Günlük sosyal aktiviteyi doğrudan etkileyen manik depresif bozukluk/bipolar bozukluk psikolog tedavisi programı içerisinde yer alır. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen bu rahatsızlıkta erken teşhis önemlidir ve kişinin rahatsızlığının farkına varması gerekir.

Ani ruhsal değişiklik olarak tanımlanan İzmir bipolar rahatsızlığı, kişinin aile hayatını, iş hayatını ve eğitim hayatını olumsuz etkiler. Travmaya neden olan olayların yanı sıra genetik sorunlar da bu rahatsızlığın temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Ruhsal problemler ve psikolojik sorunlar güncel psikolog yöntemleriyle çözülmediğinde, kişiyi rahatsız eden ve geçmişte yaşanan olayların etkisi devam edecektir.

Ruhsal dengeyi sağlayan ve nörotransmiter dengesi ortadan kalktığı zaman psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Bipolar rahatsızlığı da oluşan bu dengesizliğin en önemli sebeplerinden birini oluşturur. 

Bipolar Rahatsızlığı ve Nedenleri

Uzmanlar bu rahatsızlığın nedenini tam olarak tespit edememiştir. Kalıtsal nedenlerin ile birlikte ve ruh sağlığınıbozan olaylar da bu rahatsızlığın temel sebeplerinden birini oluşturmaktadır. İnsan sağlığı psikolojik ve biyolojik olmak üzere iki sınıfta değerlendirilir. Bu iki sınıf birbirinden bağımsız değildir.

Kişinin fiziksel ve ruhsal anlamda yıpranması ciddi anlamda psikolojik dengeye zarar verir. Beyindeki nörotransmiter sisteminin dengesizleşmesi düşünce sistemini doğrudan etkiler. Kişinin birden bire olumsuz düşünmesi ve karamsarlığa kapılması ‘ani duygusal’ değişime neden olur. Meydana gelen bu ani duygusal değişim bazı durumlarda ters yönde gelişebilir. Kişi birden bire neşeli olabilir veya içine kapanabilir. Bipolar rahatsızlığının temel sebepleri şu şekilde değerlendirilebilir:

1- Duygusal dengeyi bozan ve ani gelişen sosyal olaylar sebep olarak gösterilmektedir. Ruhsal dengeyi bozan olayların hatırlanması veya yeniden yaşanması durumunda kişide ani duygusal bir değişiklik meydana gelir.

2- Cinsel istismar, iflas, aldatılma, dolandırılma, yas ve doğal afet gibi durumlarda ani duygusal değişiklikler gerçekleşebilir. Bu durumun kalıcı olması durumunda psikolojik dengesizlik artabilir.

3- Genetik nedenlerde duygusal dengesizliğin sebepleri arasında gösterilmektedir. 

Bipolar Rahatsızlığı ve Tedavisi

Tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, doğru teşhis ile mümkündür. Bu kural psikolog tedavisinde de geçerlidir. Psikolog tedavisinde terapi yöntemi, kişinin bilinçaltında yer alan olumsuz olayları ve psikolojiyi etkileyen diğer etkenleri tespit eder. Bu tespit işlemi diyalog yöntemi ile gerçekleşir. Bazı tedavi yöntemlerinde kan tahlili ve tıbbi tahliller istenebilir. Psikolog terapisinde kişiyi ciddi anlamda etkileyen konular ele alınır ve kişinin bu konulara bakış tarzı değerlendirilir. 

Kişisel sorunlar, yaşanan olumsuz olaylar, genetik nedenler, sosyal hayatta karşılan sorunlar, gönül ilişkileri, aile içi çatışmalar ve toplumsal sorunlar psikolojiyi etkileyen konulardır. Bu konuların her biri ele alınarak kişinin psikolojik yapısı tahlil edilir ve değerlendirmeye alınır. 

Bipolar Rahatsızlığı ve Erken Teşhis

Ruhsal hastalıklar zihinde yankılandığı sürece kişiye zarar vermeye devam eder. Bu nedenle kişinin hastalığını teşhis etmesi ve bu teşhise göre yeniden değerlendirmesi gerekir. Kişinin çevresindeki kişiler de bilinçli olmalıdır ve tedavide yardımcı olmalıdır. Tedavinin başarısı kişinin psikolojik rahatsızlığını fark etmesine bağlıdır. Tedaviyi kabul etmeyen hasta için tıp dünyası her hangi bir şey yapamaz. Bu kural psikolog tedavisi konusunda da geçerlidir ve bilinçli olmak önemlidir. 

Terapide karşılıklı diyalog programı uygulanır ve karşılıklı konuşma yöntemi sayesinde yaşanılan olumsuz olaylar tespit edilebilir. Bu konuda hastanın samimi olması ve ‘derdini dökmesi’ tedavi sürecini kısaltır. Motivasyon ve kişinin moralinin yüksek tutulması tedaviyi her zaman için olumlu etkilemiştir. Bununla birlikte kişinin yakınlarının bu konuda desteğini esirgememesi durumunda psikolojik anlamda başarı elde edilebilir. 

Ani ruhsal değişikliğin ana kaynağının tespit edilmesi durumunda ikinci ve en önemli aşamaya geçilir. İkinci aşamada psikolog bu sorunu çözmek için yöntem geliştirir ve yöntem geliştirirken kişinin psikolojik yapısını göz önünde bulundurur. Mesela çocuklarda oyun, masal veya bilgisayar oyunu gibi faaliyetler her zaman için ön plandadır. Psikolog bu ilgi alanlarını kullanarak yöntem geliştirir. 

Aynı şekilde yetişkinlerde de ilgi alanları değişkendir ve psikolog bu ilgi alanlarını değerlendirerek özel yöntemler geliştirir. Amaç kişinin ruhsal yapısını tamir etmek ve en iyi yöntemi geliştirmektir. Seans sayısı da hastalığın genel yapısına göre değişiklik gösterir. Ağır hastalarda seans sayısı artabilir ve buna paralel olarak tedavi yöntemi daha ayrıntılı olabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar