Aynı alanda çalışan psikolog ve psikiyatrist arasındakifarklar ilk olarak eğitim durumlarıyla başlar. Her ikisi de ruh sağlığı alnında faaliyet gösterse de iki uzmanın uygulamaları birbirinden farklılık gösterebilir. Öncelikle psikiyatrist unvanının doktorlara verildiğini belirtmekle başlayalım. Tıp eğitimi aldıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlaşan hekimler, psikiyatrist olarak anılırlar.

Öte yandan psikologlar ise Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimi alırlar. Bazıları bunun üzerine ek olarak en az 2 yıllık yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak uzman psikolog olmaya hak kazanırlar. Dolayısıyla psikiyatristler birer hekimken, psikologların böyle bir unvanı bulunmaz. Birkaç madde halinde özetleyerek psikolog ve psikiyatri farkı hususuna şunlar söylenebilir:

 • Psikiyatristler birer doktordur ve uzman doktor unvanına sahiptir.
 • Psikologlar lisans veya yüksek lisans düzeyinde psikoloji eğitimi alırlar.
 • Psikiyatristler doktor oldukları için tanı koyma yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
 • Psikologların tanı koyma yetkisi bulunmaz.
 • Psikiyatristler birer hekim olarak ilaç tedavisi uygulayabilir veya ilaç bırakılmasına karar verebilir.
 • Psikologlar ise ilaç tedavisi uygulayamazlar.

Bu farklar incelendiğinde psikiyatristlerin genel itibariyle daha fazla yetki ve sorumluluk sahibi olduğu fikri ortaya çıkabilir. Elbette bu, bir uzmanın diğerinden daha iyi veya başarılı olması olarak yorumlanmamalıdır. Öznesi insan psikolojisi olan bu iki meslek dalı, farklı şekillerde insan ruh sağlığına faydalı olabilmektedir. Bu konuda en belirgin olarak İzmir online psikolog tarafından veya yüz yüze uygulanan psikoterapi programları bulunur. Psikiyatrist hekimler, terapi uygulayabilecek yetkinliğe sahip olmalarına karşın genel bir uygulama olarak terapi ihtiyacı gördükleri kişileri psikologlara yönlendirmektedir.

Toplum nazarında da psikiyatrist nedir denildiğinde psikolojik ilaç tedavileri akla gelir. Çok bilinen antidepresan ilaçlar, psikiyatri kliniklerinde reçete edilir. Bununla birlikte psikolojik rahatsızlıklara ilişkin psikoterapi süreçleri ve test uygulamaları psikologlar tarafından yönetilir.

Psikolog Ne Demek?

Psikologlar ile psikiyatristler arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için psikologu daha iyi tanımak gerekir. Bu nedenle de psikolog ne demek sorusu önemli hale gelir. Psikologlar; en az lisans düzeyinde eğitim almış ruh sağlığı çalışanları, olarak tanımlanabilirler. Psikologların gerçekleştirdiği uygulamalar arasında:

 • Test ve ölçekleri uygulamak
 • Gerekli hallerde psikiyatrik tedavilere yönlendirme
 • Psikoterapi programları uygulamak
 • Konulan tanı etrafında psikolojik tedaviyi şekillendirmek
 • Tanı olmayan durumlarda bireyin ihtiyaçları doğrultusunda rehabilitasyon sağlamak

sayılabilir. Bu bilgilerden hareketle psikologların ne iş yaptığı daha net anlaşılabilir. Psikiyatristler ise bunlardan farklı olarak ilaç tedavilerini düzenlemekte yetkindirler.

Psikolog İlaç Yazabilir Mi?

Psikiyatristler ve psikologlar arasındaki önemli farklardan birisi de ilaç reçete edebilme yetkisidir. Özellikle alana yabancı kişiler tarafından bu iki meslek birbirine sıklıkla karıştırılmaktadır. Bundan dolayı da psikolog ilaç yazabilir mi sorusu yanıtlandığında bu husus da rahatlıkla anlaşılabilecektir. Psikologlar, doktor olmadığı için ilaç yazamazlar. Tüm fizyolojik rahatsızlıklar gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de ilaç reçete etmeye yetkili kişiler psikiyatri uzmanlarıdır.

İlaç yazma yetkisi psikologların lisans eğitimiyle ilişkili değildir. Öyle ki İzmir uzman psikolog bile ilaç reçete edemez. Yani psikolog unvanına sahip çalışanlar uzmanlık eğitimi de alsalar bir doktor gibi reçete yazmaya yetkili olmazlar. Bununla birlikte psikologların tedavi ve rehabilitasyon metotları da bilimsel bir zeminde inşa edilir. Psikolojik rahatsızlıklara karşı uygulanan bazı tedavi programları:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT)
 • Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi (Emdr)
 • Hipnoz veya hipnoterapi
 • Cinsel terapi
 • Aile terapisi
 • Sistematik duyarsızlaştırma

şeklinde, aslında çok daha uzun bir listeyle açıklanabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar