Obsesif kompulsif bozukluk dendiği zaman kişilerde bir ürperme olabiliyor. Birçok kişinin gözünde çok fazla büyüttüğü ve tedavisinin olmadığı düşünülen bir rahatsızlıktır. Psikoloji alanında birbirinden farklı birçok rahatsızlık bulunuyor. Obsesif kompulsif bozukluk ise bunlardan birisidir. Kişilerin OKB’den bu kadar korkmalarının sebebi çoğu zaman tam olarak ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Obsesif kompulsif en basit tanımı ile tekrarlayan takıntılı düşüncelerin olduğu bir rahatsızlıktır. Bu takıntılı düşünceler kişiyi öyle bir kontrol altına alır ki günlük hayatını her yönüyle etkileyebilir. Tedavi edilmediği süreceyse ilerlemesi kaçınılmazdır. Obsesif düşünceler kişilerin günlük hayatını zorlaştırdığı gibi zihinsel olarak da yormaktadır. Bu durumda kişilerin tüm pozitif enerjisinin kısa süre içinde son bulmasına neden olmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluğu belirtileri genellikle kaygı bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Ancak arada hem çok ince bir çizgi vardır hem de bariz belli olan farklılıklar vardır. İki durumun birbiriyle karıştırılmaması adına teşhisin bir uzman tarafından koyulması büyük önem taşımaktadır. Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri:

  • Kendini sürekli güvende hissetme isteği
  • Aşırı endişe durumu
  • Düzen ve kusursuzluk isteği
  • Günah olan durumlardan her zaman kaçınmaya çalışmak
  • Başkaları karşısında küçük düşmekten korkmak
  • El sıkışmaktan kaçınmak
  • Başkalarının dokunduğu yerlere dokunmamak-dokunamamak
  • Sürekli beden ve el-yüz temizliği yapma ihtiyacı
  • Sürekli sırayla ve düzenle çalışmak
  • Eşyaları belirli bir sırayla dizmek

Bu belirtiler obsesif ve kompulsifin karışık belirtileridir. Genel olarak bakıldığında obsesif ve kompulsif ayrı ayrı da incelenebilmektedir. Obsesif daha çok takıntı durumuyken kompulsif en kolay tabirle daha çok sürekli temiz hissetme durumu ve titizliğin ilerlemiş halini olarak yorumlanabiliyor.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Olur?

Gerek psikolojik gerek ise fiziksel her rahatsızlığın altında yatan bir neden bulunmaktadır. Kendisinde ya da çevresinde obsesif kompulsif bozukluk olan kişilerde bunun nedenleri merak edebiliyor. Obsesif kompulsif birçok farklı nedenden kaynaklı olabilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri çevresel ve biyolojik faktörler olarak incelenmektedir.

Çevresel Faktörler

Kişinin ailesi ve sosyal çevresinde yaşadığı stresli süreçler hastalığı tetikleyebilmektedir. En az düzeyde olan hastalık çevresel etkenler dolayısıyla artabiliyor. Zoraki evlilik ya da evlilik nedeniyle köklü bir değişim yaşanması, cinsel taciz, sevdiği birini kaybetmek ya da yaşanılan travmalar çevresel faktörler arasında gösterilebilir.

Biyolojik Faktörler

Beyin içinde oluşan bazı sorunlar nedeniyle seratonin adı verilen hormonun az üretilmesi ya da yavaşlaması durumunda OKB görülebilmektedir. Seratonin hormonunun az üretilmesi durumunun çocuau geçmesi halinde obsesif kompulsif bozukluğun ebeveynden çocuğa geçmesi gözlenmektedir.

Her iki faktör de birbirinden bağımsız olarak kişilerde gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra OKB bulunan kişileri her iki faktör de etkiliyor olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Kimlerde Görülür?

Obsesif kompulsif bozukluk durumunun herkeste görülmesi mümkündür. Ancak bazı kişilerde bu hastalığın görülme ihtimali daha yüksektir. Geçmiş yıllarda obsesif kompulsif bozukluk çok nadir görülen bir rahatsızlıktı. Ancak son dönemlerde bu yüzdelik dilim artmış durumdadır. Obsesif kompulsif her yaşta görülebileceği gibi 20-30 yaş aralığında olan kişilerde daha sık rastlanmaktadır. Üstelik kadınlarda daha fazla görülür. Ancak erkeklerdeyse kadınlara göre daha erken yaşta başlar.

Psikolojik rahatsızlıklar her zaman her kesim insanda elbette görülebilir. Ancak genetik faktörüler, çevresel durum ve aile yaşantısı göz önüne alındığı zaman bazı kişilerde görülme ihtimali daha yüksektir. Ancak ailesinde obsesif kompulsif bozukluk olan her bireyde de bu rahatsızlığın çıkacak olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu yüzden herhangi bir şüpheye kapılırsanız İzmir Bayraklı psikoloji seansları sayesinde en iyi tedaviye başlayabilirsiniz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif kompulsif teşhisi için laboratuvarlarda vakit geçirmenize gerek yoktur. Herhangi bir fiziksel muayene ile ortaya çıkmayacak bir durumdur. Alanında uzman olan psikolog Doğan Tura tarafından gerekli görüşmeler ve gözlemler sonucunda kişiye teşhis koyulmaktadır. Daha sonra ise planlı bir tedavi süreci başlamaktadır. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi durumun düzeyine göre farklılık göstermektedir. Üstelik yalnızca düzeye göre değil bireye göre de farklılık göstermektedir. Bu yüzden A kişisinde uygulanan tedavinin aynısı B kişisinde uygulanmamalıdır. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilmediği sürece kişilerin hayatını zorlaştıracak bir durumdur. Bu yüzden en ufak bir şüphe duyan bireylerin hemen seanslara başlaması faydalı olacaktır. Seansları ister yüz yüze isterseniz de online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar