Turgutlu psikolog hizmetimiz, danışanlarının ihtiyacı olan terapiyi anlamaya çalışır. Danışanlarımızla, mevcut hedefleri etkileyen temel konuları keşfederiz. Yenilikçi, yaratıcı ve kanıta dayalı yöntemleri kullanan Anka Psikoloji Merkezimiz, Turgutlu psikolog hizmetinde de uzmanlaşmış kadrosuyla en iyiler arasındadır. Bireysel, aile ve grup terapisinde özel farklı yaklaşımlar sunar. Birçok insan, farklı nedenlerden dolayı psikolog yardımına ihtiyaç duyar.

Turgutlu psikolog seanslarımıza gelen danışanlarımızın aklından ve kalbinden geçenleri seslendirerek terapi sürecine öncülük ederiz. Kişisel terapi hedeflerine uyumlu, ihtiyaçlara özel danışmanlık ve terapi hizmetimizle stresi, kaygıyı ve daha pek çok psikolojik sorunu ortadan kaldırmak için farkındalık stratejileri geliştiririz. İlişkilerde bağlantıyı ve iletişimi geliştirmek, davranışsal sorunları çözmek için çeşitli değerlendirmeler yaparak nitelikli psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunarız.

Yetişkin, ergen ve çocuk psikolojisi danışmanlığı, psikoterapi ve psikolojik test hizmetlerimiz, danışanlarına çok geniş yelpazede sunulmaktadır. Önerilen Turgutlu psikolog merkezleri arasında yer alan merkezimiz, hem uzun hem de kısa vadede güçlü, güvenilir bir terapötik ilişki geliştirmede danışanlarına profesyonel, güvenli ve rahat bir ortam sunar. Amacımız, hiçbir iki insan tıpatıp aynı olmadığı ve terapileri birbirine benzemediğinden her danışana özel uyarlanmış tedavi sağlamaktır.

Psikolog Turgutlu

En uygun, en kaliteli hizmet sunan psikolog Turgutlu bölgesinde merkezimiz olarak kabul edilmektedir. Çünkü hizmetlerimiz, kalıcı değişim ve kalıcı gelişime en nitelikli biçimde yardımcı olmaya odaklıdır. Bizim için öncelikle, bilişsel davranışçı terapisi yöntemleri gelmektedir. Danışanlarının mevcut durumuna en uygun yöntemleri uygulayan kadromuz, psikolojik değerlendirmeler, danışmanlık ve terapi konusunda deneyimli, uzman bir kadrodur.

Turgutlu psikolog ve psikolojik danışmanlarımız, insanların yaşadıkları sorunlar ve zihinsel sağlık sorunlarıyla en etkili biçimde başa çıkabilmelerine destek olan profesyonellerdir. Bu nedenle, danışanlarının doğru davranış ve duygulara erişmesi sağlanır. Bizim için önemli olan, yardımı kabul etmeye istekli herkesin kendisine ve sorunlarına dürüst ve dikkatli bir şekilde bakmasıdır.

Turgutlu psikolog ekibimiz, daima tarafsızdır ve sadece tavsiye vermez. Danışanlarının kendi yollarını bulması için tam olarak hangi soruları soracaklarını bilen son derece uzman dinleyicilerdir. Güven verici ve destekleyici bir ortam sunarlar. Danışanlarımızın mahremiyeti, bizim için önemlidir. Etkili ve başarılı sonuçlara imza atan merkezimizin, çocuk, ergen ve yetişkin psikolojinde psikolog Turgutlu hizmetleri ile çözüme ulaştırdığı sorunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir: 

 • Anksiyete ve kaygı bozukluğu
 • Depresyon ve stres
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Ailedeki anlaşmazlıklar, şiddet, iletişimsizlik
 • Kötü giden sosyal ilişkiler ve sosyal anksiyete
 • Kötü giden evlilik ve ilişkiler
 • Panik ataklar
 • Aşırı endişe ve bunalmışlık duyguları
 • Dikkat eksikliği, Hiperaktivite bozukluğu
 • Kişilik bozuklukları
 • Disosiyatif bozukluklar
 • Travmatik stres bozukluğu sonrası
 • Şizofreni
 • Mükemmeliyetçilik
 • Duygudurum bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Öğrenme güçlüğü ve algı sorunu
 • Konuşma sorunu
 • Fobiler ve Agorafobi
 • Özgüven eksikliği
 • Yas nedeniyle depresyon
 • Bağımlılık ve kötü alışkanlıklar
 • Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik sorunları, cinsel istismar, cinsel travma gibi cinsel sorunlar
 • Çocuklarda okula ve arkadaşlara uyum sorunu
 • Çocuklarda parmak emme, alt ıslatma, yalan söyleme
 • Öfke kontrolsüzlüğü

Turgutlu Psikolog Yardımı İle Psikolojik Testler

Merkezimizin Turgutlu psikolog hizmetinde davranışları, duyguları, zihinsel durumları ve kişilik yapılarını ölçmek için kullanılan standardize edilmiş ölçümlere psikolojik testler denir. Merkezimiz, birçok farklı amaç için bir dizi psikolojik test uygulayabilmektedir. Testlerin kullanımı, birçok farklı faktöre bağlıdır, ancak genel olarak, kişinin zihinsel sağlığı ve davranışsal durumu hakkında bilgi edinmek içindir. Sorunları tanımlamak ve tedavi planı için gereklidir.

Turgutlu psikolog testlerimizin başında, öğrenme güçlüğü, zeka, dikkat ve algı testleri gelir. Öğrenme güçlüğü testi, bir kişinin öğrenme güçlüğü yaşayıp yaşamadığını belirlemek için kullanılır. Bu test, kişinin bilişsel becerilerini, dikkatini, hafızasını ve okuma, yazma veya matematik gibi belirli alanlardaki performansını ölçerek öğrenme güçlüğü belirtilerini tanımlamaya yardımcı olur. Zeka testi, kişinin bilişsel becerilerini, problem çözme yeteneklerini, kelime dağarcığını ve diğer zihinsel özelliklerini ölçer.

Dikkat testi, Turgutlu psikolog hizmetimizde bir kişinin dikkat ve konsantrasyon becerilerini ölçmek için kullanılır. Örnek olarak, Çocuklar İçin Dikkat ve Konsantrasyon Testi (K-ABC) ve Sustained Attention to Response Testi (SART) verilebilir. Psikolog Turgutlu algı testiyse, psikolojide bir kişinin duyuları aracılığıyla çevresindeki dünyayı nasıl algıladığını ölçmek için kullanılan testtir. Bu test, kişinin görsel, işitsel veya dokunsal algısını ölçmek içindir. Bu testler dışında, Anka Psikoloji Merkezimizin Turgutlu psikolog testhizmetleri arasında kişinin kişilik özelliklerini, tutumlarını ve davranışlarını ölçmek için kullanılan Kişilik Testleri, depresyon veya anksiyete belirtilerini ölçmek için kullanılan Depresyon ve Anksiyete testleri, davranış ve etkileşimleri gözlemlemek için Davranışsal Değerlendirme Testleri gibi testler bulunur. Merkezimizin Turgutlu psikolog uygun fiyatları hakkında net bilgi ve sorununuzla ilgili randevu için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Tavsiye Edilen Yazılar