Psikolojik sorunlarda çok çeşitli yaklaşımlar sunan Anka Psikoloji Merkezi’nin Mavişehir psikolog hizmeti, danışanlarının karşılaştıkları belirli sorunların ele alınmasında çözüm odaklıdır. Bir dizi karmaşık psikolojik durum için etkili bir tedavi planının yanı sıra yanıtlar sağlayabilir. İnsanlarda zihinsel durumları, süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilimsel disiplin olan psikoloji, bilimsel yöntemleri kullanarak insan zihninin işleyişini ve davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışır.

Bu amaçla, psikologlar araştırma yaparak veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar. Psikolojinin birçok alt alanı vardır. Örneğin, bilişsel psikoloji, insanların nasıl düşündüğünü ve nasıl problem çözdüğünü inceler. Klinik psikoloji, psikolojik rahatsızlıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenirken sosyal psikoloji insanların toplumsal ilişkilerini ve grup davranışlarını inceler. Gelişim psikolojisi, insanların yaşam boyu değişimlerini araştırırken, nöropsikoloji de beyin işlevlerinin incelenmesiyle ilgilenir.

Mavişehir Psikolog

Mavişehir Psikolog Hizmetinde Ele Alınan Rahatsızlıklar

Psikolojinin amacı, insanların davranışları, zihinsel süreçleri ve duygusal durumlarını daha iyi anlamak ve geliştirmek için çalışmaktır. Bu nedenle, psikoloji birçok alanda uygulanır, örneğin işletmelerde, eğitimde, sağlık hizmetlerinde ve hukuk sistemlerinde kullanılır. Psikolojide ele alınan rahatsızlıklar, insanların zihinsel ve duygusal sağlığı ile ilgili birçok farklı alanda olabilir. Bu rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

Anksiyete bozuklukları

Depresyon

Yeme Bozuklukları

Uyum Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Hiperaktivite

Panik Bozukluk

Öğrenme Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Anksiyete bozuklukları, kişilerin aşırı endişe ve korku hissetmelerine neden olur. Örnekler arasında panik atak bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yer alır. Depresyon, kişinin uzun süreli üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı hissetmesine neden olur. Major depresif bozukluk, distimik bozukluk ve bipolar bozukluk gibi farklı türleri vardır. Yeme bozukluklarıysa kişinin yeme alışkanlıklarını etkiler.

Örnekler arasında anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu yer alır. Uyum bozuklukları, kişinin uyku düzenini etkiler. Örnekler arasında uykusuzluk, uyku apnesi ve uyku felci yer alır. Kişilik bozuklukları, kişinin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını etkiler. Örnekler arasında narsisistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu ve şizoid kişilik bozukluğu yer alır. Hiperaktivite, genellikle çocuklarda görülen, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği ile karakterize bir durumdur.

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da adlandırılır. Bu sorun, nörolojik bir durum olup beyindeki dikkat kontrolü, dürtü kontrolü ve davranış düzenlemesi ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Kişinin öğrenme, işlevsellik, akademik başarı ve sosyal etkileşimlerini olumsuz etkileyebilir. Hiperaktivite belirtileri, çocuğun aşırı hareketliliği, yerinde duramaması, sık sık konuşması, sık sık başkalarının sözünü kesmesi, işleri tamamlamakta zorlanmasıdır.

Kişi, dikkatini bir noktada toplamakta zorlanır ve sık sık unutkan olması gibi davranışlar sergiler. Bu belirtiler, çocuğun okulda, evde veya sosyal ortamlarda zorluklar yaşamasına neden olabilir. Hiperaktivite, tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavide, ilaç tedavisi, davranışsal tedavi veya eğitim desteği gibi yöntemler kullanılabilir. Bununla birlikte, her çocuğun ihtiyaçları farklıdır ve tedavi planı, çocuğun özelliklerine göre bireysel olarak planlanmalıdır.

Mavişehir Psikolog Hizmetleri

Mavişehir psikolog hizmetleri titiz şekilde danışanların esen, mutlu, başarılı bir hayatı olacak şekilde verir. Danışanın iş ve okul hayatına engel olmayacak bir tedavi programını hazırlar. Şeffaftır ve danışanı ile arasında güven oluşmasını sağlar. İnsan hayatının herhangi bir döneminde çeşitli zihinsel ve ruhsal sorunlar yaşayabilir. Bu sorunların tedavi edilmesi içinse geliştirilmiş terapi yöntemleri bulunur. Mavişehir psikolog ile iletişime geçildiğinde yaşanan sorunun türüne bağlı olarak uygun şu terapiler uygulanır.

  • Mavişehir Bireysel terapi: Bu terapi yetişkinlere uygulanır. Yetişkin tek başına terapiye katılır ve travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, öfke kontrolü, fobiler, migren, fibromiyalji, yeme bozukluğu, kaygı bozukluğu, takıntı ve bağımlılıklar konularında tedavi olur.
  • Mavişehir Çocuk ve ergen terapisi: Çocukların ve ergenlerin sosyal uyum sorunları, hiperaktivite, disleksi, öğrenme güçlüğü, depresyon sorunlarına çözüm getirilir.
  • Mavişehir Aile terapisi: Aile içinde yaşanan iletişimsizlik, kardeşler arasında sorunlar, ebeveyn olma sorunları, aile üyelerinden birinin kaybı sonrası yas süreci konularında yaşanan sorunlar terapilerle tedavi olur.
  • Mavişehir Cinsel terapi: Bu terapiye bireysel ya da gerektiğinde çift olarak katılım sağlanır. Aşırı cinsel istek, cinsel isteksizlik, vajinismus, disporani, erken boşalma, ereksiyon olamama sorunları terapi ile tedavi edilir.
  • Mavişehir Evlilik ve çift terapisi: Eşler ya da çiftler arasında azalan bağlılık duygusu, şiddetli geçimsizlikler, boşanma, ayrılık, iletişim kopukluğu, uyum sorunları eşlerin ve çiftin birlikte katılacağı terapilerle tedavi edilir.

Psikolog Mavişehir

Mavişehir Psikolog Uyguladığı Terapiler

Psikolojik hastalıkların pek çoğunun tedavisinde terapiler etkili olur. Bunun yanında her hastalığın tedavisinde etkili olacak terapi türü farklıdır. Mavişehir psikolog modern psikolojide uygulanan tüm terapileri bilir. Bunlardan hastanın iyileşmesinde en etkili olanı seçer ve uygular. Deneyimli psikolog terapileri öncesinde danışan ile arasında güven duygusu oluşmasını sağlar. Böylece birey terapilere katılır. Bilinmesi gereken en önemli nokta psikolojik hastalıklarda bireyin iyileşmeyi istemesi gerektiğidir. Birey hasta olduğunu kabul etmediği takdirde yapılan terapilerden maksimum faydanın alınması mümkün olmaz. Bireyin yaşadığı sorunların farkına varması ve iyileşmeyi istemesi halinde tedavi süreci çok daha kısa sürede tamamlanır.

Mavişehir psikolog tarafından uygulanan terapiler arasında bilişsel terapi, bilişsel davranış terapisi, emdr terapisi, psikoterapi yöntemleri bulunur. Bu psikoterapi yöntemleri arasından seçimi psikolog hastanın rahatsızlığına bağlı olarak seçer. Hangi terapi yöntemini kullanacağını danışana belirtir ve onun da onayını alır. Aynı zamanda danışana gerekli durumlarda ödevler, egzersizler verir. Bunların kontrolünü sağlar. Danışanı gerektiğinde grup terapilerine, sanat terapilerine yönlendirir. Seanslar sırasında hastayı gözlemler ve onun gelişimlerini kaydeder.

Anka Psikoloji Merkezi

Kurucu Psikolog Doğan TURA

Randevu için 05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar