Bir zaman endüstriyel psikolojinin çalışma alanına giren kurumsal danışmanlık hizmetleri günümüzde yeterli eğitim ve donanıma sahip psikologlar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bunun nedenleri arasında iş dünyasının stresli yaşantısı, çalışan-işveren ilişkileri ve iş dünyasındaki yoğunluk gelmektedir. Kurumsal psikolojik danışman ne iş yapar, şirketlere ne sağlar sorusu karşısında:

  • Çalışan motivasyonu artırılması
  • Çalışan-işveren arasındaki fikir ayrılıkları
  • Verimliliğin artırılması
  • Çalışanların rotasyonu
  • Hangi personelin hangi alanda daha verimli olabileceği
  • Çalışanların işverenden talepleri
  • İşverenin çalışanlardan beklentileri
  • Çalışanların bireysel sorunları
  • Çalışanların ailevi sorunları
  • Kişilik testlerinin uygulanması

gibi çeşitli alanlar sayılabilmektedir. Bunların tümü iş dünyasında çeşitli sorunlara yol açabilecek başlangıç noktaları olarak görülebilir. Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanan şirketlerde bu sorunlar ortaya çıkmadan çözülebilmekte veya var olan sorunlar iş hayatına olumsuz etki eden çözüme kavuşturulabilmektedir.

İzmir Kurumsal Psikolog

Bu kapsamda faaliyet gösteren İzmir kurumsal psikolog görevlileri ise anlaşmalı oldukları şirketlerin ve burada çalışanların en yüksek yararını gözetmek durumundadırlar. Özellikle fikir ayrılıkları gibi konularda taraf tutmadan işveren ve çalışan arasında bir köprü görevi görmektedirler. Kurumsal şirketlerin bünyesinde barındırmak durumunda olduğu psikologlar hem işverene fayda sağlamakta hem de çalışanın moral ve motivasyonunu artırmaktadır.

Bu yönüyle olayın her iki tarafı için de faydalı hizmetler sunulmaktadır. Kurumsal psikologlar gerçekleştirdiği kişilik testleri ve detaylı görüşmeler neticesinde personelden en iyi verimin nasıl alınacağı konusunda işverene önemli katılar sağlamaktadır.  Aynı zamanda personele verilen danışmanlık hizmetleri sayesinde iş tatminin artırılması ve motivasyonun düşmemesi noktasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Kurumsal Danışmanlık İzmir

Türkiye’de faaliyette bulunan kurumsal şirketlerin tümü gibi kurumsal psikolog İzmir gibi büyükşehirler için de oldukça önemli bir görevi ifade etmektedir. Şirketlerin hem kendisi hem de görevli personeli için faydalı hizmetleri barındırması nedeniyle bir kurumsal psikologla anlaşmak iki taraf için de önemli bir gerekçeyi temsil eder.

Personel motivasyonu, iş verimliliği, fikir ayrılıkları gibi konuların işyerindeki düzeni bozmaması adına İzmir kurumsal danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan anlaşmalar neticesinde kurumsal şirketler pek çok alanda rakiplerinin önüne geçebilmektedir.