EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, özellikle travmatik deneyimlerin neden olduğu duygusal sıkıntıları hafifletmek ve zihinsel sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Francine Shapiro tarafından 1980’lerde geliştirilen EMDR, başlangıçta travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak zamanla çeşitli psikolojik sorunlar üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

EMDR’nin temel amacı, bireyin travmatik deneyimleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak ve bu deneyimlerin yarattığı duygusal sıkıntıları azaltmaktır. Terapi sürecinde, birey travmatik anıları ve duygusal tepkileri üzerinde çalışırken göz hareketleri, ses veya dokunsal uyarıcılar gibi dışsal uyarıcılara odaklanır. Terapist, bireyin bu uyarıcılara odaklanırken göz hareketlerini izlemesini sağlar. Bu süreç, bilinçaltındaki travmatik anıların işlenmesini ve olumsuz duygusal tepkilerin azalmasını hedefler.

EMDR, aşağıdaki aşamalardan oluşan sekiz fazlı bir protokolü takip eder:

 1. Geçmiş Öykü Alımı ve Terapötik İlişkinin Kurulması: Bireyin geçmiş deneyimleri, mevcut sorunları ve hedefleri hakkında bilgi alınır. Terapist ve birey arasında güvenilir bir ilişki kurulması önemlidir.
 2. Hazırlık: Birey, EMDR süreci hakkında bilgilendirilir ve terapistle birlikte rahatlatıcı teknikler öğrenilir.
 3. Değerlendirme: Bireyin üzerinde çalışılacak hedeflenmiş anılar belirlenir.
 4. Desensitizasyon: Birey, travmatik anılarını hatırlarken terapist tarafından yönlendirilen göz hareketleri veya diğer uyarıcılara odaklanır. Bu aşamada, duygusal yükü azaltmak amaçlanır.
 5. Kuramsal Çerçeve Kurma: Birey, olumlu inançlar ve düşünceler geliştirmek için desteklenir.
 6. Yeniden İşleme: Travmatik anının pozitif bir biçimde bireyin bilişsel yapısına entegre edilmesi hedeflenir.
 7. Geri Çağırma: Birey, terapinin sonuçları üzerinde değerlendirme yapar ve gelişimi gözlemler.
 8. Kapanış: Terapist ve birey, işbirliği içinde terapinin sona erdiği bir kapanış aşamasına gelirler.

EMDR, birçok farklı psikolojik sorunun tedavisinde etkili olabilir, ancak her birey farklıdır. Bu nedenle, EMDR’nin uygun bir terapi seçeneği olup olmadığını belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir.

EMDR Terapisi Manisa Çalışma Alanları

EMDR terapisi, özellikle travmatik deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkan duygusal sıkıntıları hafifletmek ve zihinsel sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu terapi, geniş bir yelpazedeki psikolojik sorunların tedavisine yardımcı olabilir. İşte EMDR terapisinin çalışma alanlarından bazıları:

 1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD): EMDR, travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkan ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyen semptomları azaltmada etkili bir terapi yöntemidir. Savaş, cinsel saldırı, kazalar veya diğer travmatik deneyimlere maruz kalan bireyler için özellikle etkilidir.
 2. Anksiyete Bozuklukları: EMDR, genel anksiyete bozukluğu (GAD), sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) ve panik bozukluk gibi anksiyete sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. Travmatik olayların neden olduğu anksiyete semptomlarına odaklanarak bu sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.
 3. Depresyon: EMDR, depresyon semptomlarına neden olan travmatik deneyimlere odaklanarak depresyonun hafifletilmesine yardımcı olabilir.
 4. Bağımlılık: Bağımlılıkla mücadele eden bireylerde, EMDR’nin travmatik olayların etkileriyle başa çıkmaya yardımcı olduğu ve bağımlılıkla mücadele sürecini destekleyebileceği gözlemlenmiştir.
 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): EMDR, OKB’nin tedavisinde de kullanılabilir. Obsesyonlara ve zorlayıcı düşüncelere neden olan travmatik deneyimlere odaklanarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
 6. Performans Kaygısı: Sosyal durumlarda veya iş performansıyla ilgili endişe ve korkularla başa çıkma konusunda EMDR, bireyin daha sağlıklı düşünce kalıpları ve duygusal tepkiler geliştirmesine yardımcı olabilir.
 7. Fobiler ve Korkular: EMDR, fobiler veya travmatik olaylara dayalı korkuların tedavisinde etkili olabilir. Korkuların temelindeki travmatik deneyimlere odaklanarak bu korkuların hafifletilmesine katkıda bulunabilir.
 8. İlişki Sorunları: EMDR, kişinin geçmiş ilişki deneyimlerine odaklanarak, bu deneyimlerin mevcut ilişkileri nasıl etkilediğini anlamasına ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri geliştirmesine yardımcı olabilir.

EMDR terapisi, bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna bağlı olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ancak, her terapi yöntemi gibi, EMDR’nin etkili olabilmesi için bireyin terapi sürecine katılımı ve uyumu önemlidir. Uygulamada, bu terapinin faydalı olduğu bir dizi klinik durum bulunmaktadır, ancak terapistle danışılarak bireyin özel durumu değerlendirilmelidir.

İzmir Psikolog-Anka Psikoloji Merkezi

İletişim 05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar