Antisosyal kişilik bozukluğu kronik bir hastalıktır ve kişinin hayatını yaşam boyu etkiler. Kişi içinde yaşadığı toplumun ahlak ve etik kurallarına uymaz. Kuraldışıdır ve genellikle saldırgan, dürtüsel davranışları ile dikkat çekerler. Bu hastalığın tanısının koyulabilmesi için kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Bunun yanında çocukluk döneminde de dürtüsel, saldırgan, isyankar davranışları olduğu görülür.

Suç işleme eğilimi olan bu kişiler hukuka uymayan davranışları gösterebilirler. Manipülatif karakterleri nedeniyle kendilerini olduğu gibi ailelerini ve arkadaşlarını da zor durumda bırakırlar. Antisosyal kişilik bozukluğu tedavi edilmediği takdirde hukuki sorunlar yaşama ihtimalleri yükselir. Sorumluluk almayan, agresif ve toplum kurallarını umursamayan bu kişiler yaptıkları olumsuz davranışlar karşısında pişmanlık ya da suçluluk hissetmezler. Anti sosyal kişilik bozukluğu tedavisi için İzmir psikolog ile iletişime geçebilirsiniz.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Çocukluk çağında başlayan hiperaktivite ve dikkat bozukluğunun ilerleyen yıllarda antisosyal kişilik bozukluğu olarak devam ettiği görülebilir. Bunun yanında antisosyal kişilik bozukluğu nedir incelendiğinde çevreye uyum sağlayamayan, agresif, manipülatif insanların yaşadığı hastalık olduğu görülür. Pek çok kişilik bozukluğu hastalığında görüldüğü gibi ben merkezci kişilerdirler. Toplumsal kurallar onlar için bir anlam ifade etmez. Disipline ve otoriteye karşı gelen bu kişiler davranışlarının sonuçlarının olumsuz olmasından kesinlikle rahatsızlık duymazlar. Bu hastalığın belirtileri arasında şunlar yer alır.

  • Dürtüsel davranma ve geleceği planlamama
  • Sık sık yalan söyleme, kendi çıkarına olacak şekilde takma adlar kullanarak insanları kandırma ve dolandırma
  • Yasal yükümlülüklere uymama ve tutuklanmasına neden olacak eylemlerde bulunma
  • Sinirlilik, agresiflik ve sık sık kavgalara karışma başkalarının hakkına el uzatma
  • Kendinin ve diğer insanların güvenliğini düşünmeme
  • Sorumsuzluk özellikle sürekli bir işin olmaması, parasal yükümlülükleri yerine getirmeme
  • Başka insanlardan çaldığında, zarar verdiğinde ya da dolandırdığında buna kılıf uydurma ve aldırmama. Bunlardan dolayı suçluluk hissetmeme ve vicdan azabı çekmeme

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Görülme Sıklığı

Antisosyal kişilik bozukluğu görülme sıklığı erkeklerde daha fazladır. 15 yaşında ilk belirtileri görülmekle birlikte teşhisin koyulması için kişinin 18 yaşını geçmiş olmasına dikkat edilir. Toplumda görülme sıklığı %1-3 oranlarındadır. Erkeklerde bu oranın %7’ye kadar yükseldiği yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur.  Kadınlarda ise oran %1’e kadar düşer. Bu hastalığın olduğu kişiler yaptıkları kötü davranışlardan dolayı diğer kişileri suçlama eğilimindedirler.

Antisosyal kişilik bozukluğu bir akıl hastalığı değildir. Psikolojik hastalıktır ve bundan dolayı adli ceza ehliyetleri bulunur. Aldıkları cezalarda indirim uygulanmakla birlikte bu konuda karışıklıklar olabilir. Cezai ehliyetleri olmasından dolayı Antisosyal kişilik bozukluğu hastalığı olan kişilerin sık sık suç işleyerek hapse girmeleri gibi durumlar ortaya çıkar. Toplumda sosyopat olarak adlandırılmaktadırlar.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Teşhis ve Tedavisi

Erkeklerde daha sık görülen antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi ve tedavisi için kişinin yaşının 18’den büyük olması gerekir. Yukarıda belirttiğimiz özellikleri gösteren kişilere teşhis koyulur. Bu kişiler agresif, ahlak ve etik kuralları umursamaz, sık yalan söyler ve vicdan azabı çekmezler. Sosyal normlara karşı gelen bu kişilerin hastalığının teşhisi koyulması ile birlikte tedavisi başlar. Kendine zarar verme eğiliminde olan kişilerin hastanede yatarak tedavi edilmeleri gerekir. Tanı koyulması aşamasında çocukluk travmaları, evden kaçma, yalan söyleme, saldırgan davranışlar, suç işleme öyküleri olduğu görülür.

Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi sırasında ilaç ve terapi yöntemleri birlikte uygulanmalıdır. Tedavide kişinin kendine yardım gruplarına eklenmesi kendine zarar vermesinin önüne geçer. Terapi ile kişinin dürtüsel davranışlarının kontrol altında tutulması mümkün olur. İlaç ve terapi tedavilerinin birlikte kullanılması ile birlikte hastalık kontrol altına alınabilir. Kendinizde ya da yakınınızda antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri olduğunu düşünüyorsanız mutlaka teşhis ve tedavi için İzmir psikolog destek alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar