Modern ve çağdaş dünyanın getirdiği stres yükü, pek çok ilişkide dönemsel sorunlara yol açabilmektedir. Bazen ilişkilerin dinamiklerine önemli zararlar verebilen bu sorunlar, kimi zaman da ilişkilerin tıkanma veya bitme noktasına getirebilir. Bu nedenle çift ve ilişki terapisi alanında hizmet veren psikologlardan destek alınması gerekebilmektedir.

İkili ilişkilerde yaşanan, yaşanması beklenen veya yaşanarak bitmiş sorunların tümü ilişki terapisinin çalışma alanına girmektedir. Bir ilişkiyi daha kaliteli hale getirmek adına yapılacak tüm profesyonel çalışmalar bu alanda yürütülmektedir.  Bunun içerisinde romantik ilişkiler, duygusal bağın olmadığı evlilikler veya aşk evlilikleri dahil edilmektedir.

Ne amaçla olursa olsun aile veya çift olarak ilişkilerdeki sorunlarla baş etmek için İzmir aile ve çift terapisi desteği alınabilmektedir. Alınması da profesyonellerce tavsiye edilir. İlişkilerin dinamikleri büyük oranla iletişim, saygı ve anlayış gibi temeller üzerine kurulu olduğundan, bu unsurlar psikolog desteğiyle birlikte görünür hale gelebilmektedir.

Kimler Çift Terapisi Alabilir?

Çift terapisi, ilişki terapisi ve aile terapisi kavramları çoğu zaman iç içe olarak kullanılmaktadır. Birbirinden bağımsız olmayan bu alanların aralarında ise ufak farklar mevcuttur. Bu karışıklı gidermek adına çalışma alanlarını sıralamak yeterli olacaktır.

İlişki terapisi çalışma alanları:

 • Flört öncesi tanıma ve olası sorunlar
 • Flört dönemi mevcut sorunlar

Çift terapisi çalışma alanları:

 • Romantik bir ilişkide olan bekar veya evli çiftler
 • Evlilik öncesi danışmanlık almak isteyen çiftler
 • Nişanlılık sürecinde yaşanan sorunlar

Aile terapisi çalışma alanları:

 • Evlilik süresince yaşanan sorunlar
 • Boşanma sürecindeki çiftler
 • Barışmak isteyen çiftler
 • Ayrılık kararı almak isteyen çiftler

Görüldüğü üzere birbirine benzer alanlarda faaliyet gösteren bu alanlar aslında iç içedir. Uygulama ve görüşme teknikleri açısından da benzer süreçleri içermektedirler.  Bununla birlikte hitap ettiği kitleler bakımından ufak farklar mevcuttur.

İzmir İlişki Terapisi Neye Bakar?

Aile ve çift hayatına dair günlük yaşantıda karşılaşılan sorunların çözümünde ilişki terapisi desteği alınabilir.  Bunun için İzmir ilişki uzmanı psikolog arayışında olunması beklenen bir durumdur. Çalışma alanı olarak evlilik ve ilişkiye dair her türlü sorunu içinde barındıran İzmir çift terapisi çoğu zaman çiftler halinde, nadiren de olsa bireysel olarak da yapılabilmektedir. Genel itibariyle üzerinde çalışılan sorun modellerini sıralamak gerekirse:

 • İletişim sorunları
 • Anne-babalar nedeniyle yaşanan sorunlar
 • Karşılıklı saygının yitirilmiş olması
 • Aşk ve sevginin eskisi kadar hissedilememesi
 • İlişkilerin heyecanını kaybetmesi
 • Cinsel hayatın bitmesi veya tatmin etmeyişi
 • Madde bağımlılığı
 • Kumar alışkanlığı
 • Aldatma
 • Boşanma süreci danışmanlığı
 • Yeniden birleşme isteği
 • Müşterek çocukların paylaşımı
 • Müşterek çocukla ilişki tesisi

türünde bir ilişkide soruna neden olabilecek çeşitli faktörler sıralanabilir. Bu sorunların çözümü için de çoğunlukla çiftlerin birlikte katılımı gerekmektedir. Kimi durumlarında partner olan eşin katılmak istememesi durumunda bireysel olarak da yürütülmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmak ve izmir ilişki terapisti sürecinden en yüksek verimin alınabilmesi için çift olarak katılımın sağlanabilmesi için şartların zorlanması istenmektedir.

İzmir İlişki Uzmanı Psikolog

Eş veya partnerler olarak katılım sağlanmaya karar verilmesi halinde İzmir ilişki uzmanı psikolog desteğinden en yüksek fayda sağlanabilmektedir.  Çeşitli nedenlerle ilişkilerde yaşanan sorunlar bireysel olarak çözülemediğinde profesyonel yardımla kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilmektedir.  Bu nedenle ikili ilişkilerde yaşanan sorunları göz ardı etmek, içine atmak veya biriktirmek gibi hatalar yerine profesyonel bir çift ve ilişki terapisti ile İzmir psikolog sürecine dahil olunması gerekir.