Anka Psikoloji Merkezi’nin Seferihisar Psikolog hizmeti, yetişkinlerin olsun ergen veya çocukların olsun insanların yaşam kalitesi ile esenliklerini iyileştirmelerine, hayat potansiyellerini artırmaya, yaşadıkları uyumsuzlukları önlemelerine, sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için çeşitli terapi yöntemleri sunar.

Her yaştan danışanının çok daha huzurlu ve mutlu bir yaşantı sürmelerine katkı sağlar. Anka Psikoloji Merkezi, her bölgede olduğu gibi Seferihisar’da da sunduğu psikolog hizmetiyle de bir numaradır. 

Kanıta dayalı değerlendirme, müdahale, eğitim, önleme ve araştırma uygulamalarında oldukça nitelikli olan Anka Psikoloji Merkezi, çiftler, bireyler, aileler, yetişkinler, ergenler, gruplar ve çocukların öncelikli olarak sağlıklı ve güçlü yönlerine odaklanarak çözüme ulaşmaya çalışır. Merkez için kültürel, sosyopolitik, cinsiyet, ırk, sosyoekonomik, cinsel yönelim ve deneyim gibi faktörlere odaklanmak da büyük önem taşımaktadır.

Nitelikli Bir Psikolog Hizmetinde Olması Gereken Özellikler

Danışanlarının endişelerini, sorunlarını şekillendirmek, çevresel bağlamsal etkilere odaklanmak nitelikli psikolog hizmetinde olması gereken özelliklerdir. Tüm bu özellikleri dikkate alan Anka Psikoloji Merkezi,  olması gerektiği gibi yargısız, etnik ve tarafsız bir hizmet sunar. Nitelikli bir psikoloji merkezinin her geçen gün kendisini geliştirmesi ve yenilemesi gerekmektedir. Duygusal, fiziksel, ilişkisel, sosyal, kültürel, eğitimsel ve kimlik ile ilgili sorunları önlemek, iyileştirmek için güçlü yanlara dayalı uygulamalar kullanır.

Seferihisar psikolog hizmetinin amacı, bireylerin hem mevcut olan em de gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunlarının üstesinden gelmelerine destek olmaktır. Hızlı toplumsal değişim, kentleşme, teknoloji gibi etkenle de, insanlardaki stres seviyelerini artırmaya başlamış ve kafa karıştırıcı birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuş ve olmaktadır. Çoğu insan için gerek bu faktörler gerekse bireysel sorunlar, ciddi uyum sorunları yaratır.

Nitelikli ve profesyonel bir psikolog, evlilik, eğitim, mesleki, kişisel ve ebeveynlik gibi çeşitli sorunları ele alabilmelidir. Psikolojide temel amaç, topluma özgüvenli, öz yönetimli, kendilerini daha iyi anlayan, yaşam taleplerine verimli cevaplar verebilen bireyler kazandırmaktır. Nitelikli bir psikolog hizmeti, müşterilerin psikolojik ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için profesyonel bir yaklaşım sergiler. Nitelikli bir psikoloğun danışanlarına sunduğu hizmet, en başta aşağıdaki özellikleri içermelidir:

  • Lisanslı ve Yetkin Olma
  • Gizlilik ve Mahremiyet
  • İyi İletişim Becerileri
  • Empati ile yaklaşım
  • Devamlı Eğitim
  • Güvenli Ortam
  • Bireyselleştirilmiş Tedavi Planı

Nitelikli bir psikolog, lisanslı ve yetkin bir kişi olmalıdır. Lisanslı olmak, psikoloğun belirli bir eğitim ve deneyime sahip olduğunu gösterir ve hizmetlerinin belirli bir standartta olduğunu garanti eder. Nitelikli bir psikolog, danışan bilgilerini gizli tutmalı ve mahremiyeti korumalıdır. Bu sayede danışan, açık ve dürüst olur. Bununla birlikte kendisini rahat hisseder. Nitelikli bir psikolog, danışanlarla etkili bir şekilde de iletişim kurabilmelidir.

İyi bir dinleyici olmak, doğru sorular sormak ve duyguları anlamak, daima danışana güven verir ve tedavinin başarısını artırır. Danışanın ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak da bir hayli önemlidir. Bireyselleştirilmiş bir plan, danışanın özel durumunu dikkate alarak belirlenir ve danışana en uygun tedavi yöntemi uygulanır. Nitelikli bir psikologda olması gereken önemli özelliklerden bir tanesi de, danışanların duygularına ve deneyimlerine empati duyulmasıdır.

Empati ile yaklaşmak, danışanın kendini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmesine yardımcı olur. Nitelikli bir psikolog, aynı zamanda psikoloji alanındaki gelişmeleri devamlı olarak takip etmeli ve sürekli olarak kendini eğitmeli ve yenilemelidir. Bu durum, danışanlara en son tedavi yöntemlerinin sunulabilmesini sağlar ve psikoloğun hizmet kalitesini yükseltir.

Nitelikli bir psikolog hizmetinde danışanın rahat bir şekilde açılabileceği ve güvenli bir şekilde tedavi sürecine girebileceği anlamına gelen güvenli ortamın sağlanması da, başarılı ve nitelikli bir psikolog bir hayli önemli bir faktördür.  Danışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir ortam yaratılmalıdır.

Seferihisar Psikolog Hizmetinde Bireysel Terapinin Önemi

Bireysel terapiye konuşma terapisi de denmektedir. Bu terapi türü, yüz yüze ve birebir seansları içermekte ve yaygın kullanılmaktadır. Bu en yaygın terapi türünde Seferihisar psikolog hizmeti, birkaç farklı terapötik yaklaşımdan oluşmaktadır. Psikolojide bireysel terapi yaklaşımı, kişinin hem davranış hem de düşüncelerine dair anlayışını artırır. Bu terapi türü, danışana sorunlarla ve stresle baş edebilmeyi, yönetebilmeyi öğretir. 

Kişilerin sağlıklı kararlar vermesini, hedefler belirlemesini ve daha bilinçli olma yetenekleri geliştirebilmesini de sağlayan bu yaklaşımda daha çok panik atak sorunu, depresyon, sosyalleşmede yaşanan sıkıntılar, ilişki ve özgüven sorunları, takıntı, travma ve geçmişte deneyimlenen olumsuz olaylar ele alınır. Bireysel terapide Anka Psikoloji Merkezi bireyin kendisine olduğu kadar çevresine karşı farkındalığını da artırır.

Tavsiye Edilen Yazılar