Aile danışmanlığı, özellikle ailelerin ruh sağlığını ve işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak amacıyla sunulan bir hizmettir. Anka Psikoloji Merkezi’nin sunduğu aile danışmanlığı ile bireysel aile üyelerinin daha güçlü ilişkiler kurmasına, ilişki kurma biçimlerini iyileştirmesine, geliştirmesine, birbirleriyle etkileşim kurmasına ve aile sistemi içindeki çatışmaları yönetmesine yardımcı olunur. Bir aile danışmanı, yakın ilişkilerde değişimi teşvik edebilir.

Danışanlarının çok daha mutlu, çok daha kaliteli ve çok daha huzurlu bir yaşam sürdürmelerini hedefleyen Anka Psikoloji Merkezi’nin İzmir aile danışmanı hizmeti, bireylerin kendilerini geliştirmeleri için çözüm odaklı psikolojik destek hizmeti sunar. Tavsiye edilen İzmir aile danışmanı ve İzmir aile terapisti olarak birincil hedeflerinden bazıları, daha iyi bir ev ortamı yaratmak, aile sorunlarını çözmek ve bir ailenin karşılaşabileceği benzersiz sorunları anlamaktır.

İzmir Aile Terapisti

İzmir aile terapisti hizmetinde kullanılan birkaç yöntem bulunmaktadır. Aile terapisinde bazen belirli bir aile terapisi türüne bağlı kalınabilir. Bununla birlikte, ailenin ihtiyaçlarına uyacak biçimde farklı tedavi türlerine başvurulabilir. Sorunun özelliklerine göre çok modlu, daha eklektik bir yaklaşım da benimsenebilir. İzmir aile terapisti yöntemleri arasında en çok başvurulan yöntemlerden birkaç tanesi şunları içermektedir:

  • Aile Sistemleri Terapisi
  • Fonksiyonel Aile Terapisi
  • Öyküsel Aile Terapisi
  • Psikoeğitim
  • Destekleyici Aile Terapisi

Bu terapi türleri arasındaki aile sistemleri terapisi yaklaşımı, kişilerin zihinsel açıdan sağlık sorunlarını çözüme ulaştırmak için ilişkilerin güçlü yanlarının kullanılmasına odaklıdır. Fonksiyonel aile terapisi, genellikle riskli davranışlar, şiddet veya madde kullanımı ile ilgili sorunlar yaşayan genç insanlar için kullanılan kısa süreli bir tedavidir. Bu yöntemde her birey, güven ve saygı oluşturur. Gençler ve ailelerin çözüme ulaşmasına yardımcı olur.

Öyküsel aile terapisi yaklaşımında aile üyeleri, kim olduklarını, başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını ve bu ilişkilerin nasıl şekillendiğini anlamak için kendi hikayelerini anlatmaya teşvik edilir. Bu anlatımla kişi, sorunları kendi dar merceğinden görmekten ziyade daha nesnel bir şekilde görmeye başlayabilir. Psikoeğitim, aile üyelerinin ruh sağlığı koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklı bir yaklaşımdır.

Aile üyelerinin hissettiklerini açıkça paylaşabilecekleri destekleyici aile terapisi odağı, ailelere destek alabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaktır. Hayatımız, aileyle başlar ve aile, son ana kadar hayatımızın her alanı üzerinde etkilidir. Bu nedenle Anka Psikoloji Merkezi, aile terapisi hizmetinde ailelere sağlıklı, işlevsel, iletişimi güçlü bir aile geliştirmenin ve sürdürmenin yolunu en iyi şekilde sunmayı amaçlar.  

İzmir Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler

Genellikle aile terapisinde kullanılan teknikler, ailenin özel ihtiyaçları ve uzmanın teorik yönelimi gibi faktörlere bağlıdır. Anka Psikoloji Merkezi İzmir aile terapisi hizmetindekullanılabilecek bazı tekniklerin başında, davranış teknikleri gelmektedir. Bu teknikler, genellikle aile üyelerinin belirli sorunları ele almalarına yardımcı olmak için beceri eğitimi ve psikoeğitime odaklanır.

Bir diğeri, psikodinamik tekniklerdir. Bu teknikler, her aile üyesinin karşılaştığı sorunları nasıl yorumladığını ve bunlara nasıl tepki verdiğini değerlendirmeyi içerir. Aile ile birlikte çalışan terapist, bu sayede daha etkili tepki vermenin yeni yollarını keşfeder ve yeni duygusal içgörüler geliştirir.  Son olarak yapısal teknikler, aile üyelerine aile içindeki sınırlar ve güç dinamikleri konusunda yardımcı olmaya odaklanır.

Ailelerin yeni sınırlar oluşturmasına yardımcı olan İzmir aile terapisinde kullanılan bu tür teknikler, ailenin işleyişini iyileştiren rutinler oluşturmasına da yardımcı olabilir. Aile terapisinde kullanılan teknikler, duygusal farkındalığı geliştirmeye, aile içindeki büyük değişikliklere yardımcı olmaya, insanların kontrol edemeyecekleri şeyleri kabul etmelerine yardımcı olmaya ve iletişim ve işbirliğini geliştirmeye odaklanır.

İzmir Aile Terapisinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Kelime dağarcığımızı, alışkanlıklarımızı, gelenek ve göreneklerimizi ve çevremizdeki dünyayı nasıl göreceğimizi ve gözlemleyeceğimizi, başkalarıyla nasıl iletişim ve etkileşim kuracağımızı ailemizden öğreniriz. Sağlıklı ilişkilere sahip sağlıklı bir ailede doğmuşsak, sağlıklı ilişkileri nasıl sürdüreceğimizi öğrenmemiz muhtemeldir.

Sağlıksız bir ailede doğduysak, başkalarıyla bağlantı kurmak için mücadele edebiliriz. Bu türden bir ailede doğmak şanssızlık olsa da, bu durum değişemez değildir. Neredeyse tüm aileler, zaman zaman bir tür işlev bozukluğuyla uğraşır, ancak çoğu aile Anka Psikoloji Merkezi İzmir aile terapisi hizmetiyle bir bütünlük ve mutluluk duygusunu korur veya yeniden kazanır.

Aile terapisi sırasında, aile üyeleri bir terapist eşliğinde bir araya gelerek birbirleriyle iletişim kurar ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Ancak, aile terapisi sürecinde bazı sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. İzmir aile terapisinde ortaya çıkabilecek sorunlar arasında iletişim sorunları, terapiye katılma konusunda isteksizlik, aile dinamikleri, beklentiler, geçmişte yaşanan travmalar gelmektedir.

Aile terapisinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, aile üyeleri arasındaki iletişim sorunlarıdır. Bu sorunlar, terapi sırasında aile üyelerinin birbirlerini anlamalarını ve duygularını ifade etmelerini zorlaştırabilir. Ayrıca, aile üyeleri terapiye katılmakta isteksiz olabilmekte ve terapiste karşı direnç gösterebilmektedir. Bu durumda Aka Psikoloji aile üyeleriyle güvenilir bir ilişki kurarak, onların terapiden nasıl faydalanabileceklerini anlatmaktadır.

Aile terapisi sırasında, bazı aile dinamikleri de ortaya çıkabilir. Örneğin, aile içindeki güç mücadeleleri, çatışmalar ve roller gibi faktörler terapi sürecini zorlaştırabilir. Aile üyeleri, terapiden ne bekledikleri konusunda farklı beklentilere de sahip olabilir. Bu farklılıklar, terapi sürecinde tartışılmalı ve aile üyeleri arasında anlaşmaya varılmalıdır. Aile üyelerinin geçmişte yaşadıkları travmalar da terapide zaman zaman ortaya çıkabilmektedir.

Bu durum, terapi sürecini zorlaştırabilmekte ve terapistin bu konuda özenli olmasını gerektirmektedir. Bu sorunların tümü, aile terapisi sürecinde ortaya çıkabilen yalnızca birkaç örnektir. Her aile terapisi süreci benzersizdir.  Anka Psikoloji Merkezi’nde olduğu gibi terapistin, aile üyeleriyle güçlü bir ilişki kurarak, sorunları ele almaya ve çözüme ulaştırmaya çalışması önemlidir.

Tavsiye Edilen Yazılar