Çocukluk döneminde başlayan psikolojik sorunlar üniversite dönemine kadar devam eder. Bu dönem zarfında ruhsal ve bedensel gelişim devam eder. Meydana gelen olaylar, boşanmalar, cinayetler, kazalar ve deprem gibi felaketler, zamanla insan psikolojisinde olumsuz sonuçlara neden olur.

Psikolojik rahatsızlıkların sosyal nedenlerinin yanı sıra genetik yönü de vardır. Genetik anlamda panik atak veya odaklanma problemi biyolojik sebeplere de bağlanabilir. Sorunun temelinde neyin olduğunu anlamak için Karşıyaka psikolog uzmanları terapi ve özel uygulama yöntemlerini kullanır. Özel uygulama yöntemleriyle psikolojik sorun kolay bir şekilde teşhis edilir ve teşhis sonrası terapi programı uygulanır. 

Karşıyaka Yetişkin Psikolog 

Çocuk psikolojisi ve yetişkin psikolojisi özellik bakımından farklıdır. Yetişkinlerde psikolojik yapı daha karmaşıktır ve daha ciddi boyutlardadır. Çocuklarda ise psikolojik sorunlar belli biraz daha sığdır. Kazalar, iflaslar, yas, doğal afetler ve hastalıklar insan psikolojisini yıpratır. Ekonomik sorunların yanı sıra toplum ahlakının çökmesi de psikolojik anlamda hasara neden olur. Bu hasarın giderilmesi için psikolojik destek gerekir. Karşıyaka yetişkin Karşıyaka yetişkin psikolog uzman terapi yöntemi ile tedavi mümkündür. 

Karşıyaka Bireysel Terapi

Terapide bireysel çözümler önemlidir ve psikolojik anlamda destek sağlanması için çözüm gerekebilir. Karşıyaka bireysel terapi ile meydana gelen psikolojik sorunlar kısa sürede çözülebilir. Burada amaç problemin tamamen ortadan kaldırılması için ilaç veya benzeri bir panzehir üretmek değildir. Amaç psikolojiyi bozan olayın tespiti ve bu olayın oluşturduğu etkiyi minimum seviyeye düşürmektir. Burada kişini psikolojik rahatsızlığını fark edip bununla mücadele etmeye karar vermesi önemlidir. Mücadeleye karar vermeyen ve psikolojik rahatsızlığının olmadığını iddia eden kişiler için yapacak pek bir şey yoktur. Terapide dikkat edilmesi gereken konulardan biri kişisel çözümlerdir. Psikolojik durum kişiseldir ve herkesin ruh hali farklıdır. Bu nedenle bireysel terapiye ihtiyaç duyulur ve bu işlemde birebir diyalog yöntemi kullanılır. 

Uzman psikiyatri sorunu tespit etmek ve çözebilmek için soru sorar. Bu sorular sorunun temelini keşfetmek ve sorun için özel bir yöntem oluşturmak içindir. 

Karşıyaka Pedagog ve Çocuk Psikoloğu 

Psikolojik destek annenin hamilelik döneminde başlar ve ölüme kadar devam eder. Bu süre zarfında insanlar bedensel ve ruhsal anlamda yıpranır. Çocukluk döneminde aile içerisinde meydana gelen olumsuz durumlar, çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Genetik sorunlar da çocukların ruh halini olumsuz yönde etkileyen konular içerisinde yer alır. Karşıyaka pedagog ve çocuk psikoloğu terapi ile çözüm yöntemi oluşturur, psikiyatri ise ilaç yöntemi ile tedavi uygular. Terapide önemli olan konu tedaviyi başarılı bir şekilde gerçekleştirecek yöntemi bulmaktır. 

Çocuklarda terapi masal anlatma, oyun oynama ve benzeri etkinlikler ön planda yer alır. Uzman pedagog uygulamalarında çocuğun ruh haline uygun özel bir yöntem geliştirilir ve çocukla iletişime geçilir. Bu şekilde psikolojik destek sağlanır.

Karşıyaka Ergen Psikolog 

Çocukların gelişim evrelerinden biri olan Karşıyaka ergen psikolog konusu geçiş sürecidir. Çocukluk evresinden yetişkinlik evresine geçiş olan bu dönemde karakter şekillenir. Bu dönem çok hassastır ve çocuk bu dönemde kendine yön belirler. Ergenlikle birlikte biyolojik değişiklikler de etkilidir. Bununla birlikte cinsel eğilim artar ve ilgi alanları değişmeye başlar. Kötü alışkanlıklar ve ahlaki bozukluklar bu dönemde meydana gelmeye başlar. Bu dönem ciddi anlamda ahlaki sorun meydana getirir. 

Psikiyatri tedavi yöntemlerinde özel yöntemler önemlidir ve asıl hedef yöntem belirlemektir. Öncelikle danışan kişi ile diyaloğa geçilir ve psikolojik bir test yapılır. İletişime geçilmeden veya tedaviye okey denilmeden her hangi bir şey yapılamaz.

Karşıyaka Emdr Terapisi

Psikiyatri uzmanlarının kullandığı Karşıyaka EMDR terapisi, göz hareketleriyle ve vücut hareketleriyle duyarsızlaştırma işlemidir. Burada danışan kişinin psikoloji göz ve vücut uyarı yöntemiyle normal bir seviyeye getirilmektedir. Bu yöntem ile danışan kişiye uyarılar gönderilerek tedavi işlemi uygulanır. Bu yöntem ilaçlı veya anestezili bir yöntem değildir. Yan etkisi olmayan tamamen doğal bir yöntemdir. 

Terapide amaç en iyi yöntemle en iyi sonucu almaktır. Terapinin asıl amacı tedavi değildir. Asıl amaç tedaviye giden yolun belirlenmesidir. Yol, yöntem veya program belirlemek için terapi yapılır. EMDR yönteminde amaç göz ve vücut hareketleriyle psikolojik denge oluşmaktadır. 

Karşıyaka Aile Danışmanlığı

Evde eşler arasında veya çocuklar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar geçici olduğu zaman sorunun çözümü kolaydır. Ancak sorunun sürekli olması aile içi şiddete ve boşanmalara neden olabilmektedir. Son zamanlarda boşanmanın ve aile içi şiddetin artmasıyla birlikte aile anlayışı neredeyse yok olma noktasına gelmektedir. Sosyo-ekonomik sorunların artması ile birlikte gençler evlenmeyi düşünmemekte ve aile kurumu yok olmaya başlamaktadır. 

Ailevi sorunlar konusunda uzman olan Karşıyaka aile danışmanlığı, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin normal bir seviyeye ulaşabilmesi için çaba sarf etmektedir. Aile içerisindeki sorunların uzman terapi yöntemi ile çözülmesi ile birlikte aile içerisinde huzur sağlanabilir.  

Karşıyaka Çift ve İlişki Danışmanlığı

İnsanlar arası ilişkiler sınıf sınıftır ve bu ilişkilerin kendine özgü özelliği vardır. bu özellik farkı uzman bir terapist yöntemi ile çözülebilir. Erkek ve kadın farklı tabiata sahiptir ve birbiri için yaratılmıştır. Psikolojik yapıları da farklıdır ve bu farklılık daha çok evlilik hayatında ortaya çıkar. Evlilik hayatında uyum önemlidir ancak aile hayatının devam etmesi için bazı konularda dikkatli olunması gerekir. Yeni evlenenlerin boşanma kararı almasında ‘bekar hayatından evli hayata geçişte yaşanan olumsuzluklar’ neden olmaktadır. Karşıyaka çift ve ilişki danışmanlığı insanlar arası diyalog konusunda yeterli seviyede olmayan kişiler için özel terapi uygulanmaktadır. Terapinin amacı ilişkinin düzenlenmesi için yöntem belirlenmesi ve bu yönteme uygun şekilde hareket edilmesidir. 

Karşıyaka Cinsel Terapi

Cinsellik erkekler için de kadınlar için de önemlidir. İnsanın ruhi ve bedeni ihtiyacı olan cinsellik konusu evlilik hayatı ile dengelenir. Ancak evlilikten sonra cinsel sorunlar bitmeyebilir. Bedensel veya ruhsal anlamda cinsel yetersizlik aile içerisinde sorun teşkil edecektir. bu sorunun çözümü için yöntem belirleneceği zaman özel bir terapi yöntemi kullanılır. Cinsel uyumsuzluk ve cinsel isteksizlik psikolojik nedenlere bağlı olabilir. Bunun tespit edilmesi durumunda sorunun çözümü için tedavi yöntemi Karşıya cinsel terapi uzmanları tarafından belirlenir. Günümüzün sağlık sorunlarından biri olan cinsel sorunlar, ilacın dışında psikolojik yöntemlerle tedavi edilebilen bir rahatsızlık olarak değerlendirilir. Terapinin amacı cinsel soruna neden olan problemin tespit edilmesidir.

Karşıyaka Online Psikolog

Psikolojik sorunu olanlar ilk etapta her zaman için bir psikoloğa başvurur. Online yöntemde ise psikolog eve gelmektedir ve internet üzerinden terapi yaparak psikolojik sorun için çözüm aramaktadır. Bu hizmette öncelikle sınırsız ve sürekli bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulur. Online terapi esnasında talepte bulunan kişinin rahat bir ortamda bulunması gerekir. sessiz ve huzurlu bir ortamda kolay bir şekilde terapiye odaklanabileceği bir ortam oluşturmalıdır. Düzenli bir şekilde terapinin yapılmasının ardından psikolojik sorunun çözümü daha kolay hale gelir. Terapinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için uzman Karşıyaka online psikolog güncel yöntemlerle terapi işlemini gerçekleştirir. 

Karşıyaka Dikkat Eksikliği Tedavisi

Öğrenmede ve iletişim kurmada dikkat eksikliği önemli bir sorundur. Eğitim dünyasında odaklanma en önemli sorunlardan birini oluşturur. Karşıyaka dikkat eksikliği tedavisi ile çocuğun öğrenmesinde olumsuz etkiye sahip olan dikkat eksikliği sorunu tam anlamı ile çözülebilir. Odaklanma sorunu günümüz psikoloji dünyasında en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Aileler genellikle çocuğunun okula adapte olamadığını ve derslerinin zayıf olduğunu söylemektedir. Bu sorunun en önemli nedeni ise dikkat eksikliğidir ve çocuğun aklı başka yerdeyse odaklanma sorunu meydana gelecektir. 

Çocuklara özel veya yetişkinlere özel odaklanma terapi uygulaması, sorunun temeline inmekle birlikte aynı zamanda sorunun çözümü için önem arz eden bir konudur. 

Karşıyaka Depresyon Tedavisi

Hayatı olumsuz etkileyen en önemli konulardan biri depresyon sorunudur. Kişide oluşan depresyon sorununun en önemli nedeni meydana gelen tatsız olaylardır. Boşanma, ayrılık, ölüm, deprem ve benzeri olaylar sonunda kişide depresyon meydana gelir. Psikolojik anlamda dengenin kaybedildiği bu durum Karşıyaka depresyon tedavisi ile tedavi edilebilir. Depresif sorunların sürekli hale gelmesi depresyonun oluşumunda önemlidir. Bu durumun devam etmesi durumunda kişi intihara kadar gidebilir. İntihar düşüncesi, değersizlik düşüncesi ve hayattan tat alamama gibi birçok duygusal sorunlar depresyonun en önemli nedenleri arasında yer alır. Uykusuzluk, halsizlik ve motive olamama durumu depresif bir durumdur. Tedavide geç kalınmaması gerekir.

Karşıyaka Anksiyete Tedavisi

İnsanlar psikolojisinde kaygılanma doğal bir durum olarak değerlendirilir. Ancak bu kaygı durumunun devamlı hale gelmesi ciddi bir problemdir. Kaygının dengesizleşmesi ve her olayda kaygılanma anksiyete belirtisidir. Karşıyaka anksiyete tedavisi, yani kaygı bozukluğu tedavisi, kişinin boş yere kaygılanmasını önleyecek formülün bulunmasına yöneliktir. Ciddi anlamda insan psikolojisini bozan aşırı kaygı beraberinde depresyona neden olur ve psikolojik sorun karmaşık hale gelir. 

Kaygılanmanın dengesiz bir hal aldığı kaygı bozukluğu sorununda geç kalınması durumunda psikolojik alanda ciddi sorunlar oluşmaya başlayacaktır. Bu nedenle erken tedavi önemlidir. 

Karşıyaka Bipolar Bozukluk Tedavisi

Ani ruhsal değişiklik olarak tanımlanan bipolar bozukluk, ani değişen ve şiddetli bir şekilde değişen duygulardır. Bu ani değişen duyguların kontrol altına alınabilmesi için Karşıyaka bipolar bozukluk tedavisi önemlidir. Manik depresyon özelliğine sahip olan bu depresyonda kişi aniden duygusal bir değişiklik yaşar ve bu ani değişim şiddetli bir şekilde cereyan eder. Bu durum sosyal hayatını ve eğitim hayatını olumsuz yönde etkiler. Ani duygusal değişimin frenlenmesi ve normal seviyeye düşürülmesi için özel yöntemler kullanılır ve bu yöntemler sayesinde özel bir yöntem tespiti yapılır. 

Tespit edilen bütün yöntemler kişinin ruhsal yapısına bağlıdır. Bazı kişilerde bipolar bozukluk derecesi fazla olabilir ve bu durumda da terapi sayısı artırılır. 

Karşıyaka Panik Atak Tedavisi

İnsanlarda meydana gelen panik durumu normaldir ancak panik durumunun sürekli olması normal olmayan bir durum olarak nitelenir. Karşıyaka panik atak tedavisi sürekli hale gelen panik durumunun tedavi edilmesine yöneliktir. Panik atak hastalığına yakalananlarda uykusuzluk, dengesiz beslenme, yersiz korku, terleme, göğüs ağrısı, kalp ağrısı ve kızarma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kişi panik oluşturmak için hayal kurmaya başlarsa bu durumda durum ağırlaşıyor demektir. Panik durumu nefes darlığına da sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda kalp krizi riski artar. Tedavinin asıl konusu kişinin sakinleşmesini sağlamaktır ve paniğe neden olan psikolojik durumu yerinde değerlendirmektir. Panik atak her kişide aynı özelliklere sahip olmayabilir. Bazı hastalarda şiddetli bazı hastalarda hafif olabilir. Terapi seans sayısı hastalığın şiddetine göre değişebilir. Bazı hastalar için ilk seansta yöntem geliştirilir. Bazı hastalarda ise birden fazla seans gerekebilir.

Tavsiye Edilen Yazılar