Günümüzde olduğu gibi geçmiş yıllarda da online terapi türleri uygulanabilmekteydi. Özellikle hem dünya hem de ülkemizi saran pandemi dönemi sonrasında bilinirliği ve uygulama alanı genişlemiştir. Çevrimiçi terapilerin telefon veya mesajlaşma yoluyla değil video görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Hizmeti veren online psikolog ile danışanın tıpkı seans odasında gibi göz teması halinde olması oldukça önemlidir Ayrıca danışan duygu ve düşüncelerini ifade ederken jest ve mimiklerinin psikolog tarafından gözlenmesi de önemli bir etkeni ifade etmektedir.

Online görüşmeler yapılırken hem psikologun hem de danışanın ciddiyet içinde olması istenir. Bu nedenle ortamda başka kişilerin olmaması ve danışanın dikkatini dağıtacak unsurlardan uzak olması gerekmektedir. Daha net ifade etmek gerekirse; danışanın yalnız olması ve televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlardan uzak olarak aktif bir şekilde görüşme sürecinin içinde yer alması gerekmektedir. Online terapi ile yapılması mümkün terapi türlerini sıralamak gerekirse:

 • Bireysel Terapiler
 • Aile, Çift ve İlişki Terapileri
 • Çocuk Terapileri
 • Ergen Terapileri
 • Yetişkin Terapileri

Ayrıca bu türlerin alt hizmetleri olan terapilerin de verilebildiğini belirtmek gerekir. En yaygın olarak bilinen BDT, kabul ve kararlılık terapisi gibi terapi türleri online psikolog hizmetleri arasında etkin olarak sunulabilmektedir. Oyun terapisi veya EMDR terapisi gibi yüz yüze uygulanması gereken terapilerin haricinde tüm uygulamalar online olarak verilebilmektedir. Bunun için psikologlara online randevu oluşturmak ve randevu saatinde uygun bir şekilde görüşmeye katılmak yeterli olmaktadır. Sürecin sonunda ise verilen yönergelerin izlenmesi ve ödevlerin yapılması oldukça önemlidir.

Online Psikolog İzmir

Teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte yüz yüze sunulabilen pek çok psikoterapi türünün çevrimiçi olarak sunulması da mümkün hale gelmiştir. Bu hizmetten yararlanabilmek için online psikolog İzmir randevusu almak yeterli olacaktır. Her ne kadar görüşme süreci online olarak da yürütülse, psikologun kişinin yaşadığı coğrafyayı ve kültürü tanıması terapinin etkinliği açısından önemli bir etkendir.

Birey, daima içinde bulunduğu toplumla birlikte anlamlı ve özel hale gelmektedir. Bu nedenle de terapi sürecini yönetecek olan psikolog da danışanı toplum içinde değerlendirmelidir. Bunu sağlayabilmek içinse o toplumu tanımak durumundadır. Bireyin yaşadığı coğrafya, sosyoekonomik çevre, ekonomik şartlar ve bölgenin sosyolojisinin izmir online psikolog tarafından bilinmesi gerekir.

Video görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirilen çevrimiçi terapi süreçleri pek çok psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde etkin bir şekilde kullanılabilir. Online terapi kullanılabilecek bazı sorun grupları şöyle sıralanmaktadır:

Yetişkinlerde;

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Sosyal fobi
 • Özgüven eksikliği
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Kişilik bozuklukları

Çocuklarda;

 • Ebeveynlerin ayrılması veya boşanması
 • Ebeveyn vefatı
 • Akran ilişkileri
 • Akademik düşüş/ilgisizlik
 • Okula uyum sorunları
 • İçe kapanıklık
 • Yalan söyleme davranışı
 • Özgüven eksikliği
 • Öfke kontrol bozukluğu

Ergenlerde;

 • Otoriteye itaatsizlik
 • Aileye ilgisizlik
 • İçe kapanıklık/dışa dönüklük
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Özgüven eksikliği
 • Okuldan kaçma davranışı
 • Yalan söyleme davranışı
 • Okula ilgisizlik
 • Sınav kaygısı yönetimi

Görüleceği üzere farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde online psikolog İzmir ilinde hizmetler alınabilmektedir.  Bunun için randevu oluşturarak süreçlere aktif bir şekilde katılmak yeterli olmaktadır.

İzmir Online Psikolog

Gündelik yaşantı bireylerde çeşitli psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Ekonomik kaygılar, aile içi sorunlar, gelecek kaygıları gibi pek çok neden, psikolojik rahatsızlıkları olmayan sıradan insanları psikolojik destek almaya itebilmektedir. Yine günlük yaşantının yoğunluğu nedeniyle bireyler, psikoterapi seanslarına katılım sağlayacak yeterli zamanı bulamayabilmektedir. Bu nedenle İzmir online psikolog hizmetleri verilmekte olup bireyler akşamları veya hafta sonları evdeyken profesyonel psikolojik destek alabilmektedir.

Özellikle Kovid-19 salgınının patlak vermesiyle birlikte popülaritesi artan online terapi süreçleri hem danışanların hem de terapistlerin yararına kullanılabilmektedir. Özellikle temizlik takıntıları içeren obsesif kompülsif bozukluğa sahip kişiler terapi seanslarına gitmeyi kimi zaman hijyenik kaygılarla kabul etmeyebilmektedir. Ancak online psikolog hizmetleri sayesinde artık bu kişiler de kendini güvende hissederek aktif olarak terapi süreçlerine katılabilmektedir.

Online terapiye başvuru nedenleri arasında:

 • İş hayatı nedeniyle psikolog ofislerine gidecek zamanın bulunamaması
 • Temizlik takıntıları, Kovid endişeleri gibi temizlik kaygılarının olması
 • Kimi insanların psikolog ofislerinde terapi almaya sıcak bakmaması

gibi maddeler sayılabilmektedir. Bu nedenleri çeşitlendirmek bireyin içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Ancak sonuç itibariyle farklı nedenlerden dolayı yüz yüze terapilere katılamayan kişiler için psikoterapi süreçlerinin kapısı online psikolog hizmetleri sayesinde açılmaktadır.