İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaliteli psikolog hizmetleri almak isteyenlerin ilk başvurdukları adres olan Anka Psikoloji Merkezi, insanların zihinsel ve duygusal sağlığı ile ilgili sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir dizi destek ve tedavi yöntemlerini sunar. Psikologlarımız, kişinin sorunlarını anlamak için görüşmeler yaparak, testler uygulayarak veya diğer teknikler kullanarak kişinin durumunu değerlendirir.

Daha sonra, uygun bir tedavi planı oluşturarak kişinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde ilerler. Kemalpaşa psikolog hizmeti, kaygı, depresyon, stres, öfke yönetimi, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, çocuk ve ergen sorunları gibi birçok farklı konuda hizmet vermektedir. Sunulan hizmetler, genellikle bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, grup terapisi, danışmanlık ve diğer terapi türlerini kapsamaktadır. Hizmetler, kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir.

Çalışma Alanları

 • Ergen Terapisi
 • Yetişkin Terapisi
 • Çift Terapisi
 • Aile Danışmanlığı
 • Emdr Terapisi
 • Online Terapi

Kemalpaşa Yetişkin Psikolog

Özel yöntemler ve özel tedavi yöntemlerinin öne çıktığı yetişkin psikolog, insan ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyen bir unsurdur. Kemalpaşa yetişkin psikolog insan sağlığı açısından sorun oluşturan psikolojik sorunları çözer. Günümüzde ekonomi dünyasında insan psikolojisi her yönüyle üretimi etkileyen bir etken olarak değerlendirilir. Yetişkinlerin aile hayatı, iş hayatı ve sosyal hayatı daha geniş bir yelpazede değerlendirilir. Yetişkinlerin psikolojik durumu daha karmaşıktır ve depresif problemler daha sık gerçekleşir.

Aile hayatında cinsel hayat, eğitim ve iş hayatı önemlidir. Yetişkinlere özel hazırlanan terapide;

 1. Psikolojiyi olumsuz bir şekilde etkileyen etkenler tespit edilir.
 2. Aile hayatını doğrudan etkileyen olumsuz olaylar dikkatli bir şekilde ele alınır.
 3. İnsan ruh sağlığını doğrudan etkileyen psikolojik sorunlar ilk aşamada değerlendirilir. Evlilik, boşanma, işsizlik, ölüm, kaza, doğal afet ve benzeri olumsuz durumlar insan ruh sağlığını ciddi anlamda etkiler.

Yetişkinleri önemli ölçüde etkileyen birçok sosyal ve kültürel etken vardır. Ayrıca ani gelişen kötü olaylar da şok etkisi yapar ve bu şok etkisinin uzun sürmesi de rahatsızlığı tetikleyen konular içerisinde yer alır.

Kemalpaşa Bireysel Terapi

Tıp dünyasında tedavi kişisel muayene işlemi sonrası gerçekleşir. Sorunlar ve rahatsızlığa neden olan etkenler farklı sebeplere bağlanabilir. Kemalpaşa bireysel terapi hizmetinde soru ve cevap yöntemi ruh sağlığını yansıtır. Ayrıca psikolog hayat hikâyesini dinleyerek işe başlar ve hayat hikâyesinde meydana gelen olayları dikkatli bir şekilde dinler. Terapi işlemi esnasında önemli konular hakkında notlar alınır. Hayat hikâyesini anlatan kişinin ruh hali de not edilir ve sonuçta özel bir tedavi yöntemi oluşturulur. Bireysel terapi;

 1. İnsanların ruhen rahatlatır
 2. Psikolojik problemler terapiyle ortaya çıkar.
 3. Anlatılan hikâye dikkatli bir şekilde analiz edildikten sonra özel bir tedavi yöntemi geliştirilir.

Özel hayata dair özel bilgiler psikolog tarafından değerlendirilir. Tedavide samimi açıklamalar tedavi yönteminin oluşmasında önemli özelliklere sahiptir.

Kemalpaşa Pedagog ve Çocuk Psikoloğu

İnsanların ruhsal yapısı çocukluk devresinde şekillenir ve ergenlik çağında zirveye ulaşır. Bu nedenle çocukların ruhsal gelişiminin istenilen şekle gelmesinde Kemalpaşa pedagog ve çocuk psikoloğu önemlidir. Pedagog;

 1. Çocukla çocuk olur ve bu şekilde iletişime geçer. Çocuğun anladığı dili çözmek ve ona ulaşmak, terapinin başarısını yüzde yüz etkiler.
 2. Çocuğun ilgi alanını değerlendirerek çözüm üretir. Tedavi yöntemi oluşturulurken çocuğun anladığı dili kullanmak ve çocuksu yöntemleri ilk aşamada değerlendirmek son derece önemlidir.
 3. Psikolog, tedaviye giden yolu belirler ve bu konuda aile bireyleriyle ortaklaşa hareket eder. Tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, tercih edilen yönteme bağlıdır.

Kemalpaşa Ergen Psikolog

Çocukluk devresinin sonu olan ergenlik dönemi, hayata bakış açısının değerlendirildiği ve ruhsal problemlerin öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde vücutta ve ruh halinde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra sosyal problemler de etkili olur. Kemalpaşa ergen psikolog, bu zorlu dönemde aile bireylerine destek sunuyor. Ergen psikolog;

 1. Okulda başarısızlık konusunu ele alır ve ergenliğe bağlı başarısızlığın nedenlerini tespit eder. Ergen psikolojisinde vücut değişikliği gibi konular da öne planda değerlendirilir.
 2. İş dünyasında başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri de ergenlik çağında yapılan tercihlerdir.
 3. Aile içi çatışmanın oluşumunda ergenlik konusu da önemlidir.
 4. Arkadaş çevresi ile ilgili konularda meydana gelen ruhsal problemlerle ilgili konularda çözüm üretmektedir.

Kemalpaşa EMDR Terapisi

Terapi, özel bir yönlendirme işlemidir ve bu işlemde bazı yöntemler kullanılır. Kemalpaşa EMDR terapisi, göz teması yönteminin kullanıldığı özel bir psikolog yöntemidir. Terapi;

 1. Ciddi rahatsızlıklara neden olan ruhsal sorunlar terapi ile tespit edilebilir. Tespit yapılırken terapi anında verilen tepkiler ölçülür. Terleme, kızma, sinirlenme, mimik hareketleri, ağlama ve hüzünlenme gibi tepkiler olayın ciddiyetini yansıtır. Psikolog, anlatım esnasında verilen tepkileri yerinde değerlendirilir.
 2. İnsanlar hayatı boyunca unutamayacağı olaylarla karşılaşır. Taciz, cinayet, kaza ve benzeri olayların etkisi özel terapi ile tespit edilir.
 3. Tespit sonrası özel tedavi yöntemi oluşturulur.

İnsanlar arası diyalog önemlidir ve insan başından geçen olayları anlattıkça rahatlar. Bu olayların etkisinin azaltılması durumunda kişi ruhen kendisini daha rahat hisseder. Bu şekilde ruhsal sorunların etkisi daha düşük seviyeye düşürülür.

Kemalpaşa Aile Danışmanlığı

Ailevi sorunların çözümü bu konuda uzman danışmanlık hizmeti ile kolay bir şekilde çözülebilir. Kemalpaşa aile danışmanlığı hizmetinde en önemli unsurlardan biri işin uzmanı kişilerle yola çıkmaktır. Aile içerisinde eğitim, işsizlik, eşler arası ilişki ve benzeri konular öne çıkar. Aile danışmanlığı;

 1. Uzman psikolog danışmanlık yöntemidir. Ailenin ihtiyaç duyduğu huzurlu ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.
 2. Psikolog yönteminde kişinin hayatı ve psikolojisini etkileyen etkenler tespit edilmeye çalışılır.

Kemalpaşa Çift ve İlişki Danışmanlığı

Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkilerde öne çıkan konu ilişki konularıdır. Kemalpaşa çift ve ilişki danışmanlığı, evlenmeye karar veren ancak bazı konularda anlaşamayan eşler arası sorunları ele alır. Danışmanlık hizmetinde;

 1. İşsizlik,
 2. Evsizlik,
 3. Borçlar,
 4. Kaza,
 5. Hastalıklar ve geçimsizlik gibi konular bu kategoride değerlendirilir. Aileyi olumsuz etkileyen her olay psikolog çözümleriyle ortaya çıkar.

Kemalpaşa Cinsel Terapi

Herkesin özel cinsel hayatı vardır ve özellikle aile hayatında önemli bir konu olarak değerlendirilir. Kemalpaşa cinsel terapi, eşler arasındaki cinsel sorunların çözümünde önem arz eder. Tedavi yöntemiyle birlikte;

 1. Probleme neden olan sorun belirlenir
 2. Belirlenen sorun için özel tedavi yöntemi oluşturulur

Belirlenen yöntem, tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde ve ruh halinin tekrar normal seviyeye gelmesinde etkilidir.

Eşler arası özel hayat kategorisinde cinsel sorunlar ön plana çıkan bir sorundur. Eşlerin birbirlerinden beklentileri farklı olabilir ve bu beklentilerin karşılanmaması durumunda eşler arası uyumsuzluk oluşur. Bu uyumsuzluk beraberinde aile sorunlarına ve aile içi çatışmalara sebep olur.

Kemalpaşa Online Psikolog

İnternetten yapılan terapi işlemleri de en az normal yöntemlerle yapılan terapi gibi etkili özelliklere sahiptir ve tedavi edici özelliklere sahiptir. Kemalpaşa online psikolog talebinde bulunan kişinin sınırsız internet bağlantısına ihtiyacı vardır. Ayrıca sınırsız bağlantının aynı zamanda kaliteli olması gerekir ve terapinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olur. Online psikolog;

 1. Her ortamda kolay bir şekilde terapi işlemi gerçekleştirir.
 2. Terapi işleminde online yöntemler karşılıklı soru/cevap şeklinde ilerler.

Terapide kişiye bazı sorular sorulur ve hayat hikayesi dinlenir. ‘Kişinin başından geçen ciddi olaylar’ tedavide belirleyici rol oynar. Psikolog terapisi ‘özellikle pandemi döneminde’ online yöntemlerle tedaviyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Pandemide bulaşıcı hastalık tehlikesi nedeniyle online çözümler öne çıktı. Bununla birlikte tedavi yöntemlerinde de online yöntemlere başvuruldu. Özellikle psikolog tedavisinde online terapi aynı başarıyı gösterdi.

Kemalpaşa Dikkat Eksikliği Tedavisi

Dikkat, insanın bir konuya yoğunlaşmasıdır. Dikkatin verilmesi durumunda algı gerçekleşir ve öğrenme büyük ölçüde gerçekleşir. Kemalpaşa dikkat eksikliği tedavisi insan sağlığı ve eğitim dünyası açısından önemlidir. Özellikle ilköğretim seviyesinde eğitim gören çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenimi olumsuz yönde etkiler. Dikkat eksikliği olan kişiler;

 1. Anlatılan konuya odaklanamaz. Dikkatini veremez.
 2. Algı gerçekleşmediği için öğrenme gerçekleşmez. Bu durum öğretim hayatını olumsuz etkiler ve eğitimin aksamasına neden olur.

Kemalpaşa Depresyon Tedavisi

İnsan ruh sağlığının normal seviyeden farklı bir seviyede olması durumunda depresyon oluşumu kaçınılmazdır. Kemalpaşa depresyon tedavisi, insan ruh sağlığının normal seviyeden farklı bir seviyede olması durumunda değerlendirilir. Burada amaç tamamen veya sosyal hayatta yeterli olabilecek seviyeye gelinceye kadar tedaviyi devam ettirmektir. Depresyon belirtileri;

 • İntihara teşebbüs veya intiharı düşünmek
 • Kendini değersiz hissetmek
 • Yemeği dengesiz bir şekilde yemek
 • Uykusuzluk gibi belirtilere sahiptir. Depresyonun neden olduğu bu belirtiler olursa zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır. 

Kemalpaşa Anksiyete Tedavisi

İnsanlar olaylar karşısında her zaman için endişelenebilir. Endişe insan sağlığı için problemdir ve endişe arttığı zaman bu durumda dengesizlik meydana gelir. Kemalpaşa anksiyete tedavisi şu belirtiler meydana geldiğinde talep edilmelidir:

 1. Her an için endişeli bir halin olması
 2. Her zaman için üzüntülü halin oluşması
 3. Her an için kötü bir olayın olacağı korkusunun oluşması

Bu belirtiler oluştuğunda anksiyete sorunu oluşmuş demektir. Kaygı bozukluğunun artması durumunda daha ciddi depresyonlar meydana gelir.

Kemalpaşa Bipolar Bozukluk Tedavisi

Duygusallık ve duygusal tepki insan psikoloji açısından normal seviyede olması gerekir. Kemalpaşa bipolar bozukluk tedavisi, sevinç ve üzüntü halinin dengesizleşmesi durumunda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda kişinin ani sevinç ve üzüntü hali normal bir seviyeye gelir.

Ani duygu değişiklikleri insan hayatını ve insanlar arası ilişkileri ciddi boyutta etkiler. Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen birçok sorun, psikolojik anlamda karşımıza çıkar. İnsan hayatını olumsuz etkileyen ve aynı zamanda başarısını engelleyen psikolojik sebepler ve yersiz kaygılar, terapi ile çözümlenebilir.

Özel yöntemler, özel durumlar için geçerlidir. Psikolojik sorunlar da yöne özel kategoride değerlendirilir. Bipolar bozukluk tedavisinde psikolojik sorunların çözümünde öne çıkan özel yöntemler içerisinde yer alır. Bipolar bozukluk, her alanda sorun oluşturur ve tedavisi ihmal edilmemelidir. Tedavi yöntemleri psikolog yöntemleri kategorisinde farklı özelliklere sahiptir.

Kemalpaşa Panik Atak Tedavisi

Kaza veya benzeri ani gelişen olaylarda panik normaldir ancak panikleme hayat anlayışı haline gelirse bu durum ‘psikolojik bir sorun’ olarak değerlendirilir. Kemalpaşa panik atak tedavisi, özellikle sosyal hayatta dengesiz bir yaşantı oluşturur. Panik atak belirtileri de kendine özgüdür. Panik oluştuğu zaman ilk anda kişide;

 • Göğüs ağrısı meydana gelir.
 • Terleme meydana gelir.
 • Kalp ağrısı meydana gelir.
 • Hızlı hızlı nefes alıp verme olayı gerçekleşir.
 • Panik atak oluştuğu zaman ciltte kızarıklık oluşur.

Panik atağın en tehlikeli yanı ise kalp krizine neden olabilmesidir. Aşırı korku ve panik kişide kalp sorunu meydana getirir ve bu durum ciddi sağlık sorunu oluşturabilir.

Kemalpaşa Psikolog Hizmetlerinin Faydaları

Kemalpaşa Psikolog hizmetlerinde Anka Psikoloji Merkezi, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanların yardım alabileceği önemli bir kaynaktır. Kişi, psikologdan aldığı desteğin yanı sıra, kendine uygun stratejileri öğrenerek, kendi kendine de destek olabilir. Kemalpaşa Psikolog hizmetlerinin faydaları oldukça geniştir ve birçok alanda insanların hayatına olumlu etkiler yapabilir. Psikolog hizmetlerinin faydalarından bazıları şunlardır:

 • Kişilerin zihinsel ve duygusal sağlığı ile ilgili sorunlarını ele alarak, uygun tedavi yöntemleri kullanarak iyileşmelerine yardımcı olabilir.
 • Psikologlar, kişilerin aileleri, arkadaşları ve iş arkadaşları ile olan ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • İletişim ve problem çözme becerileri gibi stratejiler öğreterek kişilerin daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.
 • Kişilerin stres seviyelerini azaltmalarına yardımcı olabilir.
 • Stres yönetimi teknikleri, gevşeme egzersizleri ve meditasyon gibi stratejiler öğreterek kişilerin stres seviyelerini düşürebilir.
 • Kişilerin kendine güvenini artırarak, öz saygılarını yükseltmelerine yardımcı olabilir. Kendine güven arttıkça, kişiler daha iyi kararlar alabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.
 • Kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlar.
 • Kişilerin kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlama konusunda destek vererek, öz farkındalıklarını geliştirebilir.
 • Kişilerin yaratıcılık düzeylerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar