Sağlam bir psikolojiye sahip olmak, kişilerin kaliteli bir yaşam sürmesi için oldukça gerekli bir durumdur. Fakat kişilerin gerek gündelik yaşamlarında gerekse özel hayatlarında yaşadıkları pek çok problem onları daha stresli ve kaygılı bir hale getirmektedir.

Özellikle de gençler arasında psikolojik sorunlar oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Gelecek kaygısı, sınav kaygısı, ailevi problemler ya da sosyal ilişkilerinde deneyimledikleri kaygılar hayatlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Zihinsel olarak sürekli etki altında bırakan ağır psikolojik durumlar, fiziksel olarak da etki gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak kişilerin özel ve sosyal ilişkilerinde, iş hayatında ve aile ilişkilerinde keyif ve başarı duygusunun azalmasında ve tükenme durumu ortaya çıkabilir. Bu duruma tükenmişlik sendromu denilmektedir.

Tükenmişlik Sendromu

Stres ve endişe, insanın en doğal duygu durumlarıdır. Herhangi bir olay ya da durum karşısında stres oldukça normal bir durumdur. Fakat her an stres içinde olmak ve yoğun bir şekilde endişe halinde olmak psikolojik bir rahatsızlıktır. Bunların sürekliliği ve aşırılığı kişiyi tükenme durumuna getirmektedir. Bu durum kişinin günlük hayatında olumsuz bir şekilde etki etmektedir.

Kontrol edilebilir bir durum olmadığı için zamanı da belli olmamaktadır. Kişiler çoğu zaman bu durumun farkında bile olmayabilirler. Tükenmişlik sendromu, genellikle yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bir durumdur. Kişilerin ağır sorumluluklarının karşısında yaşadıkları stres ile baş edememe halinde ortaya çıkabilir. Fakat genel olarak terapiler ile azalarak tamamen bitmektedir.

Kişilerin hayat kalitesini büyük oranda olumsuz etkileyen tükenmişlik sendromu hemen hemen herkesin başına gelebilir. Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler, kendilerini her konuda başarısız görerek artık kimsenin onlara ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Herhangi bir işin üstesinden gelemeyeceklerini ve fayda sağlayamayacaklarını düşünürler. Bu durumda kendilerini ev hapsine bile alabilirler. Günlük sorumluluklarından kaçarlar ve kimseyle görüşmek istemezler. En basit ev işleri bile çok büyük bir sorun olarak görünür ve bundan kaçarlar.

Tükenmişlik Sendromu Terapisi

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin uzman bir psikologdan terapi alması gerekmektedir. Anka Psikoloji Merkezi de pek çok farklı psikolojik durumun yanı sıra tükenmişlik sendromu için de terapiler vermektedir. Tükenmişlik sendromu terapisi kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir.

Tükenmişlik sendromu herkeste farklı bir şekilde ortaya çıktığından dolayı terapide de farklı yöntemlerin kullanılması tedavi sürecinin hızlı ve olumlu bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemli olmaktadır. Tükenmişlik sendromu terapisine başlamadan önce ilk olarak sendromun nedeninin belirlenmesi gerekmektedir. Duruma göre kişiyi bu nedenden uzaklaştırmak ya da nedeni kabullendirmek gerekmektedir. Seanslar ile ilerleyen bu tedavi süreci de yine kişinin durumuna bağlı olarak uzamakta ya da daha hızlı bir şekilde bitmektedir. Kişilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde bu süreci tamamlaması için düzenli olarak terapi alması gerekmektedir. Diğer bir yandan, kişilerin psikolojik durumuna göre farklı seanslar belirlenmektedir.

Tükenmişlik Sendromuna Sebep Olan Etkenler

Tükenmişlik sendromunun kesinleşmiş nedenleri yoktur. Fakat genel olarak olumsuz deneyimler, travmatik olaylar, kalıtsal faktörler, sağlık sorunları ve akla gelebilecek pek çok farklı neden olabilmektedir. Özellikle de yetişkinlik döneminde meydana gelen olaylar oldukça etkili olmaktadır. Tükenmişlik sendromunun nedenleri şu şekilde belirtilebilir;

  • Çok sevilen birinin ölümü,
  • Fiziksel ya da psikolojik şiddet,
  •  İstismar edilme ya da
  • Daha önce atlatılmış ağır bir hastalık,

Bu maddeler tükenmişlik sendromunun en önemli nedenleri olmaktadır. Fakat genel olarak bu nedenler herkeste aynı etkide ortaya çıkmamaktadır. Bazı kişiler daha ağır yaşarken bazıları ise daha hafif bir şekilde yaşamaktadır. Kişilerin yaşamış oldukları olaylardan kötü bir şekilde etkilenerek zihinsel yorgunluktan kaynaklanan bu durum pek çok farklı psikolojik soruna da neden olabilmektedir.

Tükenmişlik Sendromunun Neden Olduğu Fiziksel Problemler

Pek çok farklı psikolojik durumun olduğu gibi tükenmişlik sendromu da fiziksel olarak birçok probleme neden olur. Tükenmişlik sendromu tedavi edilmesi gereken ruhsal bir bozukluktur. Uzman bir psikologdan destek alınmadığı zaman bu durum ilerleyerek kalp hastalığı ve diyabet gibi fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Diğer bir yandan da insanı ruhsal olarak depresyona sürüklemektedir. Buna bağlı olarak da tükenmişlik sendromunu yaşayan kişilerin bunu basit bir zihinsel yorgunluk olarak görmeyip bir İzmir Psikolog profesyonelden destek alması gerekmektedir.

Anka Psikoloji Merkezi

Kurucu Psikolog Doğan TURA

05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar