İnsanların beslediği pek çok duygu durumu vardır. Üzüntü, sevinç, heyecan ve korku en baskın olan duyguların başında gelir. Gün içerisinde bu duygu durumları sürekli olarak değişebilmektedir.

Duyguların kişinin deneyimlediği şeylere göre değişkenlik göstermesi oldukça olağan bir durumdur. Fakat heyecan, üzüntü ve korku gibi duyguların aşırılığı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Korku da aşırılığı halinde psikolojik bir rahatsızlık boyutuna gelebilecek duygu durumlarından birisidir. Herhangi bir şey ya da birden fazla şeye aşırı korku haline fobidenir ve bu korku anksiyete bozukluklarından birisi olmaktadır. Hemen hemen pek çok kişinin fobisi vardır.

Oldukça basit olarak görülen şeyler bazı insanların korkulu rüyası olabilir. Fobiler genel olarak hayatı oldukça zorlaştırmaktadır. Buna bağlı olarak da kişilerin korkularının üstüne giderek aşması gerekmektedir. Fakat aşılamayan korkuların tedavisi vardır. Kişiler psikoterapi yöntemleri ile korkularının daha hızlı ve kolay bir şekilde üstesinden gelebilirler. Agorafobi de kişilerin mustarip olduğu fobilerden birisidir.

Agorafobi Nedir?

Her canlı kendini dışarıdan gelebilecek herhangi zararlı bir duruma karşı korumaya almaktadır. Genel olarak gösterilen ilk reaksiyon da korkudur. Fakat kişilerin herhangi bir varlığa ya da duruma karşı hissetmiş olduğu korkunun aşırılığı fobidir. Fobiler, kişilerin gündelik yaşamını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Psikolojik olarak sürekli tedirginlik hali içinde olmak bir anksiyete bozukluğudur. Fobiler de pek çok kişide rastlanılan anksiyete bozukluklarının başında yer almaktadır.

Agorafobi de pek çok insanın yaşamış olduğu bir fobi türüdür. Agorafobisi olan kişiler, korku hissettiği durum ile karşı karşıya kaldıkları zaman kaçınma ihtiyacı duyarlar. Bu fobiye sahip olan kişiler güvenli ve konforlu alanlarından ayrılmak istemezler. Çünkü başlarına herhangi bir şey geldiğinde yardıma ulaşamayacaklarını düşünürler. Bu nedenle de evden çıkmaz istemezler.

Agorafobi, kişilerin hayatını büyük ölçüde etkileyen ve zora sokan bir fobi türüdür. Baskın olan kaçınma ihtiyacı ile birlikte güvende olsalar bile korku durumunu atlatamayarak rahatlayamaması psikolojik olarak olumsuz bir durumdur. Buna bağlı olarak da fobisi olan kişilerin bir psikolog tarafından terapiye ihtiyacı olmaktadır.

Agorafobi

Agorafobi Terapisi

Bir anksiyete bozukluğu olan agorafobinin de her olumsuz psikolojik durum gibi tedavisi vardır. Kişiler Anka Psikoloji Merkezi’nden hemen hemen pek çok psikolojik durumda olduğu gibi agorafobileri için de psikolojik destek alabilmektedir. Fobisi için psikolojik destek alan kişi sayısı az olsa da aşırı derecede rahatsızlığı olan kişiler için kaçınılmazdır. Agorafobi tedavi yöntemi genellikle hem ilaç hem de terapi birlikte yürütülmektedir. Böylece hem daha hızlı hem de etkili sonuç alınabilmektedir. Hastanın fobisinin üstüne gitmesi istenir. Korkulan şey ile karşı karşıya kalındığı zaman verilen reaksiyonlar ve bu durumun nasıl üstesinden geldiği oldukça önemlidir. Terapi seansları ile bu durumun zamanla aşıldığı görülmektedir.

Agorafobinin Nedenleri

İnsanların duygu durumları birbirinden tamamen farklıdır. Benzer duygu durumlarında bile kişiler farklı reaksiyonlar gösterebilmektedir. Bu durum özellikle korku halinde ayırt edicidir. Bir kişinin korktuğu bir şeyi diğer kişi oldukça sakin karşılayabilmektedir. Buna bağlı olarak da pek çok farklı fobi çeşidi vardır.

Kişiler hemen hemen her şeye karşı korku besleyebilirler. Pek çok kişi için oldukça normal olan bir durum başka kişilerin korkulu rüyaları olabilir. Bu korkular da fobi kategorisi içinde yer alabilir. Çoğunluk için oldukça sıradan olan fakat belirli sayıda insanlar için ilaç kullanmak ya da terapi ile tedavi olmak zorunluluğu olan agorafobinin nedenleri genellikle kişilerin kendi içsel çatışmaları ve çevresel faktörler olmaktadır.

Agorafobi Terapisine İhtiyaç Duyulmasına Neden Olan Etkenler

Kişilerin hemen hemen pek çok farklı şeye karşı fobisi olabilmektedir. Basit gibi görünen şeyler insanların fobileri olabilir. Buna bağlı olarak da fobilere verilen reaksiyonlarda farklı olabilir. Fakat genel olarak fobisi olan bir kişinin rahatsızlık duyduğu şey ile karşı karşıya kalması durumunda göstermiş oldukları belirtiler benzer olabilir.

Bu belirtiler hem davranışsal hem de fiziksel olarak ortaya çıkabilmektedir. Kişilerin fobileri ile karşı karşıya kaldıkları zaman gösterdikleri belirtiler şu şekildedir;

 • Bir korku veya dehşet duygusu
 • Uyku bozukluğu, yorgunluk hissi
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Bayılacağı hissine kapılmak
 • Ölüm korkusu
 • Titreme
 • Soğuk terleme
 • Bulanık görme
 • Nefes darlığı
 • Ağız kuruluğu
 • Mide bulantısı
 • Ani tansiyon düşüşü
 • Bunalım
 • Sinir krizi

İzmir Psikolog-Anka Psikoloji Merkezi

Randevu için 05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar