Ülkemizin son 30 yıllık dönemine bakıldığında ergenlik dönemiyle ilgili farkındalığın oluştuğu ve giderek geliştiği gözlemlenebilir. Sosyal, akademik ve duygusal alanlarda gençlerin bedenlerinde yaşanan değişimin davranışlara yansıması bu süreci sancılı hale getirmektedir. Pek çok ailenin amatör olarak baş etmede yetersiz veya başarısız kalabildiği bu dönemin profesyonel bir ergen psikolog İzmir yardımıyla daha sağlıklı atlatabildiklerinin farkında olmak gerekir.

Çalışma grubu olan 13-18 yaş aralığını hedef alan ergen terapisinin, günümüzde 10-11 yaşlara kadar indiğini söylemek mümkündür. Kimi platformlarda çocuk ve ergen terapisi adıyla da anılabilmektedir. Oysa ki, çocuklar ve ergenlerin bilişsel ve duygusal olarak çok farklı noktalarda olduğu ve bu nedenle ergenlerle çalışacak psikologların bu alanda uzmanlaşması gerektiği aşikârdır. Bu alanda eğitim ve deneyim sahibi İzmir Ergen Psikolog randevusu alarak  sürecin sağlıklı yönetilmesi için ilk adım atılabilir.

Ergen terapisti psikologların bu yaş grubundaki çeşitli sorunlar üzerine çalıştığı belirtilmelidir. Bunlar arasında patolojik boyuttaki psikolojik rahatsızlıklar olabildiği gibi gündelik hayata anlamlı etkiler yapan değişimler de yer alabilir. Ergen terapisi neye bakar sorusuna karşılık olarak bu yaş grubunda görülen:

 • Akademik sorunlar
 • Sigara/madde kullanımı
 • Sosyal çalkantılar
 • Duygusal çöküntüler
 • Aile ilişkileri
 • Psikolojik rahatsızlıklar

gibi pek çok alan sayılabilmektedir.  Ergenlik döneminin getirdiği her türlü psikolojik ve sosyal soruna yönelik olarak terapi desteği alınması mümkün olabilmektedir.

İzmir Ergen Psikolog

Çocukluk adını verdiğimiz 0-12 yaş döneminin bitişiyle birlikte hem erkek hem de kızların vücudunda bir takım değişiklikler meydana gelir. Fiziksel, biyolojik ve hormonal değişimler bireyin yaşantısında önemli değişikliklere yol açar. Özellikle sosyal ve duygusal olarak önemli bir geçiş sürecine girilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere İzmir ergen psikolog desteği alınabilmesi için 12 yaşın bitirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ergenlik sorunları yaşamaya başlayan veya bunun sinyallerini alan herkes 9-10’lu yaşlardan itibaren profesyonel destek almak isteyebilirler.

Psikolog desteğinin alınmasındaki en büyük engel kimi zaman ergenlerin kendisi olmaktadır.  Sahip oldukları isyankar düşünce şekli, otoriteye karşı gelme ve hatalı olduğunu kabul etmeme gibi düşünce örüntüleri nedeniyle onları bu sürece yönlendirmek her zaman kolay olmayabilir. Burada okul-aile işbirliği devreye girmektedir. Günümüzde okul rehberlik servisleri bu konuda aktif olarak rol almakta ve ihtiyaç tespit edilen çocukların profesyonel ergen psikolog hizmetlerine yönlendirmektedir.

İkna sonrası süreçte de psikolog-okul-aile üçgeni işbirliği ve daha önemlisi ağız birliğinin olması gerekmektedir. Ergenler içinde bulundukları süreç gereği, tutarsızlıkları daima kendi lehlerine çevirebilmekte ve bu da süreci olumsuz etkilemektedir. Bunu en iyi anne-baba ilişkilerinde görmek mümkündür. Anne-baba arasındaki tutarsızlıklar büyük çoğunlukla ergenin istenmeyen davranışlarını pekiştirmektedir. Bu nedenle İzmir ergen psikolog desteği sonrasında bu tutarsızlıkların ortadan kaldırılması sürecin daha kolay atlatılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

izmir ergen psikolog

Ergen Terapisti İzmir

Ergenlik dönemiyle ilgili günümüzde herkesin az ya da çok bilgisi vardır. Sosyal medyada ve görsel basında sıkça görülen “üzerine gitmeyin” veya “arkadaş gibi olun” türünde tavsiyeler çoğu zaman ebeveynlere yardımcı olamamakta veya beklentilerini karşılayamamaktadır. Tam olarak bu nedenle ergen psikolog İzmir ilinde faaliyet göstermekte ve ailelerin , deyim yerindeyse, imdadına yetişmektedir.

Ebeveynler, ergenlerin isteklerine nasıl cevap verecekleri, hangi kısıtlamaları koyacakları gibi konularda net cevaplara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bir toplum veya gruba yönelik olarak verilen yönergeler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Anne-babaların ihtiyacına yanıt verebilecek düzeyde profesyonel destek ise İzmir ergen psikolog tavsiye üzerine alınabilmektedir.

Ergen psikologların çalıştığı alanları genel hatlarıyla sıralamak gerekirse:

 • Özgüven eksikliği
 • Sigara/Madde Bağımlılığı
 • Akademik Başarısızlık
 • Sosyal İlgisizlik
 • İçe Kapanıklık
 • Dışa Dönüklük
 • Otoriteye itaatsizlik
 • Depresyon ve türevleri
 • Okuldan kaçma davranışı
 • Aileye ilgisizlik
 • Evden uzaklaşma
 • Kaygı bozuklukları

gibi davranış örüntüleri sayılabilmektedir. Elbette ergenin içinde bulunduğu aile yapısı, sosyoekonomik durum, arkadaş çevresi, otorite figürleri gibi pek çok etkene bağlı olarak bu sorunlar çeşitlenebilmekte veya bir arada görülebilmektedir. Bunların üstesinden tek başına gelemeyen ailelerin psikolog desteği alarak bu süreci atlatmaları oldukça sağlıklı bir tercih olmaktadır.

İzmir Ergen Psikolog Tavsiye

Eğer ergen çocukla yaşanan sorunlar karşısına aile yetersiz veya başarısız kalmış ve psikolog desteği alınmaya karar verilmişse, ilk adım olarak İzmir ergen psikolog tavsiye arayışları gerçekleşecektir. Psikolog seçimi yaparken bir takım değişkenleri göz önüne almak gerekir. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

 • Mesafe: Büyük çoğunlukla haftada 1 kez seansa gideceğiniz psikologun, ev veya okula yakın olması istenebilmektedir.
 • Ücret: Psikolog desteği devam etmekteyken farklı bir yere başvurulması istenmeyen bir durum olduğundan ücret açısından ailenin karşılayabileceği ve sürekli devam edebileceği bir psikolog bulması arzu edilebilmektedir.
 • Psikologun Deneyimi: Özellikle ergenlerle çalışacak olan psikologların bu alanda deneyimli ve yetkin olması istenir. Çocuğa ulaşamayan, dokunamayan bir danışmanın başarıya ulaşma şansı oldukça düşüktür.
 • Psikologun Yetkinliği: Psikologlar, bağlı bulundukları etik ilkeler gereğince, danışmanlardan gelen eğitim, sertifika, diploma gibi talepleri daima olumlu karşılamaktadır. Bu nedenle danışmanlık hizmeti alınacak olan psikologun yetkinlik belgelerini görmeyi talep etmek, ailelerin en doğal hakkıdır.

Bunun haricinde psikolog tercihi yaparken cinsiyet, yaş gibi ayrımlara gerek bulunmamaktadır. Ancak kimi durumlarda ailesel, dini vb. etkenlerle erkek çocukların bayanlarla ve kız çocukların erkeklerle görüşmeye çekinceli olması beklenebilmektedir. Bu gibi durumlarda çocuğun psikolog desteği alabilmesi için bu esnekliğin sağlanması kabul edilebilmektedir. Bu yaşlardaki çocukların ergen psikolog almayı kabul etmesi, bu dönemin sağlıkla yürütülebilmesi adına büyük bir adım olduğundan, bu tür kararlara saygılı olmak gerekebilmektedir.