İnsanlar, hayvanlar ve diğer canlılardan farklı olarak duygularıyla var olmaktadırlar. Her insan her duyguya sahiptir. Fakat bazı duygular bazı insanlarda daha baskın olabiliyorken diğerlerinde daha az olabilmektedir. Bu kişinin karakter özellikleriyle de ilişkili olmaktadır.

Sevinç, hüzün, heyecan ve öfke günlük hayatımızın her alanında bizimle birlikte olan temel duygularımızdır. Fakat bu duygular kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. İnsanlar her zaman aynı duygu durumu içinde olamaz. Bazı duygular insanların kişisel özellikleri olurken bazıları da bir olay karşısında vermiş oldukları tepki olmaktadır.

Öfke de bu duyguların başında yer alır. Öfke, genel olarak olumsuz bir olay karşısında verilen tepkidir. Fakat bazı insanlar da öfke, o kadar baskın bir duygu durumudur ki kişisel bir özellik haline gelmektedir. Öfke, çok memnun olunmayan bir duygu durumu olsa da oldukça olağan ve insani bir duygu durumdur. Herkesin içinde bulunabileceği bir duygu durumu olan öfkeyi tetikleyen pek çok farklı unsur bulunmaktadır.

Öfke Kontrolü Nedir?

Her insan benzer duygu durumlarına sahiptir. Fakat bazı duygular bazı insanlarda oldukça baskın olabilmektedir. Öfke de günümüzde çoğu insanda baskın olan duygular arasında yer almaktadır. Fakat aşırı öfke, kontrol edilemez bir hale gelebilir. Bu da hem kişinin kendisini hem de çevresini büyük ölçüde rahatsız etmektedir. Böylece kişilerin öfke kontrolünü sağlayabilmeleri gerekmektedir. Kontrol edilemez bir hale gelmesi durumunda ise izmir psikolog profesyonel destek alınması gerekmektedir. Aşırı öfkenin sebepleri kişiden kişiye göre değişkenlik gösterse de belli başlı öfke türleri vardır. Bunlar şu şekilde belirtilmiştir;

  • Kronik öfke: Bu öfke tipi kişilerin psikolojik bir rahatsızlığıdır ve uzun sürmektedir. Ayrıca fiziksel olarak da bağışıklığı olumsuz etkilemektedir.
  • Dolup taşan öfke: Olumsuz hayat şartlarının üstesinden gelinememe durumunda ortaya çıkan duygu durumudur.
  • Kendine öfke: Kişilerin yaptıkları bir hatadan dolayı suçluluk duygusuyla ortaya çıkan öfke türüdür.
  • Yargılayıcı öfke: Kişinin başka birilerine kırgınlık duymasıyla ortaya çıkan bir öfke türüdür.
  • Saman alevi: Kişilerin aniden öfkelenip çabucak sakinleşmesiyle meydana gelen bir öfke türüdür.

Aşırı Öfkeye Sebep Olan Etkenler

Günlük hayatta pek çok durum öfkelenmeye neden olabilir. Fakat öfkenin sürekliliği ve aşırılığına sebep olan durumlar vardır. Olumsuz hayat şartları, stres, olumsuz sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri, finansal problemler, travmalar ve bu durumlar ile baş edememe kişilerin aşırı öfkelenmesine yol açmaktadır.

Diğer bir yandan, çok sık alkol kullanmak da sinir ve strese neden olarak bu durumun kontrol edilememesine neden olmaktadır. Aşırı öfkeye sebep olan etkenler genel olarak kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir ve kişilerin bu durumu aşamaması halinde profesyonel desteğe ihtiyaçları vardır.

Öfke Kontrolünün Sebep Olduğu Fiziksel Sorunlar

Öfke, oldukça olağan bir insani durum olmasına rağmen, aşırı öfke ve bu öfkenin kontrol edilememesi pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu durum kişiyi hem mental hem de fiziksel olarak yormaktadır.

Aşırı öfkenin psikolojik ve mental etkilerinin yanı sıra olumsuz fiziksel etkileri de oldukça fazladır. Aşırı öfkeli olan bir kişinin stres hormonları da çok hızlı bir şekilde salgılanmaktadır. Bu da kalp çarpıntısı, göğüs sıkışması, baş ağrısı, ateş basması ve bağışıklık sistemlerinde ki olumsuzluklar gibi pek çok fiziksel probleme yol açmaktadır. Böylece öfke kontrolü kişiler için oldukça gerekli olan bir durumdur.

Öfke Kontrolü Terapisi

Öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin mutlaka profesyonel destek alması gerekmektedir. Anka Psikoloji Merkezi, pek çok farklı olumsuz psikolojik durumda olduğu gibi öfke kontrolü için de terapiler vermektedir.

İzmir öfke kontrolü terapisi sayesinde kişiler bu durumdan kolay bir şekilde çıkabilmektedirler. Öfke kontrolü terapisinde kişilerin ilk olarak öfkelenmesine neyin sebep olduğu belirlenmektedir. Öfke kontrolü sağlamak için belli başlı adımlar izlenebilir. Bu adımlar şu şekilde belirtilebilir;

  • Aşırı öfke sırasında bulunulan ortamın terk edilmesi ya da öfkelendiren durumdan ve kişiden uzaklaşılması gerekmektedir.
  • Duygu ve düşüncelerin açık ve net bir şekilde ifade edilebilmesi gerekmektedir.
  • Gereksiz yere aşırı tepki verildiği zaman pişmanlığın dile getirilmesi gerekmektedir.
  • Tartışma sırasında ani tepki vermeden önce sorular sorarak olayı anlaşılmaya çalışılması gerekir.
  • Kişinin kendi öfke durumunu tanıması ve bunun seyrini bilmesi gerekmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar