Turgutlu klinik psikolog hizmeti ile Anka Psikoloji Merkezi, temel aktivitelerini teşhis dahil değerlendirme, tedavi ve araştırma olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırır. Değerlendirmede, bireylerin göreceli zekasını ya da diğer yeteneklerini değerlendirmek amacıyla psikolojik testler uygulanır. Belirli bir ruhsal bozukluğu teşhis etmeye yardımcı olacak zihinsel özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla da testler uygulanır ve yorumlanır. 

Psikoloğun bir hastayı gözlemlediği, sorguladığı ve hastayla etkileşime girdiği görüşme, başka bir teşhis aracıdır. Tedavi amacıyla, klinik psikolog çeşitli psikoterapi türlerinden herhangi birini kullanabilir. Klinik psikoloji uzmanlık alanı,çiftler, bireyler, aileler ve gruplar için sürekli ve kapsamlıdır. Zihinsel ve davranışsal sağlık bakımı sağlar. Klinik psikolojide çok çeşitli zihinsel ve davranışsal sağlık sorunları ele alınır. 

Klinik psikolojinin kapsamı, çoklu farklılıkları, tüm yaşları ve çeşitli sistemleri içerir. Pek çok klinik psikolog, danışana uygun tekniklerin bir kombinasyonundan yararlanarak eklektik bir yaklaşım benimser. Klinik psikologlar, diğer psikoloji hizmet alanların yanı sıra davranış terapisi, grup terapisi, aile terapisi veya psikanaliz alanlarında uzmanlaşabilir.

Bazı klinik psikologlar için deneysel araştırma ve istatistiksel prosedürler önemli bir alandır. Bu nedenle klinik psikologlar, ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili çalışmalarda genellikle çok önemli katılımcılardır. Uyum sorunları ve travmatik stres reaksiyonları, ciddi akıl hastalığı ve kriz müdahalesi dahil olmak üzere duygusal ve psikolojik problemler, kişilerarası veya sosyal problemler ve işlev bozukluğu, madde kullanımı ve bağımlılığı dahil davranışsal problemler klinik psikoloji içinde yer almaktadır. 

Klinik Psikolog Turgutlu Çalışma Alanları

• Duygu durum bozuklukları

• Yeme içme bozuklukları

• Kaygı ve anksiyete bozuklukları

• Obsesif kompulsif bozukluklar

• Uyku bozukluğu

• Cinsel işlevlerde yaşanan bozukluklar

• Madde bağımlılığı

Uzman Bir Klinik Psikologda Olması Gereken Yetenekler

Uzman bir klinik psikologda olması gereken yeteneklerin başında yaşam boyu psikopatoloji ve ruh sağlığını anlama gelmektedir. Uzman bir klinik psikologda olması gereken yetenekler, bireylerin zihinsel sağlığını anlamak, desteklemek ve iyileştirmek için gerekli olan bir dizi beceriyi içerir. Bu yetenekler, uzman bir klinik psikoloğun etkili bir şekilde çalışabilmesi ve bireylerin sağlıklarını destekleyebilmesiaçısından. 

Uzman bir klinik psikologda bulunması gereken özellikler şunlardır:  

• Bilişsel, davranışsal, duygusal ve kişilerarası işleyişi değerlendirebilme ve test verilerini gözlemleyebilme

• Değerlendire ve verileri görüşmeler ve diğer veri kaynaklarıyla bütünleştirebilme ve sentezleyebilme 

• Sağlığı ve işleyişi iyileştirmek için psikolojik ve davranışsal müdahale yürütme becerisi

• Çok çeşitli kanıta dayalı müdahaleler kullanma becerisi

• Bir dizi klinik psikolojik süreç üzerine araştırma yürütme, yayma ve uygulama becerisi 

• Geniş bir popülasyon çeşitliliği ile terapötik ilişkiler ve iletişim kurabilme ve sürdürebilme

• Etik ve yasal düzenleyicileri tanıma ve bunlara yanıt verme becerisi 

• Davranışa rehberlik eden, profesyonel beklentilerin anlaşılması 

• Gelişim evrelerinin ve yaşam geçişlerinin daha geniş biyososyokültürel bağlamla nasıl kesiştiğine, kimliğin bir işlev olarak nasıl geliştiğine dair farkındalık 

• Güven ve bağ kurmayı kolaylaştırarak terapi sürecini etkili kılma becerisi, yani empatik olmak

• Bireylerin karşılaştığı zorlukları analiz etme ve çözüm yolları önermek için problem çözme yeteneği

• Farklı terapi yaklaşımlarını ve yöntemlerini esnek bir şekilde uygulayabilme

• Bireylerin bazen uzun ve zorlayıcı olabilen terapisüreçlerini sabırla yönlendirebilme ve hoşgörülü olabilme

• Kendi duygusal sınırlamalarını ve reaksiyonlarını anlayarak sağlıklı bir terapi ilişkisi sürdürebilme becerisi

• Farklı kültürlerden gelen bireylerle çalışırken kültürel farklılıklara duyarlı olabilme ve çeşitli perspektiflere saygı gösterme becerisi

• Psikoloji alanı sürekli olarak gelişen bir alan olduğu için yeni araştırmaları takip etme ve kendini güncel tutarak sürekli olarak öğrenmeye açık olabilme

Turgutlu Klinik Psikolojide Psikodinamik Yaklaşım

Klinik psikolojinin önemli bir alt alanı olan psikodinamik. zihinsel süreçlerin bilinçdışı düzeydeki işleyişine ve insan davranışlarının kökenlerine odaklıdır. Psikodinamik yaklaşıma göre, bireylerin bilinçaltında yer alan düşünceler, duygular ve istekler, davranışları ve duygusal durumları üzerinde etkilidir. Bu bilinçdışı içerikler, genellikle bireyin farkında olmadığı ancak davranışlarına ve duygusal deneyimlerine etki eden faktörlerdir.

Psikodinamik yaklaşım, insanların içsel olarak farklı istekler, düşünceler ve ihtiyaçlar arasında çatışmalar yaşayabileceğini öne sürer. Bu içsel çatışmalar, bilinçdışı düzeyde gerçekleşebilir ve bireylerin davranışları ve duygusal tepkileri üzerinde etkili olabilir. Psikodinamik yaklaşım, bireylerin çocukluk deneyimlerinin ve erken yaşam olaylarının yetişkinlikteki davranışlarına ve duygusal durumlarına nasıl etki edebileceğine vurgu yapar. Bu geçmiş deneyimler, bireylerin kişilik gelişimini şekillendirebilir.

Bilinçdışı işleme ve savunma mekanizmaları, bireylerin bilinçaltındaki düşüncelerle başa çıkmak ve bu düşünceleri bilinç düzeyinden uzak tutmak için kullanabileceği çeşitli savunma mekanizmalarını vurgulanır. Örnekler arasında inkar, bastırma, yansıtma ve projeksiyon yer alır. Psikodinamik terapide, bireyin terapi ilişkisinde terapisti geçmişteki önemli figürlerle ilişkilendirme eğilimine transferans denir. Terapist, bu transferansı anlamak ve bireyin içsel dünyasını daha iyi keşfetmek için kullanır. 

Ancak, bu durum bazen kontrendikasyon olarak adlandırılan duygusal zorluklara yol açabilir. Psikodinamik yaklaşım, bireyin derinlemesine anlamını ve içsel dünyasını keşfetmeyi amaçlar. Ancak, bu yaklaşımın terapi süreci uzun sürebilir. Psikodinamik terapi, bireylerin bilinçdışı içeriklerini ve içsel çatışmalarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Terapist, bireyin sözel ifadelerini, rüyalarını ve serbest çağrışımlarını inceleyerek bu içsel dünyayı keşfetmeye çalışır.

Tavsiye Edilen Yazılar