Manisa klinik psikolog hizmeti, psikolojik sıkıntıyı azaltmayı ve psikolojik refahın teşvikini artırmayı amaçlar. Bağımlılık, kaygı, depresyon, öğrenme güçlüğü ve ilişki sorunları dahil olmak üzere çok çeşitli zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlar ele alınır. Bir klinik psikolog ise danışanların durumunu araştırmak için klinik bir değerlendirme yapabilen bir uzmandır. Anka Psikoloji Merkezi’nin Manisa klinik psikolog hizmetinde psikometrik testler, mülakatlar ve davranışın doğrudan gözlemlenmesi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur.

Klinik psikoloji, psikolojik sorunları farklı teorik yaklaşımlarla ele almak için bilim, teori ve pratiği bütünleştirir. Klinik psikoloji, akıl hastalığının teşhisi, değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgilenir. Çoğu klinik psikolog, danışanlarla çeşitli ortamlarda çalışır ve danışanlarını çeşitli terapi biçimleriyle tedavi eder.Klinik psikoloji, tedavi ve değerlendirmelerde bireyleri anlamak ve onlara yardımcı olmak için hem araştırma hem de psikoloji teorilerini kullanır.

Psikolojik teoriler ve araştırma arasında bir karışım olan klinik psikoloji alanında hizmet veren bir klinik psikolog, farklı ortamlarda çalışabilir. Öğrenme güçlüğü çekenler, çocuklar, ergenler ve hatta adli tıp bile bir klinik psikologdan yardım alır. Başlangıçta, ele alınacak sorunları veya konuları anlamak için hasta veya danışanın değerlendirilmesi çok önemlidir. Süreçte ilerlemek için daha fazla bilgi toplamak için bu noktada psikolojik testler de mümkündür.

Klinik Psikolog Manisa Çalışma Alanları

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Klinik Görüşme
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler (Yükseklik, Asansör)
 • Öfke Kontrolü
 • Hamileler için grup terapileri
 • Takıntı hastalığı
 • Psikosomatik Ağrılar
 • Diyet Psikolojisi
 • Stres yönetim

Klinik Psikologdan Yapması Beklenen Temel Unsurlar

Klinik psikologların profesyonel görevlerini yerine getirirken odaklanmaları gereken temel alanlar bulunur.  Klinik psikologlar, bireylerin zihinsel sağlığını iyileştirmek ve desteklemek için bu unsurları etkili bir şekilde kullanır. Peki, bir klinik psikolog ne yapar? Klinik psikologlardan yapması beklenen temel unsurlar şunlardır:

• Değerlendirme

• Formülasyon

• İletişim

• Müdahale

Başlangıçta, ele alınacak sorunları veya konuları anlamak için hasta veya danışanın değerlendirilmesi çok önemlidir. Süreçte ilerlemek için daha fazla bilgi toplamak için bu noktada psikolojik testler de mümkündür. Daha da önemlisi hem psikolojik teori hem de araştırma bulguları, hastanın karşı karşıya olduğu sorunları anlamak, bir eylem planı formüle etmek için kullanılır.

İletişim faktörü, tüm psikolojik mesleklerde bariz görünmektedir, ancak klinik psikoloji hem psikolojik teorileri hem de klinik araştırma noktalarını iletmek için özellikle güçlü iletişime ihtiyaç duyar. Ve bir klinik psikolog, danışana en iyi şekilde yardımcı olmak için en faydalı müdahale biçimlerini düşünmelidir. Nicel ve nitel bilgilerse, müdahaleleri ve başarılarını değerlendirmek için kullanılabilir.

Klinik Psikolojinin Önemi

Klinik psikoloji, hastalara sıkıntılarında yardımcı olmak için tasarlanmış önemli bir psikoloji alt kategorisidir. 1800’lerin ortalarından sonlarına kadarki doğumundan bu yana bunu yapmıştır. Klinik psikologlar kendilerini araştırmaya, değerlendirmelere, psikolojik yardım için uygulanacak formülasyona, müdahalelere adamıştır. Psikopatoloji, bireylerdeki ciddi rahatsızlıkların anlaşılmasını araştırmayı ve anlamayı kolaylaştırmış, dolayısıyla ihtiyacı olanlara yardım etmeyi kolaylaştırmıştır. 

Klinik psikoloji pek çok psikolojik unsuru kapsayabileceğinden, dünyadaki önemi büyüktür. Dünyanın her yerinde klinik psikologlara artan bir ihtiyaç vardır. Psikolojik yardımın bir damgalama taşıdığı fikrinde bir değişiklik olmuş ve insanlar, kendilerini ve yaşam olaylarını daha iyi anlamalarına yardımcı olması için psikolog kullanma fikrine daha açık hale gelmeye başlamıştır. Psikoloji sürekli olarak yeni bilimsel bilgiler karşısında güncellenmektedir. 

Klinik psikologlar da eğitim ve öğretimlerini sürekli olarak yükseltmek zorundadır. Bir klinik psikoloğun sürekli olarak bilgilerini yükseltme ihtiyacı, psikoloji alanında kayda değer bir öneme sahip olmasının birçok nedeninden biridir. Bu alanda bireyin geçmiş deneyimleri, duygusal durumu, davranışları ve düşünceleri göz önünde bulundurulur. Klinik psikoloji, bireyleri motive eder, sağlıklı başa çıkma becerilerini öğretir ve zorluklar karşısında destek sağlar. 

Terapi süreci boyunca klinik psikologlar, bireylerin ilerlemesini izler ve tedavi planını düzenli olarak gözden geçirir. Tedavinin etkinliğini değerlendirerek gerektiğinde ayarlamalar yaparlar. Bireylerin güvenini kazanmak ve tedavi ortamını güvenli ve mahremiyete saygılı bir şekilde sürdürmek önemlidir. Bu nedenle klinik psikolojide psikologlar, etik kurallara uymak ve bireylerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Klinik psikologlar, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalışır. Sağlıklı başa çıkma becerilerini öğretme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme ve duygusal düzenlemeyi öğretme gibi yöntemlerle bireylerin günlük yaşamını geliştirebilirler. Klinik psikoloji, aynı zamanda bireylerin sağlıklı bir şekilde topluma entegre olmalarına ve katkı sağlamalarına yardımcı olabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar