Kabul kararlılık terapisi, davranışçı bir terapi şeklinde ifade edilebilmektedir. Bir nevi eyleme geçmekle alakası olduğunu söylemek mümkündür. Bu modelin gerçek anlamda önemli bir varoluşçu temeli bulunmaktadır. İnsanın hayatta ne için yaşadığına dair pek çok soru sormaya müsait bir terapi türüdür. Terapistler aslında hayattaki büyük resme dair soruların cevaplarıyla ilgilenmektedir.

Hayatın dolu dolu ve anlamlı geçmesi adına önümüzdeki duygu, anı ve düşünce gibi faktörlerin engel olmasının ortadan kaldırılması söz konusu olmaktadır. Bunları değiştirmek, kontrol altına almak, yoğunluklarını ve sıklıklarını büyük oranda azaltmak buradaki temel amaçtır. Davranışlarımız üzerinde tüm bunların elbette etkisi var denebilir. Bunların davranışlarımız üzerindeki etkisini azaltılmasına yönelik uygulama her açıdan faydalıdır.

Kabul ve Kararlılık Terapisi Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Kabul ve kararlılık testi nedir denildiğinde, yetişkin bireylerin yaşantısal kaçınmalarını düzenlemeyi hedefleyen bir süreç olduğunu söylemek mümkündür. Kabul kararlılık testi şu sağlık sorunlarını tedavi etmeye uygundur;

 • Depresyon
 • Endişe
 • OKB
 • Şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu
 • İş yerinde yoğun stres
 • Madde kullanımı
 • Kronik Ağrı
 • Kansere psikolojik açıdan adapte olma
 • Epilepsi
 • Sigara bırakma ve diyabet kontrolü
 • Kilo kontrolü

Özellikle depresyonda olanlara göre bu testin daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Depresyon tedavisinde hala genel itibariyle geleneksel yöntemlerin kullanıldığını ifade etmek gerekir. Bu konuda modern ve yenilikçi bir uygulama olmasıyla çözüme daha kolay gitmek noktasında tercih edilmektedir. Araştırmalara göre bu terapi modelinin anksiyete bozukluğu üzerinde ciddi olumlu etkileri olduğu kabul görmüştür.

Kabul ve Kararlılık Testi Kimlere Uygulanır?

Psikolojik tedaviler konusunda araştırma yapan herkes kabul ve kararlılık testi kimlere uygulanır şeklinde bir sorgulamayla karşılaşabilmektedir. Kişilerin bu yöndeki semptomlarının iyileşebileceği çalışmalarda görülmüştür.

Yaşam kalitesini iyileştirme açısından bunun günümüzde artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığı bilinmektedir. Anka Psikoloji Merkezi bu yönde yaşam koşullarını iyileştirmek isteyen tüm hastaların ihtiyaçlarına uygun tedavi süreçlerini en modern yöntemler eşliğinde gerçekleştirmektedir. Bazı durumlarda çocuklar için de uygulanması mümkündür.

ACT Neden Yapılır?

ACT nedir şeklinde özellikle bu hizmetler ışığında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanların sorularıyla karşılaşılmaktadır. Bu terapinin temelinde “işlevsel bağlamcılık” olduğunu söylemek gerekir. Buradan yola çıkılarak ACT, organizmaya yönelik herhangi bir davranışsal unsuru “iyi” veya “kötü” şeklinde tanımlamamaktadır. Davranışların içinde bulunduğu bağlam doğrultusunda bunların değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. İzmir kabul ve kararlılık terapi merkezi, burada bireylerin kendini en iyi biçimde ifade etmelerini sağlamaktadır. Bilişsel terapi yönteminden farklı olarak ACT yapılmasındaki amaç, rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar, dürtü ve duygular gibi hoş olmayan içsel deneyimlerin oldukça sık kendini göstermesinin önüne geçmek veya şiddetini azaltmak değildir.

Buradaki asıl amaç, bunun yerine bu gibi davranış ve dürtü farklılıklarını ortadan kaldırma mücadelesini azaltırken günlük hayata daha fazla adapte olmayı sağlamaktır. Böylece kişilerin sosyal hayattaki aktivitelere daha fazla adapte olması mümkün hale gelmektedir.

Son zamanlarda psikolojik tedavi yöntemi olarak oldukça revaçta olan ACT, daha çok karmaşık problemler üzerine çalışmaktadır. Anda kalamayan, an ile temasını kesmiş herkes için bu terapilerin uygulanabilmesi söz konusudur. Geçmiş ve gelecek zihin üzerinde büyük bir baskı yaptığında herkes için uygulanabilir bir yöntemdir. İzmir kabul ve kararlılık terapisi uygulanmalarında terapistiniz bazı kavramları nasıl uygulayacağınız yönünde rehberlik edecektir. ACT Terapisinde göz önünde bulundurulan bileşenler şu şekilde sıralanabilir;

 • Kabullenme
 • Bilişsel ayrışma
 • Bağlam olarak benlik
 • Var olmak
 • Bağlılık
 • Değerler

Böylece kabullenmek ve bilişsel ayrışmanın nasıl öğrenileceğini dair yol gösterici olunmaktadır. Düşünce ve duygulardan farklı olarak kişilerin kendilerine dair farklı taraflarını tanımları yardımcı uzmanlar sürece eşlik etmektedir. Sağlıklı farkındalığa teşvik edilerek kişilerin farkındalık egzersizlerini yapmaları bu seansların içinde yer almaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar