Aldatma psikolojisi kişilerin kimi kez içindeki boşluk kimi kez de tatminsizlik hissinin sonucudur denebilir. Aldatma eğilimi olan kişilerin öncelikle psikolojik açıdan değerlendirilmesi sorunun asıl kaynağına ulaşmada önemlidir. Kişilerin iç dünyasındaki boşluk ve tatminsizlikler aldatmalarının nedeni olabileceği gibi fiziksel boşluk ve tatminsizliklerin de bunun nedeni olması söz konusudur.

Dünyada oldukça yaygın bir problem olarak aldatma bir bağlanma sorunu olarak ele alınabilmektedir. Özellikle bağlanma türlerine göre aldatmanın fazla ya da daha az görülmesi mümkündür. Çiftler arasında aldatma eskiye nazaran daha fazla artış göstermektedir. Bunun elbette günümüz koşullarının sağladığı zeminle doğrudan bağlantısı olduğunu düşünmek gerekir. Bir yandan da kişilerin aldatmaya eğilimli olması bu uygun zeminde daha kolay hareket edebilmelerinde etkili olmaktadır.

Aldatma Psikolojisi Kaynakları

Aldatma psikolojisi kaynakları kişiden kişiye farklı değerlendirme altına alınabilmektedir. Aldatmak psikolojik bir hastalık mıdır sorusu burada devreye girebilmektedir. Aldatmanın mutlaka patolojik bir yönü vardır. Bununla birlikte her aldatmaya eğilimli insanda aldatmaya yönelik patolojik bulgular olduğu söylenemez.

Aldatmaya eğilimli insanların güvenli bağlanmadığını söylemek yerinde olacaktır. Özellikle çocukluk döneminde bakım veren ebeveynleriyle güvenli bağlanamayan kişilerin terkedilme ölüm gibi durumlarda daha büyük yıkımlar yaşamaması adına beynin kendini bu şekilde koruduğu gözlemlenmiştir. Genel itibariyle aldatmak duygusal, cinsel yönden tatminsizliklerle eşleştirilmektedir. Aldatan kişilerin kendilerini en çarpıcı şekilde savundukları nokta, partnerleri tarafından tatmin edilemediklerini belirtmeleridir.

Egoizm, aldatmanın altında yatan sebepler arasında yer almaktadır. Modern dünyanın giderek insanı bireyselleştirmesiyle hazza yönelmek daha kolay hale gelmektedir. Haz bağımlılığı bu konuda azımsanmayacak etkiye sahiptir.

İnsanlar Neden Aldatma Eğilimi Gösterir?

İnsanların aldatma eğiliminde olmasının hem psikolojik hem sosyolojik olarak değerlendirilmesinde fayda vardır denilebilir. Aldatmak kişilik bozukluğu mudur diye sorgulandığında altında ciddi kişilik bozukluğu emarelerine rastlandığı görülmektedir. Borderline kişilik bozukluğu ve narsisizm aldatmanın sıklıkla karşılaşıldığı kişilik bozuklukları arasında yer almaktadır.

Bunun yanında günümüzde çok fazla uyarana sahip olunması kişilerin aldatma dürtülerini ciddi oranda tetiklemektedir. Sosyal medyanın etkisiyle artık daha kolay ulaşılır olmak aldatmayı günümüzde daha kolay ve yaygın hale getirebilmektedir. İnsanların birbirleriyle çok kolay tanışıp arkadaşlık kurabilmesiyle partner alternatiflerinin çoğaldığı düşünülmektedir. İnsanların neden aldatma eğiliminde olacağı şu şekilde değerlendirilebilmektedir;

  • İlişkilerde sorun çözme becerisi yeterli düzeyde olmayanlar aldatmaya yönelebilmektedir.
  • Yalnız kalma korkusu olanlar aldatmaya eğilimli olabilmektedir.
  • Özgüven korkusu olanlar aldatmayı daha fazla düşünebilmektedir.

Bunun dışında Anka Psikoloji Merkezi kapsamındaki çift terapilerinden sonra çiftler bu konuda nasıl bir yol açacaklarına karar verebilir.

Aldatılan Kadın ve Aldatılan Erkek Psikolojisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Aldatma sonrası kadın psikolojisi kadınların duygusal açıdan daha güçlü bir bağlanma yaşamalarından ötürü daha zorlayıcı hal alabilmektedir. Kadınlar aldattıklarında da aldatıldıklarında da derin bir yas ve üzüntü içine girebilmektedir. Kadınlar için aldatmak oldukça ciddi bir meseleyken aldatılmak da aynı şekilde duygusal olarak yıkıma yol açabilmektedir. Kadın eşini aldattığında burada karşı taraftan çok ciddi bir tatminsizlik ilgisizlik ve sevgisizlik vardır şeklinde gözlemler bulunmaktadır.

Aldatma sonrası erkek psikolojisi belki de günümüzde erkeğin duygusal bir bağlanma yaşamadan aldatmasından dolayı kendi açısından yıpratıcı olmayabilmektedir. Erkek aldatıldığında aksi yönde psikolojik travmalar yaşayabilmektedir.

Yalnız bununla birlikte her iki taraf da suçlu arayıp enerjilerini birbirlerini suçlayarak harcayabilmektedir. Bu da her iki tarafın psikolojik olarak yaptığı bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik açıdan her iki taraf için de aldatılmak oldukça hassas bir konudur.

Aldatan biriyle ilişki devam eder mi gibi çok detaylı bir değerlendirme burada devreye girmektedir. Bu durum kişilerin ilişki dinamiğine göre ortaya konmaktadır. Aldatma sonrası ilişkilerin devam edip etmeyeceğine çiftler yalnızca kendileri karar verebilmektedir. İzmir çift terapisi, bu tür karmaşık durumlarda çiftlere duygusal destek sağlayarak, iletişim becerilerini güçlendirmeye yardımcı olarak ve ilişki dinamiklerini anlamalarına yardımcı olarak önemli bir rol oynayabilir.

Tavsiye Edilen Yazılar