İzmir kariyer danışmanlığı, bireylerin potansiyellerini belirlemeye ve gerçekçi gelecek hedefleri oluşturmaya yardımcı olur. Kariyer danışmanlığı, bireylerin mesleki hedeflerini belirlemelerine, iş bulmalarına, iş değiştirmelerine, kariyerlerini ilerletmelerine ve iş yaşamında daha başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulan bir hizmettir. Kariyer koçları olarak da bilinen kariyer danışmanları, bireylerin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve değerlerini değerlendirir.

Bu değerlendirmeler sonucunda bireylerin, en uygun kariyer yolunu bulmalarına rehberlik edilir. Kariyer danışmanlığında profesyonellere ve kariyer değiştirenlere eğitim, istihdam seçenekleri ve kariyer ilerlemesi hakkında tavsiyelerde bulunulur. Kalifiye uzmanlardan oluşan Anka Psikoloji ekibi tarafından sunulan kariyer danışmanlığı hizmeti, hayatın her bölümünün uyum içinde olması için bireysel terapiyi de içermektedir.

Kariyer Danışmanının Tipik Görevleri

Kariyer danışmanlığı hizmetinde koçluk ve danışmanlık alanındaki uzmanlık becerileri, terfi etmeyi hedefleyen kişilere, kariyer yönünü değiştirmek isteyenlere ve yeni bir iş bulması gerekenlere rehberlik etmek için kullanılır. Bire bir görüşmeler, psikometrik ve kişilik testleri ve atölye çalışmaları yoluyla müşterilerin kişisel özelliklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını değerlendirmek bir danışmanın tipik görevlerinin başında gelir. Bunlar dışında bir kariyer danışmanı;

 • Görüşmelere ve test sonuçlarına dayalı tavsiyelerde bulunur.
 • İş arama, başvurular, özgeçmişler, mülakatlar ve kariyer yönetimi konularında pratik yardım sunar.
 • İşten çıkarılma sürecindeki insanları destekler.  Bu çalışma alanı aynı zamanda “dışarı yerleştirme” olarak da bilinir.
 • Eylem planları, raporlar ve kariyer literatürü yazar.

Kariyer Danışmanının Temel Becerileri

Bir kariyer danışmanı, bireylerin mesleki gelişimlerini yönlendiren ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan uzmandır. Kariyer danışmanının bu rolü başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için çeşitli becerilere sahip olması gerekir. Kariyer danışmanlarının sahip olması gereken temel beceriler şunlardır:

 1. Mükemmel iletişim ve dinleme becerileri
 2. Empati becerileri
 3. Test puanlarını ve istihdamla ilgili eğilimleri incelerken kullanılacak analitik beceriler
 4. Atölye kolaylaştırma becerileri
 5. Sunum becerileri
 6. Özellikle serbest meslek sahibi ise ticari farkındalık
 7. Koçluk becerileri
 8. Güven uyandırma becerisi
 9. Problem çözme yeteneği
 10. Planlama ve Organizasyon yeteneği
 11. Problem çözme yeteneği
 12. Analitik düşünme yeteneği
 13. İşbirliği ve ağ oluşturma yeteneği
 14. Gizlilik ve etik olabilme yeteneği
 15. Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği

İyi iletişim, danışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurma ve onları anlamayı sağlar. Dinleme, açık iletişim kurma, empati ve etkili geri bildirim verme becerileri önemlidir. Danışanların duygusal ve profesyonel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için bir danışanın empatisinin yüksek olması önemlidir. Empati, danışanların güvenini kazanmada yardımcı olabilmektedir. Kariyer danışmanları, danışanların karşılaştığı zorlukları ve engelleri analiz ederek çözüm yolları geliştirmelidir.

Problem çözme yeteneği, farklı senaryolarda etkili rehberlik sağlamalarına yardımcı olur. Danışanların yeteneklerini, ilgi alanlarını, değerlerini ve kariyer hedeflerini analiz edebilmek çok önemlidir. Bu sayede, en uygun kariyer yollarını belirleyebilirler. Danışanların kariyer planlarını oluşturmak, takip etmek ve gerektiğinde revize etmek için de planlama ve organizasyon becerilerine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bir kariyer danışmanının iş dünyası ve farklı sektörler hakkında geniş bir bilgiye sahip olması gerekir.

Doğru ve güncel rehberlik sağlamada bu özellik, en büyük yardımcıdır. İyi bir kariyer danışmanı, işverenlerle, işletmelerle ve diğer kariyer profesyonelleriyle etkili ilişkiler kurma yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, danışanların farklı fırsatlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olabilir. Kariyer danışmanları, danışanların ihtiyaçlarını karşılamak için diğer uzmanlarla işbirliği yapabilir ve geniş bir profesyonel ağa sahip olabilir.

Danışanların kişisel ve profesyonel bilgilerini gizli tutma ve etik standartlara uygun davranma yeteneğiyse, kariyer danışmanları için kritik bir yetenektir. Çevrimiçi kariyer kaynaklarını araştırmak, çevrimiçi rehberlik sağlamak veya uzaktan danışmanlık hizmetleri sunmak için teknolojiyi de etkili bir şekilde kullanabilmeleri gerekir. Anka Psikoloji Merkezi’nde olduğu gibi bu temel özelliklere sahip kariyer danışmanları sayesinde, iyi ve nitelikli kariyer danışmanlığı hizmeti sunulur.

Kariyer Danışmanlığının Önemi ve İşlevleri

Kariyer danışmanlığı hizmetinde bireylerin yetenekleri, ilgi alanları ve kişisel değerlerini değerlendirerek en uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak, bireylerin işlerinde daha mutlu ve tatmin olmalarını sağlar. Kariyer danışmanları, bireylerin kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı oldukları gibi hangi eğitimleri almak gerektiği, hangi becerilerin geliştirilmesi gerektiği gibi konularda da yol göstericidir.

Bu hizmette iş başvuruları yaparken CV hazırlığı ve mülakat teknikleri konusunda da danışmanlık sağlamak çok önemlidir. Çünkü iyi bir CV hazırlığı ve mülakat performansı, iş başvurusu yaparken büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, mevcut işlerinden memnun olmayan bireyler için yeni kariyer yolları veya sektör değişiklikleri konusunda rehberlik eden kariyer danışmanlığı, hangi eğitim programlarına katılmanın veya hangi becerilerin geliştirilmesinin kariyer ilerlemesi için faydalı olacağını önerir.  

Kariyer danışmanları, bireylerin karşılaştığı kariyer engellerini belirlemeye yardımcı olur ve bu engelleri aşmak için stratejiler geliştirirler. Kendi işini kurmak veya girişimci olmak isteyen bireylere iş planı oluşturma, finansal planlama ve pazarlama konularında danışmanlık yapabilirler. Mevcut işlerinde daha başarılı olmak isteyen bireylere, iş yeri ilişkileri, iletişim, liderlik becerileri gibi konularda rehberlik edebilirler.

Kariyer danışmanlığı, bireylerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayarak kariyerlerindeki başarıyı artırmaya yardımcı olur. Kariyer danışmanları, genellikle psikoloji, işletme veya eğitim alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Kariyer danışmanlığı, bireylerin hedeflerine ulaşmalarına destek olurken, aynı zamanda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kariyer planları yapmalarına yardımcı olurlar.

Tavsiye Edilen Yazılar