Sınır koymak neden önemlidir sorusu, insanların psikoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasıyla ön plana çıkmıştır. Günlük hayatta pek çok insanla ilişki içinde olup sosyal ya da özel hayatımızda iletişim becerilerimizle ilişkilerimize yön vermeye çalışmaktayız. En önemli iletişim becerilerinden biri de bu noktada sınırlardır diyebiliriz. Çevremizdeki insanlara sınır çizmek hem özgüven hem de sağlıklı bir ruh hali yönünden yadsınamaz bir öneme sahiptir.

Varoluşsal olarak sevdiğimiz ya da sevmediğimiz elbette pek çok konu, günlük hayatın içinde vardır. Bunlar bizi biz yapan özellikler halinde, kişiliğimizi oluşturmaktadır. İş hayatında ya günlük hayatta, pek çok insanla iletişim kurmak durumundayız. Bununla birlikte bu sevip sevmediğimiz durumlar elbette sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Kendi benliğimizi geri plana atmadan kişiliğimizi ortaya koymak için, sınırlar gereklidir.

Sınırlar Nedir ve Neden Önemlidir?

Kişisel sınırları belirlemek, öncelikle neye evet neye hayır dememiz gerektiğini bilmek demektir. Bunun için öncelikle kendimizi çok iyi analiz edip tanıyarak, hayatta evet ve hayır diyebileceğimiz noktaları belirlememiz, sağlıklı bir yöntem olacaktır. Bu şekilde kişisel sınırlarımızı çizmek, daha kolay hale gelmektedir.

Hayatın her alanında insanların bizden mutlaka talepleri olacaktır. Bu talepler çekirdek ailemizden ya da yakınlık derecesine göre sosyal ve iş hayatımızda olan kişilerden gelebilmektedir. Bizden beklenenlerin hepsine, günlük hayatın içinde olumlu yanıt vermemiz mümkün olmayabilir. Bunun nedeni benliğimize uymayan tavırların, durumların içinde olmak istemeyişimiz olabilir. Bir yandan da yapmak için uygun olmadığımız işlerin bize yüklenmesi hem fiziken hem ruhen yıpratıcı hal alabilir.

Pek çok konuda sınır koymayı iyi bilerek gün içinde kendimizi bu taleplere karşı ortaya koymamız daha kolay hale gelecektir. Bunu yaparken neleri yapıp neleri yapamayacağımız iyi bilmek önemli bir noktadır. Kendi kişisel sınırımızı belirlemediğimiz her an hayatta omuzlarımıza biraz daha yük bindirmeyi göze almış olduğumuzu unutmamak gerekir.

Gücü ve kapasitesi belli bir insan olduğumuzu hatırlayarak bizim için uygun olan durumların içinde var olup olmayanların dışında kalmayı kabul ettiğimizde ruhsal ve fiziksel sağlığımızın kontrolünü elimize almış olduğumuz kanıtlanmış bir bilimsel gerçektir.

İlişkide Sınır Koymak Neden Önemli?

Pek çok insan belki de her şeye evet demeye alıştığından neden sınırlar var gibi bir soruyu kendilerine sormak daha önce hiç akıllarına gelmemiş olabilir. Gerek toplumsal gerek aile yapısı olarak insanlara sınır konulduğunda yadırganacak bir durum söz konusu olduğu aşılanmış olabilir. Günümüzde psikolojinin insanların daha fazla ilgi duyulan bir alan haline gelmesiyle ilişkide sınır çizmenin aslında bireysel ve toplumsal ruh sağlığı açısından ne kadar göz ardı edildiği düşündürücü hale gelmiştir. Sınır çizilemeyen ilişkiler zamanla toksikleşmiş hale gelebilme potansiyeli mutlaka taşımaktadır.

İlişkide Sınırlar Nelerdir?

Hiçbirimiz evimizin sınırları dahilinde bir yabancının tekinsiz bir şekilde dolaşmasından hoşnut olmayız. Evimizin sınırları nasıl bizim için bir korunak görevi görüyorsa kişisel sınırlarımızı korumak da aynı şekilde bunu yerine getirmektedir. Aksi halde insanlara hayır diyemediğimizde kendi karakterimizi ortaya koyamayız. Bu da gerçek anlamda yapamayacağımız her işte içinde bulunmak istemeyeceğimiz durumda yanlış gördüğümüz her tutumda var olmamıza neden olmaktadır. Sınırsızlarımız dahilinde davranmadığımızda belli bir süre sonra kendimize olan saygımız kaybolmaktadır. Kendine olan saygısını yitiren insanın ilişkisinde saygı görmesi olası değildir.

Kendimize olan saygımızı korumak adına kendi alanımızda sınırlarımızı iyi belirlemememiz gerekir. İlişkide sınırlar nelerdir? Sorusunun cevabı şu şekilde ele alınabilir; 

  • Kendi ihtiyaçlarımızı sorumluluk ve sorunlarımızı öncelik haline getirmek
  • Yapabileceğimizden fazla her şeye hayır demek
  • Sınırlarımızı ortaya koyarken suçluluk psikolojisine girmemek

Bu sınırların aşılmasına izin vermemek, aşılmaya çalışıldığında karşımızdakini doğru bir şekilde uyarmak genel ve özel ilişkilerimizde gereklidir. Bunun çözümü profesyonel bir destek alınarak bulunabilmektedir. Önceliğinizin “ben” olabilmesi yolunda Anka Psikoloji Merkezi uzman desteği sağlamaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar