Çocukluk döneminde başlayabilen psikolojik sorunlar yetişkinlik dönemine kadar devam eder. Bu dönem zarfında ruhsal ve bedensel gelişim devam eder. Meydana gelen olaylar, boşanmalar, cinayetler, kazalar ve deprem gibi felaketler, zamanla insan psikolojisinde olumsuz sonuçlara neden olur.

Psikolojik rahatsızlıkların sosyal nedenlerinin yanı sıra genetik yönü de vardır. Genetik anlamda panik atak veya odaklanma problemi biyolojik sebeplere de bağlanabilir. Sorunun temelinde neyin olduğunu anlamak için Yunusemre psikolog uzmanları terapi ve özel uygulama yöntemlerini kullanır. Özel uygulama yöntemleriyle psikolojik sorun kolay bir şekilde teşhis edilir ve teşhis sonrası terapi programı uygulanır.

Yunusemre Yetişkin Psikolog

Çocuk psikolojisi ve yetişkin psikolojisi özellik bakımından farklıdır. Yetişkinlerde psikolojik yapı daha karmaşıktır ve daha ciddi boyutlardadır. Çocuklarda ise psikolojik sorunlar belli biraz daha sığdır. Kazalar, iflaslar, yas, doğal afetler ve hastalıklar insan psikolojisini yıpratır. Ekonomik sorunların yanı sıra toplum ahlakının çökmesi de psikolojik anlamda hasara neden olur. Bu hasarın giderilmesi için psikolojik destek gerekir. Karşıyaka yetişkin Yunusemre yetişkin psikolog uzman terapi yöntemi ile tedavi mümkündür.

Yunusemre Bireysel Terapi

Terapide bireysel çözümler önemlidir ve psikolojik anlamda destek sağlanması için çözüm gerekebilir. Yunusemre bireysel terapi ile meydana gelen psikolojik sorunlar kısa sürede çözülebilir. Burada amaç problemin tamamen ortadan kaldırılması için ilaç veya benzeri bir panzehir üretmek değildir. Amaç psikolojiyi bozan olayın tespiti ve bu olayın oluşturduğu etkiyi minimum seviyeye düşürmektir. Burada kişini psikolojik rahatsızlığını fark edip bununla mücadele etmeye karar vermesi önemlidir. Mücadeleye karar vermeyen ve psikolojik rahatsızlığının olmadığını iddia eden kişiler için yapacak pek bir şey yoktur. Terapide dikkat edilmesi gereken konulardan biri kişisel çözümlerdir. Psikolojik durum kişiseldir ve herkesin ruh hali farklıdır. Bu nedenle bireysel terapiye ihtiyaç duyulur ve bu işlemde birebir diyalog yöntemi kullanılır.

Yunusemre Pedagog ve Çocuk Psikoloğu

Psikolojik destek annenin hamilelik döneminde başlar ve ölüme kadar devam eder. Bu süre zarfında insanlar bedensel ve ruhsal anlamda yıpranır. Çocukluk döneminde aile içerisinde meydana gelen olumsuz durumlar, çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Genetik sorunlar da çocukların ruh halini olumsuz yönde etkileyen konular içerisinde yer alır. Yunusemre pedagog ve çocuk psikoloğu terapi ile çözüm yöntemi oluşturur, psikiyatri ise ilaç yöntemi ile tedavi uygular. Terapide önemli olan konu tedaviyi başarılı bir şekilde gerçekleştirecek yöntemi bulmaktır.

Çocuklarda terapi masal anlatma, oyun oynama ve benzeri etkinlikler ön planda yer alır. Uzman pedagog uygulamalarında çocuğun ruh haline uygun özel bir yöntem geliştirilir ve çocukla iletişime geçilir. Bu şekilde psikolojik destek sağlanır.

Yunusemre Ergen Psikolog

Çocukların gelişim evrelerinden biri olan Yunusemre ergen psikolog konusu geçiş sürecidir. Çocukluk evresinden yetişkinlik evresine geçiş olan bu dönemde karakter şekillenir. Bu dönem çok hassastır ve çocuk bu dönemde kendine yön belirler. Ergenlikle birlikte biyolojik değişiklikler de etkilidir. Bununla birlikte cinsel eğilim artar ve ilgi alanları değişmeye başlar. Kötü alışkanlıklar ve ahlaki bozukluklar bu dönemde meydana gelmeye başlar. Bu dönem ciddi anlamda ahlaki sorun meydana getirir.

Psikolog tedavi yöntemlerinde özel yöntemler önemlidir ve asıl hedef yöntem belirlemektir. Öncelikle danışan kişi ile diyaloğa geçilir ve psikolojik bir test yapılır. İletişime geçilmeden veya tedaviye okey denilmeden her hangi bir şey yapılamaz.

Yunusemre Emdr Terapisi

Psikolog uzmanlarının kullandığı Yunusemre EMDR terapisi, göz hareketleriyle ve vücut hareketleriyle duyarsızlaştırma işlemidir. Burada danışan kişinin psikoloji göz ve vücut uyarı yöntemiyle normal bir seviyeye getirilmektedir. Bu yöntem ile danışan kişiye uyarılar gönderilerek tedavi işlemi uygulanır. Bu yöntem ilaçlı veya anestezili bir yöntem değildir. Yan etkisi olmayan tamamen doğal bir yöntemdir.

Terapide amaç en iyi yöntemle en iyi sonucu almaktır. Terapinin asıl amacı tedavi değildir. Asıl amaç tedaviye giden yolun belirlenmesidir. Yol, yöntem veya program belirlemek için terapi yapılır. EMDR yönteminde amaç göz ve vücut hareketleriyle psikolojik denge oluşmaktadır.

 

Yunusemre Aile Danışmanlığı

Evde eşler arasında veya çocuklar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar geçici olduğu zaman sorunun çözümü kolaydır. Ancak sorunun sürekli olması aile içi şiddete ve boşanmalara neden olabilmektedir. Son zamanlarda boşanmanın ve aile içi şiddetin artmasıyla birlikte aile anlayışı neredeyse yok olma noktasına gelmektedir. Sosyo-ekonomik sorunların artması ile birlikte gençler evlenmeyi düşünmemekte ve aile kurumu yok olmaya başlamaktadır.

Ailevi sorunlar konusunda uzman olan Yunusemre aile danışmanlığı, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin normal bir seviyeye ulaşabilmesi için çaba sarf etmektedir. Aile içerisindeki sorunların uzman terapi yöntemi ile çözülmesi ile birlikte aile içerisinde huzur sağlanabilir. 

İzmir Psikolog Anka Psikoloji Merkezi

05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar