Sosyal alanda veya iş alanında meydana gelen olumsuzluklar, genetik nedenler ve ani gelişen ciddi olaylar kişilerde psikolojik soruna neden olmaktadır. Bu sorunlar kalıcı hale geldiğinde kişinin sosyal ve iş hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda psikoterapiye ihtiyaç duyulur ve tedavinin düzenli bir şekilde yapılması gerekir.

Manisa Şehzadeler psikolog terapi yolu ile veya ilaç yolu ile tedavi işlemini gerçekleştiren kişidir. Kişideki psikolojik sorunları tespit eden ve terapi yoluyla çözüm yolu sunmaktadır.

Şehzadeler Yetişkin Psikolog

Yetişkin psikolojisi günlük hayatımızda meydana gelen bazı olay ve durumların oluşturduğu ve insan ruhunda meydana getirdiği sorunlardır. Bu konuda Şehzadeler yetişkin psikolog çözümler üretir ve sorunun temeli analiz eder ve sorun için çözüm oluşturur.

Olaylara öznel bir şekilde bakarız ve dışarından nasıl göründüğümüzü anlayamayız. Üçüncü bir göz psikolojik durumumuzu dışarıdan çok daha net bir şekilde analiz edebilir. Psikolog bu konuda objektif analiz yapar.

Şehzadeler Bireysel Terapi

Hayatın belli merhalelerinde zorluk yaşayan ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişiler için Şehzadeler bireysel terapi gerekebilir. Kaygı bozukluğu, depresyon, panik atak, öfke kontrolü ve benzeri birçok psikolojik sorun için profesyonel psikoterapist desteğe ihtiyaç duyulabilir.

Bireysel Terapinin en önemli amacı, rahatsızlığı azaltmak veya tamamen bitirmek için tedavi programı oluşturmaktır. Psikolojik sorunun temelinde yer alan davranışı güncellemek ve bu şekilde yeni bir davranış biçimi oluşturmak asıl gayedir. Problem çözebilme, farkındalık oluşturma, duygusal zorlukları aşma, güveni artırma, çevresel ilişkileri düzenleme gibi konularda özel program oluşturma terapinin amacıdır.

Şehzadeler Pedagog ve Çocuk Psikolojisi

Çocuklara yönelik olan pedagog desteği, aile içerisinde uyumsuz olan çocuklar için sağlanır. Çocuğun durumu ebeveynden öğrenilir ve bu durum karşısında ne yapılabileceği konusunda özel Şehzadeler pedagog ve çocuk psikolojisi programı oluşturulur. Bu terapide masal anlatma, kukla oynatma ve benzeri yöntemler kullanılır. Çocuğun dünyasına girilir ve bu şekilde çocuk yönlendirilir. Bazı tedavilerde ilaç desteği de alınabilir.

Çocuklara Özel Pedagog Çalışmasının kapsama alanı şu şekildedir:

 1. Okulla ilgili sorunlar
 2. Anne ve babanın ayrılması
 3. Bağlılık sorunları
 4. Altını ıslatma sorunları
 5. Kıskançlık sorunları
 6. Öğrenme zorluğu
 7. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği sorunları
 8. Davranış bozukluğu ve uyum sorunu
 9. Yersiz korkular ve kaygı bozukluğu
 10. Ölüm sonrası atlatılamayan yas sorunları
 11. Cinsel istismar ve duygusal istismar
 12. Fiziksel sorunlar
 13. Sözlü ifade etme sorunları
 14. Yemek yeme sorunları, tik sorunları,
 15. Anne ve baba geçimsizliğinin meydana getirdiği olumsuz durumlar
 16. Akran bozukluğu
 17. Anksiyete, travma, tırnak yeme

Gelişim sorunları

Bu konularda çocuk gelişim uzmanı pedagoglar özel program oluşturur. Eğitim ve danışmanlık üzerine çözüm üreten pedagoglar ilaç tedavisi uygulamaz. İlaç tedavisi psikiyatri alanına girer.

Şehzadeler Ergen Psikolog

Ergenlik döneminde meydana gelen toplumsal ve kişisel sorunların çözümünde Şehzadeler ergen psikolojisi çözüm üretmektedir. Ergenlikle birlikte meydana gelen psikolojik ve biyolojik sorunlar gencin ruh halini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde nasıl hareket edilmelidir? Ergenlikle birlikte meydana gelen olumsuz psikolojik etkenler nasıl ortadan kaldırılabilir.

Eğitim dünyasında nota göre değer verme yanlış bir davranış biçimidir. Özellikle ergenlik sorunları ile uğraşan gençlere bir de ders baskısının uygulanması içinden çıkılmaz bir durum meydana getirir. Bu gibi durumlarda psikolojik destek gerekir ve ne yapılması gerektiği ile ilgili yol haritası oluşturulur. Ergenlik psikolojinin asıl amacı budur.

Şehzadeler EMDR Terapi

Psikolojide EMDR, (Eye movement desensitization and reprocessing)‘göz hareketiyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’ şeklinde açıklanmıştır. Şehzadeler EMDR terapisi, etkisinde kalınan olumsuz olayların etkisini minimum seviyeye düşürmek veya tamamen yok etmek amacı ile çözüm programı oluşturmaktır.

Tedavide danışan kişinin rahat olması ve sorununu rahat bir şekilde anlatması sağlanır. Bu işlemi yaparken ilaç verilmez. Hipnoz ve benzeri bir yöntem kullanılmaz ve danışan kişinin rahat olması sağlanır. Danışan kişiye uyaranlar verilir ve bu uyaranların amacı terapinin başarılı sonuç vermesidir. Bunun için göz hareketleriyle, sesli uyarı ve dokunsal iki yönlü uyarı verilir. Burada amaç kişinin hayatını olumsuz hale getiren olayın keşfedilmesidir. Bu işlemde EMDR terapistin profesyonel olması gerekir.

Şehzadeler Aile Danışmanlığı

Aile içi sorunlar, her ailede meydana gelen bir durumdur. Şehzadeler aile danışmanlığı, aile içerisindeki sorunların çözümüne yönelik çözüm seçeneği sunar.

Çocuğun okul ve aile içesindeki davranış bozukluğu, eşler arası geçimsizlik ve ekonomik sorunların oluşturduğu psikolojik sorunlar danışmanlığın hizmet alanına girmektedir.

Boşanma aşamasına gelen ve bununla birlikte çocuklarda oluşan psikolojik olumsuzluklar, uzman danışmanlık çözümü gerektirebilir. Okul, internet ve arkadaş çevresinin oluşturduğu psikolojik sorunlar aile içerisinde hissedilir. Bununla birlikte eşler arası geçimsizlik ve sosyal sorunlar da ailenin genel yapısını olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Şehzadeler Çift ve İlişki Danışmanlığı

Eşler arası meydana gelen çatışmanın giderilmesi ve aradaki ilişkinin olması gereken seviyeye getirilmesi, Şehzadeler çift ve ilişki danışmanlığı konusunun temelini oluşturur. Ailenin huzurlu bir ortama kavuşması ve eşler arası meydana gelen sosyo-ekonomik sorunların giderilmesi, ilişki danışmanlığının programında yer almaktadır.

Hangi konularda danışmanlık hizmeti tercih edilebilir? İş dünyasının yanı sıra ekonomik konuların ele alındığı danışmanlık hizmetinde kişisel sorunların meydana getirdiği sorunlar ele alınır. Tartışmanın meydana getirdiği sorunların yanı sıra ebeveyn bilincinin yeteri kadar oluşmamasından kaynaklanan sorunlar da çözüm programı içerisindedir.

Ebeveyn olarak aileye zaman ayırmak önemlidir ve bu konuda sorun yaşayanlar ailevi sorunlarla karşı karşıya kalır. Yas ve ailede meydana gelen kayıplar da danışmanlık hizmetinin kapsama alanı içerisinde yer alır. Ailenin kalabalık olmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunların oluşturduğu huzursuzluk, cinsel sorunlar, güvensizlik, kıskanç olma, şiddet, öfke, aldatılma, aldatma, boşanma ve ayrılma isteği gibi birçok ailevi konular program dahilindedir.

Tavsiye Edilen Yazılar