Kişinin kendini çok fazla beğenmesi ve sevmesi durumunda bu kişiler için narsisistik tanımı kullanılır. Oysa Narsisistik kişilik bozukluğu bundan daha ileri bir durumdur ve psikolojik rahatsızlık olarak kabul edilir. Kişilik bozukluğu rahatsızlıklarının arasında özel bir yere sahiptir. Bunun yanında farklı psikiyatrik rahatsızlıklarla bir arada görülebilir. Bundan dolayı teşhisi konusunda zorluklar yaşanabilir.

Bu rahatsızlık hakkında yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Amerikalı psikolog W. Keith Campbell’e göre şişirilmiş benlik imajıdır. Narsisizm sorunu olan kişiler hayatın her alanında sahip oldukları başarıların övülmesini isterler. Kendilerine aşırı bir hayranlıkları olur ve diğer insanların da kendilerine hayran olmalarını isterler. Kişinin tüm hayatında olumsuzluklar yaşamasına neden olan narsisizmin mutlaka İzmir psikolog tarafından tedavi edilmesi gerekir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsisistik kişilik bozukluğu nedir incelendiğinde en önemli belirtisinin kişinin kendine hayranlığı olduğu görülür. Kendini diğer insanlardan üstün görür ve onları aşağılayan, küçük gören tavırlar sergiler. Narsisistik olan kişi aslında dış dünyaya kendini çok güçlü ve aşırı başarılı olarak tanımlarken iç dünyasında tersine bir durum yaşar. İç dünyasına çekildiğinde son derece kırılgan olur ve aslında güçsüz olduğu görülür. Bulunduğu ortamda ilgi odağında olmayı ister ve bu gerçekleşmediğinde kırıcı olabilir. Hastalığın en sık gençlikten yetişkinliğe geçiş döneminde ortaya çıktığı görülür. Bir insana NKB teşhisinin koyulmasında şu belirtiler aranır.

  • Kendini diğer insanlardan üstün görmek ve diğer insanları küçümsemek
  • Empati kuramamak ve karşısındaki kişiyi anlayamama
  • Her istediğini elde etmeye, sahip olmaya hakkı olduğuna inanmak
  • Kendini olduğundan çok daha fazla yetenekli ve başarılı bulmak
  • Başarısızlıkları gizleyip başarıları abartmak
  • Diğer insanlar tarafından kıskanıldığına inanmak
  • Eleştiriye tahammülü olmamak
  • Sahip olduklarını yetersiz bularak her zaman daha güzel ev, araba, eş, iş hayalleri kurmak
  • Kurduğu hayallerin olmaması halinde depresyona girmek
  • Yalnız olduğu anlarda kendini başarısız, yetersiz ve güçsüz görme

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Görülme Sıklığı

Teşhisi gibi tedavisi de zorlayıcı olan narsisistik kişilik bozukluğu görülme sıklığı konusunda yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. ABD ve Avrupa’da yapılan araştırmalara göre görülme sıklığı 0-6,2 arasında değişir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğü ise klinik araştırmalarla varılan kesin sonuçlar arasında yer alır. NKB rahatsızlığı olan kişilerin tedavi için hastaneye gitmemeleri nedeniyle kesin oran konusunda tartışmalar bulunur.

Psikolojik sorunlar nedeniyle hastanelere başvuran kişilerin arasında 1-17’si NKB rahatsızlığına sahiptir. Üzerinde hala araştırmalar yapılmaya devam eden bu hastalığın tanı kriterleri konusunda psikoloji dünyası ortak bir karara varamamıştır. Narsisistik kişilik bozukluğu hastalığı hakkında araştırma yapan bilim insanları oranın daha yüksek olduğunu belirtirler. Her insanın içinde bir miktar narsisizm olmakla birlikte hastalığa sahip olan kişilerin yüksek öz benlik duygusunu hayatlarının her anına yansıttıkları görülür.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Teşhis Ve Tedavisi

Narsisistik kişilik bozukluğu teşhis ve tedavisi oldukça zorlayıcı bir süreci oluşturur. Bunun en önemli nedeni kişinin hasta olduğunu kabul etmemesidir. Özellikle psikolojik hastalıkların tedavisinin ilk aşaması hastalığın kabul edilmesidir. Narsisistik kişilik bozukluğu belirtilerinin en az beş tanesini gösteren kişilere tanı konulabilir. Hastanın hiçbir şeyi beğenmeme, aşırı kibir, kendini övme, dış görünüşe önem verme durumları hemen doktorun dikkatini çeker.

Hastalığın tedavisinde psikoterapi ve ilaç birlikte kullanılması gerekir. Terapi tedavinin önemli bir aşamasını oluşturur. Hastanın tedaviye ikna edilmesi ile birlikte terapilerin başlamasının ardından ilerleme sağlanır. Hastalığa eşlik eden başka psikolojik hastalıklar olması halinde tedavilerinin ortak planlanması gerekir. Hastaya gerekli durumlarda depresyonu önleyici, duygu durum düzenleyici ilaçlar verilebilir. Narsisistik kişilik bozukluğu belirtilerini gösterdiğinizi düşünmeniz halinde bunun tedavisi için psikolog İzmir aracılığıyla destek alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar