Narsist biriyle ilişki yaşamak başlığını ele almadan önce narsistlik ne demek sorusunu cevaplamak daha doğru olacaktır. Narsistlik, kendini aşırı sevme ve beğenme ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Bu durumun kendi ile barışık olma ile karıştırılmaması gerekir. Narsist bireylerde kendini aşırı sevme işinin abartılması ile birlikte kişi kendisinden başka herkesi aşağı görme eğilimindedir.

Narsist kişilerde abartılı bir şekilde kendini beğenme ile birlikte çevresindeki kişilerin sürekli kendisini övmesini isteme, başkalarına karşı empati yapamama, kendi başarılarıyla abartılı bir şekilde övünme ve kendisi dışındaki herkesi küçük görme ve aşağılama davranışları görülür. Çok ciddi bir kişilik bozukluğu olan bu hastalığın belirti göstermesi ile birlikte bir uzman tarafından destek alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Narsist Kişilik Özellikleri

Narsist kişilik özellikleri, özgüvenli insanların özelliklerinden kolaylıkla ayrılır ve bu nedenle karşınızdaki kişinin narsist olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Narsist kişilerin belirli özellikleri şu şekildedir:

  • Bu kişilerde her şeyde abartı vardır yani yaptıkları bir işi, bir başarılarını daima aşırı abartarak anlatırlar. Ve bu başarıları ile orantısız bir şekilde beğenilme ve üstün görülme beklentileri vardır.
  • Bu kişiler herkes ile kolay kolay iletişim kurmazlar. Çok üstün özellikleri olduğuna, her bakımdan kusursuz olduğuna inanan bu kişiler ile sadece üstün kişilerin iletişim kurması gerektiğini düşünürler ve herkesi kendilerinden alt seviyede gördükleri için kimseyle iletişim halinde olmazlar.
  • Bu kişiler her şeyi hak ettiklerine inanırlar, en güzel hediyeleri, eşyaları, sözleri onların hak ettiğini düşünürler.
  • İletişim becerileri çok düşük olduğu için empati yapma yeteneğinden de yoksun olan bu bireyler gerektiği zaman kendi çıkarları için başkalarını kullanırlar.
  • Kendilerinin her zaman her şeyin en iyisini olduğuna inandıkları için çevrelerindeki kişileri kıskanma eğilimi gösterirler fakat bunu inkar ederek başkalarının onları kıskandığını dile getirirler.

Narsist Kişiliğe Sahip Sevgili Nasıl Davranır?

Bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için karşılıklı sevgi ve saygı oldukça önemlidir. Narsist kişiler ile ilişkiye başlayan bireyler ilk dönemlerde karşı tarafın kendinden emin söz ve davranışlarından hoşlanırlar. Bunların her birinin özgüven belirtisi olduğunu düşünen bireyler, zamanla durumun özgüvenden çok daha farklı bir şey olduğunu anlayabilirler. Hepimiz özgüvenli bireyleri beğenir ve ilişkimizde de böyle bireyleri ararız.

Başlarda narsistik insanlar göz boyamaya oldukça elverişlidirler. Çünkü bu bireylerde her zaman her şeyin en iyisi olma çabalarından dolayı mükemmel bir dış görünüş, iyi bir akademik kariyer ve başarı vardır. Bu kişiler başlarda sevgililerini oldukça yüceltirler fakat zamanla aynı kişiyi çok hızlı bir şekilde değersizleştirmeye başlarlar.

Zamanla mükemmeliyetçi özelliklerini sevgililerine de yansıtan narsistik bireyler, sevgililerini değiştirmeye çalışırlar, onları acımasızca eleştirirler, ne olmaları gerektiği ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda sert sözler söylerler. Zaman geçtikçe hem sözlü hem de psikolojik şiddet uygularlar. Kendilerini sevgililerinden de önemli gören bu kişiler, tüm planların kendilerine göre yapılmasını ister ve öyle de yaparlar. Karşı tarafın ne düşündüğünü ya da hissettiğini pek önemsemezler.

Dolayısı ile narsistik bir birey ile ilişki yaşamak ve devam ettirmek oldukça zordur. Bu ilişkiler kısa süre içerisinde son bulur ve ayrılık ile birlikte narsistik kişilik bozukluğu olan bireyde üzüntü değil kin dolu bir öfke ortaya çıkar. Ayrılık fikrini kendilerine yediremeyen narsistik kişiler kendilerine ve partnerlerine zarar verme eğilimi gösterirler.

Narsistik Kişilerin Partnerlerini Manipüle Ettikleri Davranışlar

Narsistik kişiler, çok zeki bireylerdir ve zekalarını kullanarak karşı tarafı kolaylıkla manipüle edebilirler. Bu bireyler ilişkilerinde gücü ele almak ve ipleri elde tutmak için kıskançlık yaratacak durumlar yaratırlar. Karşı tarafın kendilerine söyledikleri bir söz ya da yaptıkları bir hareket üzerinden suçluluk duygusu yaşamalarına neden olurlar. Bunu da direkt partnerlerinin hatalarını yüzlerine vurarak yaparlar. Eğer karşı taraf istedikleri gibi davranmazsa narsistik kişilik bozukluğu olan birey partnerini ayrılık da dahil olmak üzere çeşitli şeyler ile tehdit ederler.

Narsistlik çok ciddi bir psikolojik sorundur ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden partnerinde narsistik kişilik bozukluğundan şüphelenen bireyler bir uzman psikolog izmir tarafından destek alarak tedavi sürecine yardım etmelidir. İzmir’de hizmet veren Anka Psikoloji Merkezi de narsistik kişilik bozukluğu dahil pek çok psikolojik problemin tedavisi için danışanlarına hizmet vermektedir.

İzmir Anka Psikoloji Merkezi

İletişim için 050709140026

Tavsiye Edilen Yazılar