Resmi, hukuksal ve sosyal mecraların tümünde yetişkinlik yaşı 18 olarak kabul edilmektedir. Aynı uygulamada psikoloji alanı için de geçerlidir. Bu yaşın altındakiler çocuk ve ergen terapilerine yönlendirilirken 18 yaşını tamamlamış kişilerin İzmir yetişkin psikolog desteği alması gereklidir. Psikopatolojik rahatsızlıkların tümü bu alanda değerlendirilmektedir. Ek olarak, günlük yaşantısından memnun olmayan veya yaşam biçimini değiştirmek isteyen yetişkin bireyler de yine bu programa başvurabilmektedir.

Özellikle büyükşehirlerde ikamet eden kişiler için İzmir yetişkin psikolog bulma ihtiyacı doğması beklenmektedir. Stresli yaşantılar, maddi ve manevi sıkıntılardan dolayı psikolog desteğine başvurulması olağan bir durumu sergilemektedir. Bu nedenle başvurulabilecek yetişkinlere verilen hizmetleri kısaca sıralamak gerekirse:

 • Depresyon ve Türevleri
 • Kaygı ve Anksiyete Bozuklukları
 • Nevrotik Bozukluklar
 • Psikotik Bozukluklar
 • Bireysel danışmanlık talepleri
 • Aile terapileri
 • Zeka testleri
 • Bireysel terapiler (BDT, EMDR, Hipnoterapi vb.)
 • Madde/kumar bağımlılığı
 • Sosyal uyum sorunları
 • Geçici psikolojik atak dönemleri
 • İş hayatındaki sorunlar
 • Cinsel sorunlar
 • Özgüven eksikliği
 • Öfke kontrol bozukluğu

Yetişkin Psikolog İzmir

Psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütülen bireysel terapilerin tümü yetişkinlere hitap etmektedir. Ayrıca ilişki ve çift terapisinin de yine yetişkinlere yönelik olduğunu hatırlatmak gerekir. Yetişkin psikolog İzmir gibi büyükşehirlerde önceki dönemlere oranla daha sık başvurulur hale gelmiştir. Buna etkili olan çok sayıda faktör bulunmakla birlikte ilk sıraya modern hayatın ve büyükşehir yaşantısının getirdiği stres yerleştirilebilir.

Yetişkinlere yönelik olarak verilen terapi programlarının tümü danışanın isteği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bunun tek istisnası ise mahkeme emirleridir. Kimi durumlarda bireyler işledikleri, karıştıkları veya mağduru oldukları bir suçtan ötürü mahkeme kararıyla yetişkin terapisi almaya yönlendirilebilmektedir. Her durumda, psikolog tarafından danışanın yüksek yararı doğrultusunda süreç yönetilir.

İzmir Yetişkin Psikolog

Günümüz değişen ve gelişen dünyasında psikolog desteğine karşı olan bakış açısının da olumlu yönde değiştiğini söylemek mümkündür. İzmir yetişkin psikolog hizmetleri de bu doğrultuda gelişmeye devam edebilmektedir. Her geçen gün daha fazla insanın hayatlarını değiştirmek ve olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulmak adına profesyonel desteğe başvurması olumlu bir gelişme olarak kaydedilmektedir. Yetişkin terapileri kapsamında sunulan terapi türlerini sıralamak gerekirse:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR)
 • Bütüncül Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Psikodinamik Terapi
 • Şema Terapi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Cinsel Terapi
 • Varoluş Terapisi

Elbette tüm bu terapi türlerinin bu alanlarda gerekli eğitimleri almış profesyoneller tarafından yapılabildiğini yeniden hatırlatmak gerekir. Kimi zaman psikiyatri yönlendirmesiyle yetişkin terapisi alınabildiği gibi kişiler bireysel olarak terapi desteğine başvurabilmektedir. Psikolog tarafından görüşmeler ve analizler sonucunda danışana düzenli aralıklarla bilgi verilmekle ve geribildirimler toplanmaktadır. Bireylerin yaşadığı ve kaydettiği gelişmelerin farkında olması sürecin daha iyi yönde seyretmesi açısından oldukça önemlidir.