Trikotilomani, yani halk arasında bilinen adıyla saç yolma hastalığı, kişinin yoğun stres altında kaldığı durumlarda saçını yolma isteğidir. Kişi bu yolla kendine zarar verme eğilimi gösterir. Ve saç yolmaya karşı büyük bir direnç gösterse de bu dürtüsüne uymadığı süre boyunca artan bir stresle başa çıkmak zorunda kalır. Bu strese daha fazla dayanamayan birey, saçlarını yolarak rahatlama sağlar ve bu yolla yaşamış olduğu stres de azalmış olur.

Pek çok hastada saç yolma hastalığı nedeni ile saçlı deri çok ciddi şekillerde zarar görebilir ve erken yaşlarda kelleşme problemleri meydana gelir. Bu da kişinin daha çok stres yaşamasına neden olarak kişiyi baş edilemez bir kısır döngünün içinde bırakır. Trikotilomani tedavisi için İzmir psikolog ile iletişime geçebilirsiniz.

Trikotilomani Nedenleri

Trikotilamani nedenleri çok fazladır ve bunları tek tek saymak mümkün değildir. Fakat kliniklere başvuran bireyler tarafından en sık rastlanan nedenler şu şekildedir:

  • Trikotilomanide en önemli nedenlerden biri strestir. Kişi yaşadığı stres dolayısı ile saçını yolarak rahatlamaya çalışır. Bu stres özellikle ergenlik döneminde yaşanmaktadır. Bu dönemlerde bireylerde stresin temel sebepleri sınav stresi ve başarısızlık korkusudur. Bu hastalar bu tarz yoğun stres altında kaldıkları durumda saç yolma davranışı göstererek rahatlarlar.
  • Pek çok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi bu rahatsızlıkta da en sık hastalık nedenlerinden biri geçmişte yaşanmış bir travma ve bu travmanın devam eden etkileridir. Aile içi şiddete maruz kalmış bireyler, anne babası çocukluk döneminde ayrılmış olan bireyler, çocukluk döneminde tacize maruz kalmış kişilerde bu problemin görülme sıklığı, bu tarz travmalar ile karşı karşıya kalmayan bireylere kıyas ile daha yüksektir.
  • Pek çok hastalığın görülmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak genetiğin rol aldığı bilinmektedir. Ailede trikotilomani problemi yaşayan birilerinin olduğu bir durumda bu rahatsızlığın görülmesi, sağlıklı aile yapısına sahip kişilere kıyasla daha olasıdır.
  • Depresyon nedeni ile bu rahatsızlığa sahip kişilerde uyku bozukluğu, yeme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıklar görülebilmektedir. Trikotilomani de bu rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Yani kendi başına bir problem olabildiği gibi herhangi bir psikolojik rahatsızlığa bağlı olarak da saç yolma hastalığının görülmesi mümkündür.

Trikotilomani Belirtileri

Trikotilomani, strese bağlı olarak meydana gelen bir saç yolma rahatsızlığıdır. Hastalık sadece saçları yolma ile değil, kılları yolma şeklinde de seyreder. Bu nedenle trikotilomani belirtileri de kendilerini fiziksel olarak gösterirler.

Trikotilomani görülen hastalar, sürekli olarak saçlarını yolmaya meyilli oldukları için bu kişilerde saç yolmaya bağlı olarak kelleşme görülür. En fazla zararı gören yer saçlı deri olsa da kirpik ve kaşlarda da kılları yolmaya bağlı olarak seyrekleşme görülmektedir. Saç derisinde ve kıl köklerinde kelleşme ve seyrelme ile birlikte enfeksiyonlar da görülmektedir.

Fiziksel görünümde yaşanan bu değişiklikler dolayısı ile kişi kendini rahatsız hisseder ve dış görünüşünde meydana gelen bu farklılıkları kamufle etmek için sürekli şapka ile gezmeye meyillidirler.

Trikotilomani hastalarında görülen fiziksel değişiklikler haricinde bazı psikolojik belirtiler de mevcuttur. Fakat bu belirtiler pek çok hastalıkta görülebildiği için tek başlarına görülmesi tanı için yeterli değildir fakat fiziksel belirtiler ile birlikte görülürlerse tanı koyulmasına yardımcı olurlar. Trikotilomani hastaları, yoğun stres altında bulunan hastalardır ve bu stres dış görünüşlerine de kolaylıkla yansımaktadır. Sürekli endişeli ve karamsar olunması da trikotilomani hastalığının belirtileri arasında yer alır.

Trikotilomani Tedavisi

Trikotilomani tedavisi için uygulanabilecek pek çok yöntem mevcuttur. Bu hastalık stres altında yaşayan bireyler tarafından görüldüğü için hastalığın tedavisinde de stres faktörlerini kontrol altında tutmak oldukça önemlidir. Terapi verilen hastalara bu stres ile nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda destek verilir. Hastanın stres altındayken saçlarının yolmasının ona ne tür zarar verdiği ile ilgili farkındalık yaşaması için konuşmalar yapılır ve bu şekilde stresliyken saç yolma yerine bunla başa çıkmanın yolları öğretilir.

EMDR terapisi, travmaya bağlı meydana gelen hastalıkların tedavisinde oldukça başarılı bir yöntemdir. Bunun haricinde hemen her psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi saç yolma hastalığında da ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi ile nörotransmitter seviyeleri kontrol altına alınır.

Trikotilomani de dahil pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisi için Anka Psikoloji Merkezi tercih ederek alanında uzman kişiler tarafından gerekli olan her türlü desteği alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar