi gerekmektedir. Yalnızca danışanın EMDR terapisi için başvurmuş olması yeterli bir gerekçe olarak görülmez. EMDR terapisi İzmir ilinde yapılacağı zaman psikologun en etkili olabilecek uygulama olarak EMDR tercih etmesi gerekir.

EMDR Terapisi İzmir

Modern psikolojideki en çağdaş uygulamalardan birisi olarak EMDR terapisi İzmir ilinde de aktif olarak uygulanmaktadır. Bu alanda yetkinlik sahibi psikologlar tarafından çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir şekilde kullanılır.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

 • Depresyon
 • Kaygı ve Anksiyete Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sevilen bir kişinin kaybı/vefatı
 • Kişilik bozuklukları
 • Fobiler
 • Özgüven eksikliği
 • Psikotik (sanrısal) bozukluklar

En yaygın olarak kullanıldığı alanlar bu şekilde sıralanan EMDR Terapisi İzmir sınırları içerisinde daha çeşitli alanlara da hitap edebilmektedir. Kaygı bozuklukları gibi geniş bir kategori içerisine Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), Fobiler gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar dahil edilebilmektedir. Aynı şekilde psikotik bozukluklar içerisine şizofreni, paranoid kişilik, paranoid depresyon gibi patolojiler dahil edilmektedir.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanmaz?

Bununla birlikte EMDR terapisinin uygulanamayacağı kişiler de bulunmaktadır. Uygulanış itibariyle bir takım yönergelerin izlenmesi ve bunun sonucunda geçmiş anılarla yüzleşme içerdiğinden bazı kişiler bu uygulamanın dışında tutulabilmektedir.

 • Zihinsel sorunlar nedeniyle verilen yönergeleri algılamayacak durumda olanlar
 • Geçmiş yaşantıların getireceği yük ile yüzleşmekte zorlanması ön görülen kişiler
 • Tansiyon, kalp gibi kronik sağlık sorunları nedeniyle yoğun duyguları kaldırmayacak olanlar
 • Terapiyi kabul etmeyenler
EMDR Tedavisi İzmir

EMDR İzmir

Uygulama bakımından EMDR İzmir ilinin yaygın olarak kullanılan psikoterapi yaklaşımlarından birisidir. Yukarıda sıralanan ve terapinin uygulanamayacağı kişilerin dışında olan her yaştan bireye uygulanması mümkündür. Uygulanış şeklinden kısaca bahsetmek gerekirse EMDR terapisinde psikolog öncelikle danışanın sakinleşmesi ve kendiyle yüzleşmeye hazır olması için bir takım telkinlerde bulunur.

Geçmiş yıllarda geçirilen olumsuz yaşantıların yeniden yaşanmışlık hissi oluşacak olması nedeniyle danışana süreç hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılması ve açık onamı alınması gerekmektedir. Özellikle travmatik deneyimi olan bireylerde EMDR terapisi stresli bir durum ortaya çıkaracaktır. Elbette danışma sürecinin yönetmeni olan psikolog tarafından bu süreç en sağlıklı şekilde yönetilecek ve atlatılacaktır. Yine de danışanın bu yaşayacağı yoğun duygularla ilgili olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.

Bilgilendirilen ve sürece hazır olan danışana çeşitli telkinler verilerek geçmiş yaşantıları hatırlaması istenir. Tam olarak bu esnada psikolog parmağını kullanarak danışanın gözleri önünde hareket ettirmeye başlar. Sağa-sola giden göz hareketleri ise beyinde ilgili bölgeleri uyararak bilişsel süreçleri aktif hale getirir. Bu aktivite sayesinde birey, bu olaya daha önce bakmadığı bir pencereden bakmayı başarabilir. Bu olmasa bile, olumsuz yaşantının kabullenmesi için farklı bilişsel süreçler devreye alınabilir.

Büyük çoğunlukla birkaç seans halinde gerçekleştirilen EMDR terapisi aşamalar halinde ilerlemektedir. Danışanın sürece hazırlanması, olumsuz yaşantılarla kademeli olarak yüzleşmesi istenmektedir. Bu yönüyle nörolojik kökenleri olan bir sistematik duyarsızlaştırma metodu olduğunu söylemek mümkündür.

İzmir EMDR Terapisi

İnsanlar hayatları boyunca yaşadığı stresli olaylar karşısında bilinçsiz bir şekilde savunma mekanizmaları adı verilen süreçleri devreye sokarlar. Bu şekilde kişinin baş edemediği olaylar baş edilebilir hale gelmektedir. İzmir EMDR Terapisi ise geçici olarak bu sistemler devre dışı bırakır ve kişinin söz konusu olaylarla gerçekçi bir pencereden yüzleşmesini amaç edinir. Tamamıyla psikolog kontrolünde yönetilen bu süreçte kişinin herhangi bir travmaya maruz kalmaması sağlanmaktadır.

Bununla birlikte terapi öncesine yapılan görüşmeler neticesinde EMDR uygulanması ön görülmüş ise danışana sürecin nasıl olacağına ilişkin bilgi aktarımı sağlanır. Kişinin süreci kabul etmesiyle birlikte EMDR İzmir psikologları tarafından uygulanabilir hale gelmektedir

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

Terapinin uygulanabilmesi için sessiz ve loş bir ortam gereklidir.  Kişinin iç dünyasına yapacağı bu yolculuk için dinginleşmeye müsait bir oda hazırlanmalıdır. Kimi durumlarda çevreden istenmeyen sesler gelmesi elbette mümkündür. Ancak deneyimli bir terapist bu sesleri terapinin bir parçasıymış gibi kullanabilir.  Danışanın dikkatinin dağılmaması ve tüm odağın terapistin telkinlerde olması EMDR terapisi için hayati öneme sahiptir.

Uygulama esnasında danışan kişinin psikolog tarafından aktarılan yönergeleri izlemesi ve sürece aktif katılımı da oldukça önemlidir. Ek olarak seans sonrası verilen ödevlerin yapılması da terapiye olumlu katkılar sağlamaktadır.

EMDR İzmir Fiyat

Geçmişte yaşadığı psikolojik olarak olumsuz etkili olayların günlük yaşantısına etkisini en aza indirmek veya kaldırmak için EMDR terapisi almak gerekli olabilir. Bunun için bireysel olarak yapılan araştırmalarda göz önüne alınması gereken bazı unsurlar bulunur. Bunlar arasında:

 • Psikolog adresi
 • Psikologun EMDR yetkinliği
 • Fiyat bilgisi

EMDR gibi bazı terapi türleri seanslar halinde gerçekleştirildiğinden tek elden takip edilmesi daha uygun olmaktadır. Bu doğrultuda EMDR İzmir fiyat bilgisi de danışan için önemlidir. Başlanılan bir terapinin sonuna kadar aynı uzmanla devam edilmesi tavsiye edilmektedir.