Anka Psikoloji Alsancak psikolog hizmeti, bilişsel davranışsal ve sistemik bir bakış açısıyla etkili psikoterapi ve psikolojik danışmanlık sağlar. Kendileri olsun çocukları olsun ailelerindeki veya çevrelerindeki kişiler olsun psikolojik sorunlarla boğuşan herkesin, hem kişisel hem de profesyonel yaşantılarında daha mutlu ve tatmin edici bir ortam oluşturmaları için en büyük destekçidir. Danışanlarında farkındalık yaratmayı, onların potansiyellerini gerçekleştirmeye yardımcı olmayı hedefler.

Hizmetlerimiz, Alsancak psikolog kliniğimizde de herkesin ihtiyaçlarına uyacak şekilde kişiselleştirilir. Uzun ve profesyonel psikoloji, psikoterapi, araştırma, danışmanlık, psikolojik test geçmişimiz nedeniyle, danışanlarımızın iyileşmesi ve hedeflerine ulaşması açısından ihtiyaçları olan tüm araçları sağlamak için ekstra yol kat ettiğimiz konusunda onları temin ederiz. Etik, güvenilir, danışan mahremiyetine özen gösteren bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunarız.

Anka Psikoloji, yetişkin, çocuk ve ergen psikolojisinde bireysel, çift, aile, grup terapilerinde, danışmanlık hizmetinde sergilediği yaklaşım ve başarıları ile kendini kanıtlamış bir merkezdir. Merkezimizin Alsancak psikolog kliniği de, faaliyet gösterdiği alanda yoluna başarılı bir şekilde ilk sıralarda devam eden bir kliniktir. Uzun vadede hedeflerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda titiz davranır. Danışanlarının güçlü ve zayıf yönleri tanımlamada, sorunları ele almada tam bir profesyoneldir.

Güven ve motivasyon oluşturma konusunda da bir hayli başarılı olan Anka Psikoloji Alsancak psikolog hizmeti, kendinden emin bir iletişimle danışanlarının hem kişisel hem de iş yaşamlarındaki sağlığı,  mutluluğu, huzuru, işlevselliği, dengeyi ve kaliteyi kazanmalarına eleştirel olmayan ve yansız bir terapi yöntemiyle yardımcı olur. Uzmanlarımızın sunduğumuz hizmette en önem verdikleri unsur, bireysel ihtiyaçlara uyarlanmış terapidir.

Alsancak Psikolog Fiyatları

Elbette fiyat, asla göz ardı edilmemesi gereken bir durum olan psikolojik sorunlarla ilgili bir uzmandan destek alma kararında en büyük etkiye sahip olan unsurlardan biridir. Anka Psikoloji Merkezi Alsancak psikolog fiyatları, hizmet kalitesi göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygundur. Merkezimizin fiyatlandırma stratejisi her bütçeye uygunluk göstermektedir. Elbette farklı hizmetlerin maliyeti, değişken olabilmektedir.

Alsancak psikolog fiyatları konusunda bizimle iletişime geçerek sorununuz doğrultusunda planlayacağımız terapi ile ilgili çok daha net ve sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz. Merkezimizde fiyatlarımızı etkileyen en önemli faktör, danışanın sorunu ve sorunun şiddet derecesine, danışanın tedaviye verdiği cevaba bağlı olarak uygulanan seans süresidir. Psikoterapide seans süresi, fiyat üzerinde etkili bir faktördür çünkü genellikle uzun süreli seanslar, daha fazla zaman, enerji ve araştırma gerektirir.

Alsancak psikolog kliniğimizde sunduğumuz hizmetlerimizin başında ilişki zorlukları, travmatik deneyimler, kaygı bozukluğu, anksiyete, panik bozuklukları, iş stresi, cinsel rahatsızlıklar, stres, depresyon, tükenmişlik, öfke kontrolü, fobiler, dikkat ve algı eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, şiddete eğilim sorunu, uyum sorunu, öğrenme ve konuşma problemleri ve kişilik bozuklukları gelmektedir. Merkezimizde çözüme ulaştırmaya çalıştığımız diğer sorunlardan birkaçı şu şekildedir:

 • Keder veya kayıp yüzünden yaşanan psikolojik sorunlar
 • Güven ve motivasyon eksikliği
 • Kötü alışkanlıklar ve bağımlılık sorunu
 • Zehirli düşünceler
 • Duygudurum bozuklukları
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Disosiyatif bozukluklar
 • Şizofreni
 • Sosyal Anksiyete
 • İletişim eksikliği sorunu
Alsancak Psikolog


Psikolog Alsancak

Anka Psikoloji Merkezinin önerilen psikolog Alsancak hizmeti profesyonelliği ve kalitesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle sağlanmaktadır. İyi bir psikoloji merkezi olmamızın başında danışanın duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve empatik bir yaklaşımla onların hislerini dikkate almak gelmektedir. Bireysel ihtiyaçlara ve hedeflere uygun bir terapi planı geliştirmek, bir diğer özelliğimizdir. Danışanlarımızla açık ve etkili bir şekilde iletişim kurar ve ihtiyaçlarını anlarız.

Güvenli bir ortamın sunulması da, iyi bir terapistin terapi sürecinde danışanın kendini rahat hissetmesini sağlaması bakımından olmazsa olmazlardandır. Psikolog Alsancak hizmetinde uzmanlarımız, her zaman danışanın güçlü yönlerini vurgular ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için teşvik edici bir yaklaşımı benimsemiştir. Mesleki standartlara uygun davranır ve danışan mahremiyetini ve gizliliğini koruruz.

Kaliteli ve profesyonel bir hizmetin, kendini geliştirmeye açık olmakla ve yeni terapi tekniklerini ve yaklaşımlarını öğrenmekle mümkün olduğunu biliriz. Uzmanlarımız, sürekli araştırma ve gelişim halindedir. Psikolog Alsancak ailesi, danışanlarıyla terapi sürecinin sonunda da iletişimi devam ettirir ve onların ilerleyişini takip eder. Özetle, kaliteli psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti, merkezimizde olduğu gibi özelleştirilmiş, empatik, destekleyici, güvenli ve profesyonel bir ortam sağlayanlarca sunulur.  

Psikolog Alsancak

Psikolojik Sorunlar Bireyi Nasıl Etkiler?

Farklı psikolojik değerlendirmeler ve testler aracılığıyla danışanlarının zihinsel sağlık durumlarını değerlendiren ve en uygun teşhisi koyan Alsancak psikolog kliniğimiz uzmanları, danışanlarının doğru terapi almasına yardımcı olmak için en iyi desteği verir. Merkezimiz, psikolojik sorunların bireylerin yaşam kalitesini ve işlevselliğini ne şekilde etkileyebileceğini çok iyi bilmektedir.  Bazı psikolojik sorunların birey üzerindeki diğer etkilerinden bazılarıysa şunlardır:

 1. Duygusal Belirsizlik
 2. Sosyal İzolasyon
 3. Fiziksel Belirtiler
 4. Performans Sorunları
 5. Davranışsal Sorunlar
 6. İşlevsellik

Depresyon, anksiyete, kaygı ve diğer psikolojik sorunlar, kişinin duygusal olarak kararsız olmasına neden olabilir. Bireyler, kendilerini mutsuz, endişeli veya üzgün hissedebilir. Psikolojik sorunlar, bireylerin sosyal etkileşimlerini sınırlayabilir. Kendilerini diğer insanlardan uzaklaştırabilir ve yalnız hissettirebilir. Bazı psikolojik sorunlar, bireylerin fiziksel sağlıklarını da etkileyebilmektedir. Baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve uyku sorunları gibi belirtiler görülebilir.

Psikolojik sorunlar, bireylerin okulda, işte veya diğer sosyal alanlarda performanslarını da etkileyen en büyük faktörlerdir. Dikkat eksikliği, konsantrasyon zorluğu, hafıza sorunları ve karar verme güçlükleri gibi belirtiler görülebilir. Bireylerin davranışlarını da etkileyen psikolojik sorunlar yüzünden, öfke nöbetleri, alkol veya madde kullanımı, yeme bozuklukları ve diğer dürtü kontrol sorunları gibi davranışlar sergilemek mümkün olabilir. Psikolojik sorunların bir başka önemli etkisi de, kişilerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerini ve işlerini yapmalarını zorlaştırabiliyor oluşudur. Bu durum, bireylerin işe gitmelerini, arkadaşlarıyla buluşmalarını, hobilerine vakit ayırmalarını ve benzeri aktiviteleri yapmalarını engelleyebilir. Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık kriterlerini en iyi şekilde karşılayan Anka Psikoloji İzmir psikolog olarak hizmetimizde ve danışanlarımızın en iyi terapiyi almasını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltir.

Alsancak Yetişkin Psikolog

Yetişkinlerin hayatlarının çeşitli dönemlerinde sorunları olabilmektedir. Kişi bazı sorunları kendi başına aşabilirken bazı sorunların çözümünde ise destek alınması şarttır. Alsancak yetişkin psikolog desteği ile kişi sorunlarını yalnız başına çözmek zorunda olmadığını görebilmektedir. Pek çok sorunun kaynağı kişinin yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. Psikolog kişi ile yapacağı görüşmelerde sorunun kaynağını tespit ederek çözümünü sağlayacak tedavileri uygulamaktadırlar. 

Yetişkinlerin yaşadıkları sorunlar çeşitlilik göstermektedir. Yaşanan sorunun ve nedeninin ne olduğunu tespiti ile birlikte tedavi planı oluşturulmaktadır. Danışanın tedavisi sırasında uygun terapi ve psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Danışanların eleştirilmeyeceklerini, yargılanmayacaklarını bilerek rahat hissederek sorunlarını açıkça anlatmaları mümkün olmaktadır. 

Alsancak Bireysel Terapi

Alsancak bireysel terapi kişi ve psikoloğun birebir olarak gerçekleştirdikleri terapilerdir. Bu terapilerin sıklığı ve süresi danışanın yaşadığı soruna bağlı olarak belirlenmektedir. Kişin tek başına aşamadığı sorunlara çözümler getirilir. Geçmişte ya da bugünde yaşanan çeşitli sorunlarla yüzleşme ve başa çıkma yollarını öğrenmesi mümkün olur. Bireysel terapi ile hayatla ve sorunlarla yüzleşmeyi öğrenen kişi ilerleyen yıllarda da karşılaşacağı sorunlar ile başa çıkma konusunda bilinç kazanmaktadır. Bireysel terapiyle çözümünde destek alınabilecek sorunlar şunlardır:

• Öfke patlamaları ve öfkenin kontrol edilemiyor olması

• Travmalar

• Cinsel taciz ve istismar

• Kıskançlık sorunları

• Özgüven sorunları

• Sosyalleşememe ve asosyallik sorunu

• Önlenemeyen çeşitli takıntılar

• Ölüm, kayıp gibi durumlarda yaşanan yas sürecinde oluşan sorunlar

• Kaygı ve anksiyete bozuklukları

Alsancak Pedagog ve Çocuk Psikoloğu

Çocukların mutlu, başarılı bir yetişkin olabilmeleri için çocukluk dönemlerinde yaşadıkları sorunların ertelenmeden çözülmesi gerekir. Alsancak pedagog ve çocuk psikoloğu çocukluk döneminde yaşanan sorunların çözümünde destek vermektedirler. Özellikle büyük şehirlerde çocukların zamanlarının çoğunu evde tek başlarına geçirdikleri biliniyor. Bundan dolayı da sosyalleşemeyen çocukların çeşitli sorunları olabilmektedir. Çocuğunuzun bu dönemi sağlıklı geçirmesi ve yetişkinliğe geçiş sürecinde sıkıntı yaşamaması adına merkezimizde bulunan pedagoglarımız destek veriyorlar. Çocukların yaşayabilecekleri ve uygun tedavi yöntemle aşılabilecek sorunlar arasında şunlar bulunmaktadır. 

• Duygusal ve davranışsal sorunlar

• Depresyon ve mutsuzluk hissi

• Hiperaktivite

• Sosyal sorunlar 

Alsancak Ergen Psikolog

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan ergenlik oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Ergenlik dönemi çocuklar gibi aileleri için de sıkıntılı geçebiliyor. Ergenlerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların aşılmasında Alsancak ergen psikologuygun tedavi programları hazırlamaktadırlar. Yapılan programın eksiksiz uygulanması ile ergenlik döneminde yaşanan sorunlar aşılmaktadır. Yaşanan travmalar ve sorunların yetişkinlik dönemin taşınmasının önüne geçilmektedir. 

Her insan özeldir ve aynı sorunu yaşasalar da farklı tepkiler göstermektedirler. Bundan dolayı merkezimizde bulunan psikologlarımız ergenle ve ailesiyle görüşerek ona özel terapiler hazırlamaktadırlar. Ergenin yaşadığı sorunların aşılması için yapılan tedaviler aile ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Ergenlerin yaşadıkları ve psikologlarımızın desteği ile çözülen sorunlar arasında şunlar yer almaktadır:

• Kaygılar ve korkular

• Depresyon ve mutsuzluk

• İletişim sorunları

• Ergenin içe kapanık olması 

Alsancak Emdr Terapisi

Alsancak emdr terapisi yetişkinlerin yaşadıkları çeşitli sorunların aşılmasında kullanılan yöntemlerden birisidir. Emdr terapisi konusunda uzman olan psikolog tarafından kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemde kişinin göz hareketleri kontrol altına alınarak duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma amaçtır. Yapılan terapi ile kişinin beyninin sağ ve sol loblarının uyarılması ile yaşanan travmalar ve olumsuz etkileri zihinden uzaklaştırılır. Travma ile ortaya çıkan sorunların aşılmasında çok etkili olan bu terapi yöntemi sadece bu alanda eğitilmiş uzmanlar tarafından kullanılabilir. Emdr terapisi ile aşılabilecek sorunlar arasında şunlar yer alıyor:

• Travma sonrası stres bozukluğu

• Taciz

• Fobilerin aşılmasında

• Öfke problemleri

• Stres 

• Migren

• Kaygı bozuklukları

• Panik atak problemleri

• Ani yaşanan sorunlarda ( boşanma, aile sorunları)

Alsancak Aile Danışmanlığı

Toplumun en küçük yapısı olan aile için de zaman içinde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Sorunlar olduğunda ise bunların ertelenmeden çözülmesi aile birliğinin korunmasında etkilidir. Alsancak aile danışmanlığı ile aileyi oluşturan bireylerin sorunlarla yüzleşmeleri, bu sorunlarla baş etmeyi öğrenmeleri mümkün oluyor. Ailede yaşanan sorunlar çözülmediği takdirde bireylerin psikolojilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Aile danışmanlığı ebeveynler gibi çocukları da kapsar. Aile içinde yaşanan sorunların özellikle çocuklara yansıması olumsuz olmaktadır. Yaşanan sorunlar çözülerek çocukların yetişkinlik dönemlerinde olumsuz yansımaları ile karşılaşmaları önlenmektedir. Aile terapisi ile boşanmalar, anne baba ve çocuklar arasında yaşanan iletişim sorunlarının çözülmesi, aile içinde yaşanan çeşitli çatışmaların çözümünde etkili bir yöntemdir. 

Alsancak Çift ve İlişki Danışmanlığı 

Alsancak çift ve ilişki danışmanlığı evli, evlenmeye hazırlanan ya da arasında bir ilişki olan çiftlerin yaşadıkları sorunların aşılmasında etkilidir. Merkezimizde çift ve ilişki danışmanlığı alanında uzman psikologlar çiftlere uygun tedavi programları hazırlamaktadırlar. Mükemmel bir uyumun olacağı düşünülerek kurulan ilişkilerde bu her zaman mümkün olmaz. İlişkilerde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

İki farklı insanın birbirini çok seviyor olsalar dahi aralarındaki kişilik farklarından kaynaklı uyumsuzluklar olur. Bu uyumsuzlukların aşılması ve çiftlerin mutlu bir ilişki yaşayabilmeleri için uygun terapi programları danışanlar için hazırlanmaktadır. Evlilik sonrası yaşanan sorunların aşılması gibi evlilik öncesi yaşanan kaygı sorunlarının da aşılmasında alınacak tedavi etkilidir. Çiftlerin yaşadıkları iletişim sorunları, cinsel sorunlar, uyum ve güven sorunları alınabilecek destekle aşmak mümkün olmaktadır. 

Alsancak Cinsel Terapi

Hayatın çeşitli dönemlerinde insanların cinsel sorunları olabilmektedir. Yaşanan cinsel sorunların büyük bir bölümünün kaynağı ise psikolojiktir. Kişinin yaşadığı travmalar onun cinsellikle ilgili olumsuz sonuçlar almasına neden olmaktadır. Alsancak cinsel terapi kişiye özel olarak uygulandığı gibi çiftler içinde uygulanmaktadır. İlişkilerde sorunun kaynağı cinsel olduğu takdirde bu çözülerek ilişkinin de sorunlarının bitmesi sağlanıyor.

Cinsel terapi ile kişinin duyduğu isteksizlik, tiksinti, istek fazlalığı sorunları ortadan kaldırılabilmektedir. Kadınlarda en fazla görülen cinsel sorunlar arasında vajinusmus bulunur. Vajinusmusun aşılmasında da bilişsel ve davranışçı terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Merkezimizde cinsel terapi konusunda uzman psikologlarımız nedeni psikolojik olan bütün cinsel sorunların çözümünde destek vermektedirler. 

Alsancak Online Psikolog

Psikolog desteği almak için merkezimize gelme imkanı olmayan kişiler için online destek sunmaktayız. Alsancak online psikolog hizmetimiz ile tıpkı yüz yüze gibi gerekli tedavi programları hazırlanarak uygulanmaktadır. Psikolog ve danışan arasında güven oluşması çok önemlidir. Ayrıca yapılan tedavinin başarısı için gizlilik esas olmalıdır. Bunun için yapılan görüşme sırasında mutlaka danışan ve psikolog yalnız olmalıdırlar. Psikolog kendi odasından görüşmeyi yaparken danışanda yalnız kalabileceği bir odada olmalıdır. 

Danışanların merkezimize gelmek istemediği durumlar olabilir. Aynı zamanda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle de evlerinden çıkamıyor olabilirler. Bundan dolayı psikolojik destek alma zorluğu yaşamalarının önüne online psikolog ile destek alması sağlanmaktadır. 

Alsancak Dikkat Eksikliği Tedavisi

Alsancak dikkat eksikliği tedavisi özellikle çocukların ve ergenlerin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Çocuğun eğitim hayatındaki başarısını etkileyen bu sorun tedavi edilebilir rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Dikkat eksikliği tedavisi konusunda uzman psikologlarımız tarafından kişiye özel tedaviler uygulamaktadır. Bu tedavi ile kişinin odaklanma ve dikkat toplama sorunu ortadan kaldırılmaktadır. 

Dikkat bozukluğu ve hiperkativite erken teşhisi ve tedavisi ile kişinin hayatında olumsuz etkilerinden tamamen kurtulmak mümkün olmaktadır. Çocuğun aşırı hareketli olması, ani tepkiler vermesi, dikkatin kolayca dağılması şeklinde kendini göstermektedir. Tedavisi için özel terapiler ve farmakolojik tedavilerin bir arada olması gerekmektedir. Merkezimizde çocuğa özel ve aile terapileri ile dikkat bozukluğu tedavisi gerçekleştirilmektedir. 

Alsancak Depresyon Tedavisi

Depresyon insanların hayatlarının bazı dönemlerinde yaşayabilecekleri duygu durum bozuklukları arasında yer almaktadır. Ölüm, ayrılık, geçmişten gelen travmalar, büyük üzüntüler sonucunda ortaya çıkabilir. Alsancak depresyon tedavisi ile yaşanan duygu durum bozukluğu ortadan kaldırılabilmektedir. Uzun süre tedavi edilmeyen depresyonlar derinleşmekte ve majör depresyona dönüşmektedir. 

Majör depresyon ise tedavisi daha uzun sürmekte ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Her ne kadar depresyon psikolojik olarak kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alsa da ailede depresyon geçmişi olan kişilerde görülme riski daha yüksektir. Depresyonun tedavisinde psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Depresyon tedavisi alanında uzman psikologlarımızın yaptığı birebir terapiler ile kişinin iyileşmesi sağlanmaktadır. 

Alsancak Anksiyete Tedavisi 

Anksiyete halk dilindeki adı ile kaygı bozukluğunu insanların günlük hayatlarında kısa süreler ile yaşaması normaldir. Bunun yanında yaşanan kaygılar hiç bitmiyor ve kişi sürekli olarak bir kaygı sorunu yaşıyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Alsancak anksiyete tedavisi kişiye özel terapilerle etkili şekilde yapılabilmektedir. Kişinin yaşadığı kaygı bozukluğunun derecesine bağlı olarak psikoterapi ve davranışsal terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Anksiyete sorunlarını kişinin tek başına aşması mümkün değildir. Mutlaka psikolog desteği alınması gerekmektedir. Psikolog desteği ile birlikte yaşanan kaygı bozukluğu sorunları ortadan kalkar. Kişi normal yaşantısına devam edebilir. Kişinin yaşadığı kaygı bozukluğunun derecesine bağlı olarak yapılan terapilere ilaç tedavisi de eklenir. 

Alsancak Bipolar Bozukluk Tedavisi

Manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar bozukluk kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar arasında yer almaktadır. Alsancak bipolar bozukluk tedavisi başarı ile merkezimizde uzman psikologlarımız tarafından yapılmaktadır. Bipolar bozukluk hastalığı olan kişilerin duygu durumlarında ani değişiklikler olur. Kişi bir dönem boyunca çok aktif olur. Alışverişi çılgınca yapabilir, hiç bitmeyen enerjiye sahip olabilir. Depresif dönemde ise kişi mutsuzdur ve içine kapanır. 

Bipolar bozukluk hastalığı olan kişilere mutlaka etkili bir tedavi programı uygulanması gerekir. Kişinin mutlaka mizaç düzenleyici ilaçlar ve antidepresanlar kullanması gerekir. Ayrıca uygulanacak olan psikoterapi ile de kişinin yaşadığı duygusal patlamaların kontrol altında tutulması sağlanır. Tam olarak tedavi edilemeyen bu hatalık etkili bir tedavi ile kontrol altına alınabilmektedir. 

Alsancak Panik Atak Tedavisi

Alsancak panik atak tedavisi ile birlikte yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmaktadır. Panik atak krizlerinde kişi kalp krizi geçirdiğini ve öleceğini sanır. Oysa aslında bedenen bir sıkıntı yoktur. Belirtiler bir kalp krizini değil panik atağı işaret etmektedir. Kişinin panik atak ile tek başına baş etmesi mümkün değildir. 

Panik atak tedavisinde psikoterapi yöntemi kullanılmaktadır. Psikoterapi panik atak derinleşmemiş durumdaysa tek başına yeterli olmaktadır. Eğer hasta uzun süre boyunca panik atak krizleri yaşıyorsa desteklemek amacıyla ilaç tedavisi de uygulanmaktadır. Panik atağın krizleri geçse de tedavinin devam ettirilmesi krizlerin tekrar yaşanmaması adına önemlidir.

Kurucu Psikolog Doğan Tura

İletişim için +90 507 914 00 26

Tavsiye Edilen Yazılar