Bilişsel davranışçı terapi psikolojide kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Psikoterapi yöntemleri arasında yer alır. Psikolojik rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında etkili olan bir terapi şeklidir. Aaron Beck tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir. Bu yöntem ile kişilerin duygu ve düşüncelerinin gelişimi ve değişimi izlenir ve modellenerek terapiler uygulanır. Bu terapi yöntemi şimdiki zaman odaklıdır. Kişinin yaşadığı sorunların tedavisinde düşünce, duygu ve davranışların değiştirilmesi amaçlanır.

Yaşanan olaylara ve dünyaya her insanın bakış aşıcı farklıdır. Aynı olaylara karşı farklı tepkiler verir ve algılar. Bilişsel davranışçı terapi ile uygulanarak kişinin bakış açısının değişmesi amaçlanır. Kişinin daha önceki deneyimlerinden yola çıkılır ve bunların kişinin hayatına etkilerinin ortadan kalkması ve yeni bakış açısının oluşturulması amaçlanır. Terapi ile kişinin olaylara karşı düşünceleri değiştirilir. Düşüncelerin değişmesi ile birlikte duygu ve davranışlarda paralel şekilde değişir. Anka Psikoloji Merkezi deneyimli psikologları ile bu terapiyi başarılı şekilde uygular.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi nedir incelendiğinde bunun kişinin yaşadığı psikolojik sorunların tedavisini etkili şekilde gerçekleştirdiği görülür. Bu tedavide terapinin yanında ayrıca kişiye çeşitli egzersizler ve ev ödevleri verilerek bunları yapması istenmektedir. Bu terapi yönteminde geçmişte yaşanan olayların bilinç altına itilerek olumsuz etkilerinin yaşanmasının önüne geçilir. Geçmişteki olaylardan dolayı oluşan olumsuz duyguların tersine çevrilmesi ile yeni bakış açısı ile olumlu duygular oluşturulur. Bu tedavi yönteminde terapist ile danışanın işbirliği içinde olması önemlidir.

Geçmişte yaşanan olaylar bugünün şartları ve duyguları ile tekrar değerlendirilir. Geçmişte yaşanan çeşitli olayların, travmaların kişinin üzerinde yarattığı etkilerin neler olduğu belirlenir. Bunun ardından da yaşanan travmaların yeniden değerlendirilmesi ve kişide oluşturduğu kısıtlamalar ve kişilik bozuklukları tedavi edilir. Kişinin kendi başına yaşadığı sıkıntılarla başa çıkabilmesi için benlik duygusunun gelişmesi sağlanır. Bilişsel terapi hedef odaklı olarak uygulanır. Kişinin belli bir psikolojik sorunu vardır. Bunun geçmişteki hangi olaydan dolayı ortaya çıktığı tespit edilir. Terapist ve danışan bu olayı birlikte değerlendirir ve çözümüne yönelik stratejileri de birlikte geliştirirler.

Bilişsel Davranşçı Terapi Temel İlkeleri Nelerdir?

Danışanın temel inanışları üzerinde çalışır. Bilişsel terapi bu inanışları değiştirir. Kişinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yaşayacağı sıkıntılarla nasıl başa çıkacağına dair kendini geliştirmesini sağlar. Kişi kendinde bulunan zayıf ve eksik yönleri öğrenir. Bunların güçlenmesini ve tamamlanmasını sağlar. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olarak kullanılan bilişsel davranışçı terapi ilkeleri arasında şunlar yer almaktadır.

 • Danışanın temel düşünce davranışlarında bir neden sonuç ilişkisi olduğuna inanılır. Bu karmaşık yapının anlaşılması ve neden sonuç ilişkisinde oluşan sorunların ortadan kalkması sağlanır.
 • Danışanın bilişsel yöntemlerle öğrenme süreçleri geçirmesi amaçlanır.
 • Tedavinin daha etkli ve kısa sürede olabilmesi için davranışsal kuramlarla birlikte kullanılır.
 • İşbirliğinin ve danışanın aktif katılımıyla tedavi süreci sonuç verir.
 • Amaca yönelik bir terapidir ve kişinin şu anından yola çıkılarak yaşadığı sorunların üzerine eğilir.
 • Bu terapi aynı zamanda eğiticidir ve kişinin bundan sonra da yaşadığı sorunlarla baş etme yeteneğini kazanmasını sağlar.
 • Düşünce ve duygularda olan bozukluklar tespit edilerek bunların değiştirilmesi sağlanır.
 • Danışanın tedavi sürecinin etkin olması verilen ev ödevleri ve egzersizler ile mümkün olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi nasıl yapılır incelendiğinde bunun seanslar şeklinde uygulandığı görülür. Terapist ile danışanın karşılıklı olarak konuşması ile seanslar ilerler. Seanslar başlamadan önce danışandan bazı sorulara cevap vermesi ve formlar doldurması istenir. İzmir Psikolog her seansta bir önceki seansta yapılan değerlendirmelerin etkileri nedir kontrol edilir. Terapi de adım adım ilerlenir ve yaşanan ilerlemeler kaydedilerek bir sonraki seans için planlama yapılarak kişiye yapması gereken ev ödevleri verilir. Terapinin uygulanması sırasında şu aşamalar uygulanır.

 • Danışanın o anki duygu durumu ve neler hissettiğinin öğrenilmesi için terapist sorular sorar.
 • Danışanın hayatında olan olayları anlatması istenir ve ortaya çıkan değişiklikler öğrenilir.
 • Terapist bir önceki seans hakkında sorular sorar. Danışanın önceki seansı değerlendirmesi istenir.
 • O seansta konuşulacak konu hakkında terapist ve danışan birlikte karar alırlar. Terapist bu konuda danışana sorular sorar.
 • Danışana ödevler verilir ve bunları yerine getirmesi istenir.
 • Terapist tarafından o seansta yapılan konuşmalar ve ele alınışları hakkında özet yaparak daha iyi kavranmasını sağlar.
 • Terapist danışandan geri bildirimler alacağı sorular sorar.

Tavsiye Edilen Yazılar