Psikolojik terapi süreçlerinin öncesi ve sonrasında zeka testlerinin etkin olarak kullanıldığı söylenebilir. Bireyin psikolog tarafından verilen yönergeleri algılayabilmesi ve değişime ne kadar açık olduğunun belirlenmesinde bireysel zeka testi uygulamalarının büyük önemi vardır. Bununla birlikte yalnızca zeka testi yaptırmak isteyerek psikologlara başvurulması da mümkündür.

Çocuk ve yetişkinlere aynı testlerin uygulanamayacağı ayrıca vurgulanmalıdır. Ayrıca bu testleri her psikologun uygulamayacağı de bilinmelidir. Testlerin uygulanışı, materyallerin temini ve sonuçların yorumlanabilmesi için yetkili makamlarca eğitimler verilmektedir. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan psikologlar zeka testi uygulaması için yetkin sayılmaktadır. Yalnızca testin uygulanması hiçbir zaman psikologa cevap getirmemektedir. Verilen cevapların yorumlanması testin asıl geçerliğini ortaya koymaktadır. Alanda kullanılan en etkin zeka testleri:

  • Çocuklar için WISC-R zeka testi
  • Yetişkinler için WAIS-R zeka testi

olarak ön plana çıkmaktadır.

İzmir Zeka Testi

Çeşitli güncellemeler geçirerek 1974 yılında bugünkü formatına kavuşan zeka testleri hala güvenli ve geçerli bir şekilde uygulanmaktadır. Dönemin psikologu Wechsler tarafından geliştirilen ve kendi adını verdiği zeka testleri çocuk ve yetişkinler için uyarlanmıştır. İzmir zeka testi alanında da bu testler halen uygulanmakta ve psikologlara çok değerli bilgiler vermektedir.

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ve Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) uygulamaları psikologun gerekli görmesi ve danışanın talebi üzerine uygulanabilmektedir. Bu testlerin uygulanması için gerekli olan materyaller ise ülkemizde Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından temin edilmektedir.  Materyallerin temini ve uygulayıcı psikologlara verilen eğitim sonrası bu testleri uygulamak için yetkinlik belgesi alınabilmektedir. Bu nedenle İzmir zeka testi yaptıracağınız psikologun bu yetkinliğe sahip olduğuna emin olmanız, alacağınız sonuçların geçerliği açısından oldukça önemlidir.

Zeka Testi İzmir

Profesyonel olarak uygulanan zeka testi İzmir ilinin de önemli uygulamaları arasında yer almaktadır.  Çoğu zaman çocuklara yönelik olarak uygulanması için başvuru yapılmaktadır. Özellikle akademik başarının gidişatı ve okul tercihi gibi konularda WISC-R zeka testleri önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte yetişkinler için de zihinsel geriliklerin tespitinde etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hem çocuk hem de yetişkinlerde ileri zeka seviyeleri de bu testlerle tespit edilebilmektedir.

İzmir ilinde uygulanan zeka testi puanları bu alanda eğitimli bir psikolog tarafından yorumlanmalıdır. Testlerin farklı alanlara hitap eden alt bölümleri bulunmaktadır ve buralardan alınan sonuçlar sayısal olarak bir anlam ifade etmezler.  Psikolog tarafından yapılan değerlendirme ve yorumlamalar bu testlerin sonuçlarını anlamlı hale getirmektedir.